You are here

ΕΒΑ: Να συνεχιστεί η παρακολούθηση δανείων

17/01/2022 17:01

Μετά την αβεβαιότητα σχετικά με τις εξελίξεις του COVID-19, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχιστεί η παρακολούθηση των ανοιγμάτων και της ποιότητας των δανείων που επωφελούνται από διάφορα μέτρα δημόσιας στήριξης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση αυτής της παρακολούθησης, οι οδηγίες για την αναφορά και τη γνωστοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι νεωτέρας.

Τονίζεται ότι παρά την αξιοσημείωτη μείωση του όγκου των δανείων στο πλαίσιο της αναφοράς και της γνωστοποίησης για τον COVID-19 (δάνεια υπό διάφορες μορφές αναστολής πληρωμών και συστήματα δημόσιας εγγύησης), δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και της αβεβαιότητας για τη μελλοντική εξέλιξή της, ο πιστωτικός κίνδυνος πρέπει ακόμη να παρακολουθείται.

Ειδικότερα, η ανάγκη για τέτοιου είδους παρακολούθηση είναι εμφανής, καθώς τα δάνεια στο πλαίσιο μέτρων στήριξης παρουσιάζουν επιδείνωση των πιστωτικών τους προοπτικών. Για τη διευκόλυνση αυτής της παρακολούθησης από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως στις δικαιοδοσίες όπου τα δάνεια υπό μορατόριουμ και τα συστήματα δημόσιων εγγυήσεων εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχία, η ΕΑΤ επιβεβαιώνει ότι οι Κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά και τη γνωστοποίηση ανοιγμάτων που υπόκεινται σε μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 που εγκρίθηκε στις 2 Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να ισχύουν.

Εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από τις αρμόδιες αρχές τους, τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να συνεχίσουν να αναφέρουν και να αποκαλύπτουν δεδομένα σχετικά με τον COVID-19 και μετά τον Δεκέμβριο του 2021.

Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα εξετάσει το ενδεχόμενο κατάργησης των Κατευθυντήριων γραμμών στο μέλλον όταν η κατάσταση του COVID-19 και οι πιστωτικές προοπτικές των δανείων στο πλαίσιο μέτρων δημόσιας στήριξης βελτιωθούν, προστίθεται.

Η EBA σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην πιστωτική ποιότητα των ανοιγμάτων ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των δικαιοδοσιών και με την πάροδο του χρόνου, και ότι σε ορισμένες δικαιοδοσίες, το επίπεδο των μέτρων δημόσιας στήριξης που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της αναφοράς και γνωστοποίησης του COVID-19 επίσης διαφέρει.

Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ασκήσουν την ευελιξία που παρέχεται στις Κατευθυντήριες γραμμές για να μειώσουν ή να σταματήσουν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις αναφοράς και γνωστοποίησης.

Γ.Χ.