You are here

Ανοίγει η αυλαία για φορολογική μεταρρύθμιση

12/08/2022 07:14

Μπαίνει οριστικά σε πλήρη τροχιά, μετά τις θερινές διακοπές, ο διευρυμένος διάλογος του υπουργείου οικονομικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, πάγιο αίτημα εδώ και αρκετά χρόνια εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων και επηρεαζόμενων συνδέσμων και ειδικότερα του ΣΕΛΚ.

Ήδη, το ΥΠΟΙΚ έχει ενώπιον του υπομνήματα και επιστολές από οργανώσεις και φορείς της αγοράς που αξιώνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, επίσπευση του κοινωνικού διαλόγου για εκπόνηση ενός νέου ολοκληρωμένου και πιο απλουστευμένου φορολογικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι έγιναν κάποιες πρώτες επαφές μεταξύ ΥΠΟΙΚ και φορέων της αγοράς που είναι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι για τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, ειδικότερα μετά την απόφαση για την αύξηση του εταιρικού φόρου.

«Εντός Σεπτεμβρίου μπαίνει στο τραπέζι η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος», δήλωσε στη StockWatch ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, υπουργός οικονομικών.

Ο κ. Πετρίδης, προτίθεται να εντατικοποιήσει το διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε με χωριστές συναντήσεις, είτε στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής (ΣΟΕ).

«Είναι εκ των ων ουκ άνευ η αναδιαμόρφωση του φορολογικού συστήματος», σημειώνει στη StockWatch ο Τάσος Γιασεμίδης, οικονομολόγος.

«Η ανάγκη αυτή», πρόσθεσε, «δεν προκύπτει μέσα από το γεγονός ότι η τελευταία μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος έγινε πριν από 20 χρόνια, δημιουργείται και από τις επιχειρηματικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου».

Υπομνήματα και επιστολές ενώπιον του ΥΠΟΙΚ

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ επανήλθαν πρόσφατα δριμύτερα και έβαλαν εκ νέου στο τραπέζι το αίτημα τους για  εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος με σειρά υπομνημάτων στο ΥΠΟΙΚ.

Καθιστούν σαφές ότι οι επιπτώσεις που προκαλούνται σε όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας από τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία επιβάλλουν ακόμη περισσότερο, την επίσπευση των διαδικασιών «για μία σωστή, ολοκληρωμένη και ευφάνταστη φορολογική μεταρρύθμιση», όπως σημειώνουν. 

Τα πρόσφατα υπομνήματα των δύο οργανώσεων στάλθηκαν με αφορμή την επικείμενη αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15%, μία εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει αρνητικά, όπως τονίζουν, την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. 

Ανώτατα στελέχη των δύο οργανώσεων ανέφεραν στη StockWatch, ότι πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων θα πρέπει το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει και να ετοιμάσει μία εμπεριστατωμένη μελέτη, ειδικότερα μετά την επικείμενη αύξηση του εταιρικού φόρου, η οποία να καθορίζει το ριζικό επανασχεδιασμό του φορολογικού συστήματος της χώρας.

Επεσήμαναν πως η αναδιαμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα λάβει υπόψη τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομικό πλαίσιο της ΕΕ καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις. 

Οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες αναμένεται να επαναφέρουν το αίτημα να αρθεί η πρόνοια του νόμου σε σχέση με τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος και παρακράτησης έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω σε νοητά μερίσματα. 

«Πρόκειται για μία νομοθεσία η οποία είναι πλέον απαρχαιωμένη, αναχρονιστική, αντιπαραγωγική και η οποία θα πρέπει να καταργηθεί», υποστηρίζουν.

Κοινό αίτημα όλων των οργανώσεων και φορέων της οικονομίας είναι η ανάγκη για απλοποίηση των υφιστάμενων φορολογικών νομοθεσιών και διαδικασιών με στόχο, όπως τονίζουν, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, της γραφειοκρατίας στη δημόσια υπηρεσία, συμβαδίζοντας με τις νέες τάσεις της ψηφιακής εποχής με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης. 

«Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας πρέπει να είναι απλό στην εφαρμογή, δίκαιο και να προωθεί τη φορολογική συμμόρφωση», υποδεικνύει ο οικονομολόγος Τ. Γιασεμίδης και επισημαίνει:  

«Το κείμενο των φορολογικών νομοθεσιών, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές, χρήζει επαναδιατύπωσης και «ξεκαθαρίσματος» ώστε να είναι πιο εύκολο στην κατανόηση και την εφαρμογή του».

«Σημαντικός παράγοντας», κατά τον κ. Γιασεμίδη, αποτελεί και η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο σε θέματα συμμόρφωσης, όσο και σε θέματα ελέγχου» και επισημαίνει:

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η αναδιαμόρφωση του φορολογικού μοντέλου δεν σημαίνει αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή γενικότερα διαφοροποίηση τους», αναφέρει.

«Η Κύπρος, αν και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, παραμένει», όπως σημειώνει, «ένα ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο που εμπιστεύονται οι επενδυτές, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν περίοδοι που κλόνισαν ενδεχομένως την εμπιστοσύνη».

Οι αξιώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από την πλευρά τους αξιώνουν συγκροτημένη και συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα πρέπει, όπως τονίζουν, να αποτελέσει προϊόν κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης και η οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση επιπρόσθετου δημοσιονομικού κόστους.

Κωδικοποιώντας τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, βασικό αίτημα είναι η διαφοροποίηση της φορολογίας του εισοδήματος.

Υποδεικνύουν ότι στο σχεδιασμό των νέων φορολογικών κλιμάκων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, οι πολίτες σήμερα καταβάλλουν αυξημένη εισφορά στο ΤΚΑ και εισφορά στο ΓεΣΥ.

Επιπρόσθετα, οι ηγεσίες των εργαζομένων θα διεκδικήσουν μέσω του νέου φορολογικού συστήματος:

Tη δυνατότητα σταδιακής μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ελάφρυνση των τελών που καταβάλλονται για τα καύσιμα, που αποτελούν πρώτη ύλη παραγωγής.  

Την επαναφορά των φορολογικών εκπτώσεων, για εξαρτώμενα τέκνα, φοιτητές, στρατιώτες, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο φορολογικό σύστημα.

Την εισαγωγή πράσινης φορολογίας, με στόχο τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία στη ρύπανση.

Τη λήψη μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής και είσπραξης των καθυστερημένων φόρων που ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Την ποινικοποίηση της μη καταβολής του Φόρου Εισοδήματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ΦΠΑ.

Πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι η αύξηση του ορίου του αφορολόγητου εισοδήματος και των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων. 

Επίσης θα θέσουν θέμα επαναφοράς της φορολογικής έκπτωσης τέκνων και παραχώρησης φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες για την πράσινη μετάβαση αλλά και εφαρμογή συστήματος φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στους τομείς της πράσινης οικονομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η σημασία του φορολογικού συστήματος

Ο Τάσος Γιασεμίδης τονίζει ότι η φορολογία αποτελεί ένα εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής που επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να διαμορφώνει την κοινωνική της πολιτική, τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, όπως για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος («πράσινοι φόροι»).

«Η διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών», σημειώνει, «πρέπει να λαμβάνει υπόψη, από τη μια την κοινωνική συνοχή και από την άλλη τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης». 

«Δεν πρέπει το φορολογικό βάρος να είναι τέτοιο, σε πολίτες και επιχειρήσεις, που για τους ιδιώτες να περιορίζει σημαντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες και για τις επιχειρήσεις να περιορίζει τις επενδύσεις και την περαιτέρω ανάπτυξή τους».

Απάντηση στον πληθωρισμό η συγκράτηση κατανάλωσης
 
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η Γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει το κατώτατο όριο για φόρο εισοδήματος και το ύψος αρκετών κοινωνικών επιδομάτων ως απάντηση στον υψηλότερο πληθωρισμό που βιώνει η χώρα. 
 
Ο Γιώργος Παντελή, Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ που κλήθηκε από τη StockWatch να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή και αν συνάδει με την επικείμενη φιλοσοφία που διέπει το νέο φορολογικό μοντέλο της χώρας μας, παρατήρησε:
 
«Η απάντηση στον υψηλό πληθωρισμό είναι η συγκράτηση της κατανάλωσης και όχι η αύξηση των επιδομάτων».
Του Λεύκου Χρίστου