You are here

Ο Στ. Ευαγόρου αποκαλύπτει το πακέτο της Τριμερούς

28/03/2002 15:32
«Ούτε ευαγγέλιο, ούτε τελεσίγραφο»

«Δεν είναι ούτε ευαγγέλιο, ούτε και αποτελούν τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση» οι κοινές προτάσεις ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΚΙΣΟΣ για την φορολογική μεταρρύθμιση, δηλώνει στην Stockwatch, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις στο κυβερνητικό επίπεδο για την στάση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ευαγόρου αποκαλύπτει στην «SW» τις βασικές πτυχές της φορολογικής πρότασης (και τα σχετικά νούμερα) που προτείνουν τα τρία κόμματα, απορρίπτοντας τις επικρίσεις του υπουργού Οικονομικών Τάκη Κληρίδη, ότι η τριμερής εστιάζει την προσοχή της στην αύξηση του αφορολόγητου ποσού στις ΛΚ 10,000 αντί στις ΛΚ 9,000 που πρότεινε η Κυβέρνηση. Επιστρέφοντας μάλιστα «τα πυρά» ανταπαντά ότι η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ασαφής στο θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων.

«Θέλω να πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα αντικρίσει τις προτάσεις μας με θετικό τρόπο, προτάσεις», τόνισε εμφαντικά «που δεν είναι ευαγγέλιο, αλλά προτάσεις για συζήτηση. Συνεπώς με μερικές εξαιρέσεις τις οποίες θεωρούμε βασικές, οι προτάσεις μας είναι προς συζήτηση».

Μιλώντας στην «SW», για τις βασικές πτυχές της φορολογικής πρότασης της τριμερούς, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, υποστηρίζει ότι από την αύξηση του αφορολόγητου και την επέκταση των κλιμάκων, θα απαλλαγεί το 68% των φορολογουμένων που σήμερα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος.

Οι πιο σημαντικές εισηγήσεις είναι οι εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ


Ο συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε πρώτο στάδιο αυξάνεται από το 10% στο 13%. Μετά από ένα ακριβώς χρόνο ο συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται στο 15%. Παράλληλα ο μηδενικός συντελεστής που ισχύει σήμερα για βασικά καταναλωτικά αγαθά παραμένει αναλλοίωτος.

2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Προτείνονται οι πιο κάτω φορολογικές κλίμακες και συντελεστές

Μέχρι £10.000 : 0%
£10.001 - £15.000 : 20%
£15.001 - £20.000 : 25%
£20.001 και άνω : 30%

2. Οι κλίμακες θα αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια

4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Εταιρικός Φόρος 10% (Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων θα υπόκεινται μόνο στον εταιρικό φόρο)
2. Φόρος παρακράτησης επί των μερισμάτων (withholding tax):
- Για εταιρείες με κέρδος (λογιζόμενο μέρισμα) μέχρι £50.000: 15%
- Εταιρείες με κέρδος (λογιζόμενο μέρισμα) 50.001 και άνω: 25%

Το λογιζόμενο μέρισμα για σκοπούς επιβολής του φόρου θα θεωρείται το 75% του κέρδους μετά τη φορολογία.

5. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

- Να καταργηθεί πλήρως.

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

1. Φορολογικός συντελεστής 10% (όχι συντελεστής άμυνας). Παρακράτηση φόρου στην πηγή για τόκους εισπρακτέους με φορολογικό συντελεστή 10%. Ο παρακρατούμενος φόρος δεν θα είναι τελικός και ο φορολογούμενος θα έχει δικαίωμα να διεκδικήσει επιστροφή του φόρου που του έχει αποκοπεί αν το φορολογητέο του εισόδημα είναι κάτω από £10.000.
2. Εξαιρούνται τα Ταμεία Προνοίας
3. Εξαιρούνται οι τόκοι από καταθέσεις στον ΟΧΣ (Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης).

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

- Καταργείται. Νοείται ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους Δήμους τα ποσά που αναλογούν στο επαγγελματικό φόρο, πλέον μια λογική ετήσια αύξηση.

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(α) ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


1. Αυτοκίνητα saloon
Μέχρι 1400 κ.εκ.: 40%
1401 – 1600 κ.εκ.: 60%
1601 – 2000 κ.εκ.: 80%

2. Για τα υπόλοιπα δεν θα γίνει μείωση. Θα ισχύουν τα ίδια όπως σήμερα:
2001 – 2500 κ.εκ.: 120 % και ειδικός φόρος ανάλογα με τα κυβικά
2501 – 3000 κ.εκ.: 130% και ειδικός φόρος ανάλογα με τα κυβικά
Άνω των 3000 κ.εκ.: 130% και αυξημένος ειδικός φόρος.

3. Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4):
Μέχρι 2500 κ.εκ.: 70%
2501 – 3000 κ.εκ.: 100%
Άνω των 3000 κ.εκ.: 130%

4. Αυτοκίνητα τύπου VAN: 10%
5. Διπλοκάμπινα 15% (Συμπεριλαμβανομένων και των 4Χ4)
6. Για τα Saloon και 4Χ4 από 2500 κ.εκ. Επιπρόσθετος φόρος πολυτελείας

(β) ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Αύξηση των τελών εγγραφής κατά 10%

(γ) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- Αύξηση των τελών κυκλοφορίας των βενζινοκίνητων κατά 10%. Τα ιδιωτικά πετρελαιοκίνητα μειώνονται κατά 10% και τα τέλη κυκλοφορίας για τα μη ιδιωτικά πετρελαιοκίνητα (επαγγελματικά, βαν και διπλοκάμπινα) παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

9. ΚΑΥΣΙΜΑ

- Βενζίνη αύξηση κατά 2 σεντ
- Πετρέλαιο αύξηση κατά 5 σεντ
- Πετρέλαιο θέρμανσης μείωση κατά 1 σεντ.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- Η επιστροφή να γίνεται για τα ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, με την παρουσίαση των σχετικών τιμολογίων στην Υπηρεσία του Φ.Π.Α.
- Επιστροφή στους αγρότες του πρόσθετου κόστους από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο.

11. ΣΤΕΓΑΣΗ

- Ποσό £1000 έκπτωση τόκων για ιδιοκατοίκηση για όλους
- Ο Φ.Π.Α. για αγορά πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι £75.000 θα επιστρέφεται.

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

- Αντί εφαρμογής Φ.Π.Α. 25%, να επιβληθεί φόρος κατανάλωσης όπως προτείνει η κυβέρνηση. Νοείται ότι ο κατάλογος των ειδών πολυτελείας θα διευρυνθεί.
- Εισαγωγή αύξησης 1 σεντ στα αναψυκτικά αντί 5 σεντ που προτείνει η κυβέρνηση

13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

- Οι αυξήσεις που θα παραχωρηθούν στις συντάξεις θα καταβληθούν από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και ΟΧΙ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Τα τρία κόμματα διαφωνούν κάθετα με την πρόταση της κυβέρνησης για μείωση της συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

14. Τα τρία κόμματα επιπρόσθετα διαφωνούν με τις κάτωθι φορολογικές προτάσεις της κυβέρνησης:

- Με την κατάργηση των αυξημένων φόρων κατανάλωσης για είδη πολυτελείας.
- Με την πλήρη κατάργηση της φορολογικής μεταχείρισης δαπανών. Εισηγούμαστε την εισαγωγή περιορισμών και αυστηρότερου ελέγχου.
- Με την πρόταση για υπολογισμό κέρδους για σκοπούς Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών. Εισηγούμαστε η τιμή εκτίμησης να είναι η συμφωνηθείσα για την αγοραπωλησία από τους συμβαλλόμενους.