You are here

Τι τάζουν για φορολογικά οι βασικοί υποψήφιοι

11/01/2023 15:00

Κατάργηση φόρων, επέκταση του ετήσιου αφορολόγητου εισοδήματος, μετασχηματισμός του φορολογικού συστήματος και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι μερικές από τις θέσεις που εντάσσονται στα προγράμματα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις προγραμματικές θέσεις και των τριών υποψηφίων, Αβέρωφ Νεοφύτου, Αντρέα Μαυρογιάννη και Νίκου Χριστοδουλίδη, περιλαμβάνονται σημαντικά φορολογικά ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις, δεδομένων των πιέσεων που δέχονται λόγω πληθωρισμού και ακρίβειας.

Και οι τρεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε εκσυχρονισμό του φορολογικού συστήματος, το οποίο μάλιστα συνδέουν με την πράσινη οικονομία, την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και την ψηφιακή οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η StockWatch από τα προγράμματα διακυβέρνησης των βασικών υποψηφίων, στην ατζέντα τους περιλαμβάνονται ακόμα εισηγήσεις για φοροελαφρύνσεις, αύξηση του αφορολόγητου οικογενειακού εισοδήματος, κατάργηση φόρων και ενσωμάτωση παραμέτρων στο υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, όπως τα βασικά έξοδα διαβίωσης των νοικοκυριών (δαπάνες στέγασης, διατροφής, σπουδών κ.ο.κ.).

Α. Νεοφύτου: Στις €39 χιλ. το αφορολόγητο εισόδημα

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση με τρόπο που θα αυξάνει τη διεθνή αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι αναγκαία για την επόμενη μέρα της Κύπρου.

Η φορολογική μεταρρύθμιση  θα πρέπει σύμφωνα με το κ. Νεοφύτου να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και σε καμία περίπτωση να μην αυξάνει την ολική φορολογική επιβάρυνση σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις.

Δηλώνει ότι είναι σταθερή επιλογή του, η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των φόρων με κάθε δυνατή ευκαιρία, τροφοδοτώντας έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, σε ένα απλό φορολογικό σύστημα με τα λιγότερα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Περαιτέρω ο κ. Νεοφύτου στις 23 προτάσεις του προγράμματος διακυβέρνησης του για το 2023, περιέλαβε φορολογική ελάφρυνση για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από €19.500 έως €28 χιλιάδες.

Επίσης, μείωση των συνεισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όσους έχουν εισοδήματα κάτω από τα €19.500, τα οποία όπως σημειώνει θα αναπληρωθούν από το κράτος για ένα έτος.

Υπόσχεται ακόμα καθορισμό του αφορολόγητου οικογενειακού εισοδήματος στις €39 χιλιάδες, τονίζοντας ότι από αυτό θα επωφεληθούν χιλιάδες νοικοκυριά, με ποσό μέχρι και τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

Α. Μαυρογιάννης: Σύνδεση φορολογίας με κίνητρα και στόχους

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ο οποίος τυγχάνει στήριξης από το ΑΚΕΛ Αντρέας Μαυρογιάννης, αναφέρει στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του ότι το υφιστάμενο σύστημα φορολογίας της χώρας χρήζει άμεσου εκσυγχρονισμού και προσαρμογής, με σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά μέσα, ώστε να καταστεί εργαλείο άσκησης πολιτικής και όχι απλώς ένας τρόπος χρηματοδότησης των αναγκών του Δημοσίου.

Υπόσχεται την προώθηση ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος που να περιλαμβάνει:

-Εισαγωγή κινήτρων για την ανάπτυξη της οικονομικής παραγωγής σε τομείς με αυξημένη προστιθέμενη αξία (π.χ. τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις) και σε κοινωνικές ομάδες ειδικής προτεραιότητας (π.χ. νέοι, γυναίκες, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στην ύπαιθρο).

-Ενσωμάτωση παραμέτρων, στο πλαίσιο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, αναφορικά με το οικογενειακό εισόδημα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης των νοικοκυριών (δαπάνες στέγασης, διατροφής, σπουδών κ.ο.κ.).

-Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με προτεραιότητα στη δικαιότερη φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου και των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Η εισροή επιπλέον εσόδων θα συνδεθεί με την επίτευξη βασικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων πολιτικής (π.χ. ενίσχυση στεγαστικής πολιτικής).

-Αξιοποίηση του φορολογικού συστήματος για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης.

-Ενσωμάτωση στο φορολογικό σύστημα προνοιών που ενισχύουν την υλοποίηση στόχων σχετικών με την εργασία (π.χ. επιβράβευση εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, προώθηση της δημιουργίας συνταξιοδοτικών ταμείων).

-Αντιμετώπιση της κοινωνικής μάστιγας της φοροδιαφυγής

-Εφαρμογή της φορολογικής συμμόρφωσης, με την υποβολή απλής φορολογικής δήλωσης από την ηλικία των 18 ετών, για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και για λόγους παροχής επιδοτήσεων και άλλων ωφελημάτων.

Ν. Χριστοδουλίδης: Κατάργηση φόρων

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο στηρίζουν τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του την μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος.

Αναφέρει ότι στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε εναρμόνιση με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό, με τη συμβολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, υπόσχεται ότι θα επιδιωχθεί η απλοποίηση και κατάργηση αχρείαστων φόρων, καθώς και βελτίωση των διαδικασιών στοχεύοντας σε άμεση επιστροφή και συμψηφισμό φόρου.

Υπόσχεται ακόμα συρρίκνωση της παραοικονομίας, η οποία υπολογίζεται στο 30% του ΑΕΠ, μέσα από τον φορολογικό μετασχηματισμό, αλλά και ότι θα υιοθετηθεί ο στόχος του 15%-20% που καθορίζεται στο πρόγραμμα «Όραμα 2035.

Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης δεσμεύεται για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσα από τη διαφάνεια και τον εμπλουτισμό της πληροφόρησης, που απορρέει από την ψηφιακή οικονομία, αλλά και ευθυγράμμιση των φορολογικών πολιτικών με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο και της προωθούμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Της Ελένης Χαραλάμπους