You are here

Με την ίδρυση της Cypra ζητήθηκε εξόφληση δανείων

05/03/2021 20:36

Μόλις ιδρύθηκε η εταιρεία Cypra, ζητήθηκε από το Κεντρικό Σφαγείο Κύπρου (ΚΣΚ) να ξοφλήσει τα δάνεια που σύναψε από την Επιτροπή Δανειστικών Επιτρόπων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο τότε Βοηθός Γενικός Λογιστής, δήλωσε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για το σφαγείο Cypra, ο Σταύρος Γερολατσίτης, ο οποίος διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Κεντρικού Σφαγείου Κύπρου από το 2002 – 2014, ενώ από τον Ιούλιο του 2012, που ανέλαβε το νέο ΔΣ, διετέλεσε Αντιπρόεδρος.
 
Ταυτόχρονα, ο κ. Γερολατσίτης, ο οποίος ανέλαβε προεδρεύων του ΔΣ του Σφαγείου από τις αρχές του 2013 μέχρι το τέλος του σφαγείου το 2014, μετά την παραίτηση του Προέδρου του Σφαγείου, είπε ότι στις 3 Νοεμβρίου του 2010 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Σφαγείου, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου του 2010 η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες διότι υπήρχαν διάφορες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το κυπριακό κράτος να δίνει τις διευκρινιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή σχεδόν ένα χρόνο μετά, όπως είπε, και συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου του 2011.
 
 «Και μόλις εδοθήκαν (οι διευκρινίσεις), η Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου του 2011 έλαβε άλλη καταγγελία από τον ανταγωνιστή», πρόσθεσε.
 
Αναγιγνώσκοντας από την επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ο κ. Γερολατσίτης είπε ότι η Κομισιόν αναφέρει πως «όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων (ανταγωνιστής) το κυπριακό κράτος για πολλά έτη ανέχθηκε ή παρέλειψε να ανακτήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της επιχείρησης και επίσης το Κεντρικό Σφαγείο Κύπρου επωφελήθηκε από δάνειο ύψους 512.000 ευρώ από την Ένωση Δήμων, από την απορρόφηση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων καθώς και την ανάληψη σχετικών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων από τους Δήμους και την εγκατάλειψη απαιτήσεων έναντι του σφαγείου από το κεντρικό κράτος ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης της εγγύησης του κράτους για χρεόγραφα και κρατική εγγύηση».
 
Επίσης, ο κ. Γερολατσίτης είπε ότι το δάνειο από την Ένωση Δήμων εξοφλήθηκε μεταβιβάζοντας το Κεντρικό Σφαγείο ένα μεγάλο βιομηχανικό οικόπεδο στην Ένωση, ενώ σημείωσε πως υπήρχαν δάνεια και από την Επιτροπή των Δανειστικών Επιτρόπων, επικεφαλής της οποίας ήταν η τότε Βοηθός Γενική Λογίστρια.
 
«Μόλις ιδρύθηκε η εταιρεία Cypra, ζητήθηκε από το Κεντρικό Σφαγείο να ξοφλήσουμε τους δανειστικούς επιτρόπους», πρόσθεσε.  
 
Επιπλέον, αναφέρθηκε σε εμπεριστατωμένη γνώμη του τότε Έφορου Κρατικών Ενισχύσεων που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Ιουλίου του 2007 και πρόσθεσε ότι ο Έφορος αναφέρει ότι όσον αφορά τις δανειακές οφειλές στους δανειακούς επιτρόπους, με επιστολή του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στον ΥΠΟΙΚ ημερομηνίας 7 Μαρτίου του 2007 ενημέρωνε ότι σε συνεδρία των δανειστικών επιτρόπων στις 24 Ιανουαρίου του 2007 αποφασίστηκε όπως το θέμα παραπεμφθεί στο ΥΠΟΙΚ για παροχή έγκριση στους δανειστικούς επιτρόπους διεκδίκησης των οφειλών, ενώ δέχεται παρατήρηση το ΥΠΟΙΚ, όπως είπε ο κ. Γερολατσίτης, ότι δεν ενημέρωσε τον Έφορο για το κατά πόσον προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 
Επίσης, διερωτήθηκε αν αντιμετωπίζει ο Έφορος όλες τις υπηρεσίες του κράτους με την ίδια ζέση ή υπήρχε οτιδήποτε άλλο.
 
Ο αντικειμενικός στόχος ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος το κλείσιμο του σφαγείου, πρόσθεσε.
 
Αναφέρθηκε επίσης ότι σε σημείωμα λειτουργού του Υπουργού Εσωτερικών, στις 9 Απριλίου του 2013 στο οποίο αναφέρει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του σφαγείου υποβλήθηκε στην Κομισιόν στις 3 Νοεμβρίου του 2010, η οποία «από τότε μας διαβίβασε μια σειρά ερωτηματολόγια για διευκρινίσεις κυρίως λόγω παραπόνων που διαβίβασε στην Επιτροπή συγκεκριμένος ανταγωνιστής του Κεντρικού Σφαγείου Κύπρου».
 
Στο σημείωμα αναφερόταν επίσης, σύμφωνα με τον  κ. Γερολατσίτη, ότι «τα εν λόγω ερωτηματολόγια παρατείνουν τον χρόνο αναμονής και την οικονομική κατάσταση του Κεντρικού Σφαγείου Κύπρου να χειροτερεύει».
 
Η όποια καθυστέρηση βοηθούσε τον ανταγωνιστή στο να επιταχυνθεί ο χρόνος για το τέλος του μοναδικού ανταγωνιστή που υπήρχε και ήταν το Κεντρικό Σφαγείο, είπε ο κ. Γερολατσίτης.
 
Ο κ. Γερολατσίτης είπε ακόμη ότι τον Ιούλιο του 2012 διορίστηκε το νέο ΔΣ, το οποίο ζήτησε  επικαιροποίηση της αναδιάρθρωσης του οργανισμού και η μελέτη έδειξε ότι «η κατάσταση ήταν ζοφερή».
 
Ανέφερε επίσης ότι πριν την απόφαση για εκκαθάριση του Σφαγείου εξετάστηκαν τρόποι για να μπορεί να λειτουργεί με τα νέα δεδομένα, όπως «να το πωλήσουμε ή να το ενοικιάσουμε» ή να γίνει συνεταιρικό με εμπλεκομένους στον κλάδο.
 
Ενώ μας δόθηκε δυνατότητα να βρούμε τρόπο ενοικίασης, ήρθε μετά τον διορισμό εκκαθαριστή, σημείωμα του Γενικού Ελεγκτή, όπως «μας ενημέρωσαν από το ΥΠΕΣ, ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να το ενοικιάσουμε ή να το πωλήσουμε», πρόσθεσε.
 
Ο κ. Γερολατσίτης είπε ακόμη ότι έμαθε, «εκ των υστέρων», ότι ενώ δεν υπήρχε δικαστική απόφαση, ύστερα από λίγες μέρες υπήρξε απόφαση δικαστηρίου, η οποία απαγόρευε στο Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει είτε στην πώληση είτε στην ενοικίαση είτε στην αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του Σφαγείου.  
 
Ανέφερε επίσης ότι το σφαγείο περιήλθε σε αυτή την κατάσταση μεταξύ άλλων λόγω του ότι τα τέλη των σφάγειων, πριν να μπει η Κύπρος στην ΕΕ καθορίζονταν και ρυθμίζονταν από αποφάσεις της Βουλής.
 
Εν κατακλείδι, ο κ. Γερολατσίτης είπε ότι το σημαντικό αυτής της έρευνας πέραν της κατάδειξης ενδεχόμενων ευθυνών είναι να σταλεί ένα μήνυμα το οποίο «η κοινωνία της Κύπρου έχει ανάγκη και να πρόσθεσε πως «πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε το Κεντρικό Σφαγείο που είναι ιδιοκτησίας του κυπριακού λαού, να λειτουργήσει για να σταματήσει και η μονοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί», αλλά «και το επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας στα κρέατα να ανεβεί».
 
Ανέφερε ότι το Κεντρικό Σφαγείο μπορεί να λειτουργήσει ξανά με «την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει το βάρος των χρεών που είχε προηγουμένως» και πρόσθεσε ότι τα μηχανήματα που υπάρχουν και οι καταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν με μια επένδυση που δεν θα είναι απαγορευτική.
 
Αν το σφαγείο δεν είχε εκείνα τα χρέη που δημιουργήθηκαν με τα χρόνια θα μπορούσε να επιβιώσει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κατέληξε.