You are here

Αλλάζει το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων

27/03/2023 06:00

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών τίθενται σήμερα οι κανονισμοί για την διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου στη Δημόσια Υπηρεσία, που έχουν στόχο να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να διευκολύνουν τους εργαζόμενους που θέλουν να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικών μεταφορών.

Με βάση το υφιστάμενο ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να εργάζονται 37,5 ώρες την εβδομάδα µε δυνατότητα μιας ώρας ελαστικού ωραρίου.

Το υφιστάμενο ωράριο ως έχει, είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 π.μ./8:30 π.μ. μέχρι 3:00 μ.μ./4:00 μ.μ.

Με την τροποποίηση των κανονισμών, το νέο ωράριο αναμένεται να διαμορφωθεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:00 π.μ./8.30 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ./4.00 μ.μ., δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν την ευχέρεια να προσέρχονται μισή ώρα νωρίτερα στην εργασίας τους και ανάλογα, να αποχωρούν νωρίτερα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των κανονισμών για σκοπούς διευκόλυνσης των δημόσιων υπαλλήλων, μεγάλος αριθμός των οποίων διαμένουν σε άλλες επαρχίες και υποβάλλουν αιτήματα όπως τους παραχωρούνται διευκολύνσεις για να προσέρχονται και αποχωρούν από την εργασία τους νωρίτερα από το θεσμοθετημένο ωράριο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δρομολόγια των οποίων είναι προγραμματισμένα κατά συγκεκριμένο ωράριο για να αποφεύγουν την αυξημένη τροχαία κίνηση.

Παράλληλα, προωθείται τροποποίηση του ωραρίου των υπαλλήλων της Βουλής των Αντιπροσώπων µε τη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου από μισή ώρα, που είναι σήμερα, σε µία ώρα, όπως ισχύει και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί τροποποιούν και τον Κανονισμό 2(3), ο οποίος προβλέπει ότι ο οφειλόμενος ελλειμματικός χρόνος αποκόπτεται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προβλέπεται η  αποκοπή του χρόνου αυτού κατά το τέλος του ηµερολογιακού έτους.

Τέλος, συμπεριλήφθηκε πρόνοια, ώστε να µην επηρεαστεί από τις προωθούμενες αλλαγές το ωράριο των Υπηρεσιών στις οποίες δεν εφαρμόζεται ελαστικό ωράριο.

Σημειώνεται ότι με τη διεύρυνση του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα και την αντίστοιχη διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου, αναμένεται ότι θα επέλθει σε κάποιο βαθμό μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται τις ώρες έναρξης και λήξης του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, αφού αυτή θα καταμεριστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προστίθεται ότι εκτός των υπαλλήλων που διαμένουν σε άλλες επαρχίες, αναμένεται να επωφεληθούν και υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας οι ίδιοι ή εξαρτώμενοί τους από τους οποίους, επίσης, υποβάλλονται αιτήματα για διευκολύνσεις από τους οικείους προϊστάμενους ως προς το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησής τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις εφαρμογής ελαστικού ωραρίου, ο υπάλληλος υποχρεούται να βεβαιώνεται ότι καλύπτει τον συνολικό απαιτούμενο αριθμό ωρών εργασίας και σε περίπτωση, που κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους, δεν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό ωρών εργασίας, τότε αφαιρείται ανάλογος χρόνος από την άδεια ανάπαυσής του ή αποκόπτεται αντίστοιχο ωρομίσθιο από τις απολαβές του.

Ζητούν περαιτέρω διευκολύνσεις

Στο μεταξύ η Γενική Διευθύντρια της Βουλής Τασούλα Ιερωνυμίδου ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή Οικονομικών ότι η Βουλή λόγω των εργασιών της παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αυτονόμησής της εισηγείται να δοθεί στην Πρόεδρο του Σώματος, η εξουσία να αποφασίζει για τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων και την εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου εργασίας.

Από την πλευρά της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, προτείνεται μια εναλλακτική λύση στο θέμα του ωραρίου εργασίας, η οποία όπως υποστηρίζεται θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους δημοσίους υπαλλήλους και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η συντεχνία προτείνει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου να διευρυνθεί περαιτέρω, δηλαδή να έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται στην δουλειά τους από τις 6:30 π.μ. μέχρι και τις 9:30 π.μ. και να αποχωρούν από τις 14:00 μ.μ. μέχρι και τις 17:00 μ.μ..

Υποστηρίζουν ότι έτσι παρέχεται μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των Δημοσίων Υπαλλήλων, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Της Ελένης Χαραλάμπους