You are here

Αυξάνονται αλλά παραμένουν χαμηλά οι ερευνητικές δαπάνες

15/07/2021 13:01

Αύξηση παρουσιάζουν οι ερευνητικές δαπάνες στην Κύπρο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2019 υπολογίζονται σε €164,4 εκατ. και αντιστοιχούν σε 0,74% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €133,1 εκατ. ή 0,62% του ΑΕΠ το 2018.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 23,5% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2019 σε σχέση με το 2018, το μερίδιο του ΑΕΠ της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες Ε&Α εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,20% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,50% στη Ρουμανία, 0,59% στη Μάλτα και 0,64% στη Λετονία, σε 3,18% στη Γερμανία, 3,19% στην Αυστρία και 3,40% στη Σουηδία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 11% για την περίοδο 1998 – 2019.

Κατά τομέα δραστηριότητας, ο τομέας των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2019 ερευνητικές δαπάνες ύψους €70,7 εκατ. ή 43,0% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση €63,0 εκατ. ή 38,3%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €18,6 εκατ. ή 11,3% και το δημόσιο €12,2 εκατ. ή 7,4% σε σύγκριση με μερίδια 40,5%, 40,1%, 11,0% και 8,4% αντίστοιχα το 2018.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €40,7 εκατ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €22,2 εκατ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2019 το 22,4% της ερευνητικής δραστηριότητας (€36,8 εκατ.), σε σύγκριση με €24,5 εκατ. ή 18,4% το 2018, ενώ €21,5 εκ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €37,5 εκ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €68,7 εκατ. ή 41,8% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€65,2 εκατ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €56,4 εκατ., οι κοινωνικές επιστήμες €18,5 εκατ., οι ιατρικές επιστήμες €10,6 εκατ., οι αγροτικές επιστήμες €7,5 εκατ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €6,2 εκατ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2019 ανήλθε σε 4.082, σε σύγκριση με 3.754 το 2018.  Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 2.121 άτομα, εκ των οποίων τα 827 ή 39,0% ήταν γυναίκες.  Ποσοστό 33,1% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.

Της Γεωργίας Χαννή