You are here

Αντιδράσεις για «κακόφωνες» συναυλίες σε… Natura

07/10/2020 07:16

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της περιβαλλοντικής αρχής να ανάψει το πράσινο φως στην υλοποίηση συναυλιών με τίτλο «Path of Aphrodite» της εταιρείας ALA Planning Partnership, πλησίον της περιοχής Ακρωτήριο Άσπρο στην Πέτρα του Ρωμιού, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο «Natura 2000».

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα είναι καταστροφική για τα άγρια πουλιά της περιοχής και αφήνουν αιχμές κατά της περιβαλλοντικής αρχής η οποία διαφοροποίησε την άποψη που είχε εκφράσει πριν δύο χρόνια, όταν είχε τεθεί ξανά αίτημα για παρόμοιες εκδηλώσεις επισημαίνοντας τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στο υπό εξαφάνιση Falco eleonorae.

Ο διευθυντής εντούτοις της περιβαλλοντικής αρχής Κώστας Χατζηπαναγιώτου, σε δηλώσεις στη StockWatch, περνά στην αντεπίθεση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το τμήμα περιβάλλοντος έχει γίνει ο σάκος του μποξ.

Διευκρίνισε ότι «η πρόταση που υπήρχε πριν δυο χρόνια απορρίφθηκε επειδή αφορούσε σειρά εκδηλώσεων σχεδόν πάνω στη θάλασσα ενώ στη συγκεκριμένη πρόταση έχουν τεθεί όροι που προστατεύουν πλήρως την ορνιθοπανίδα, προστατεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στη θάλασσα ενώ οι εγκαταστάσεις θα είναι εκτός της περιοχής Natura 2000 και μακριά από την ακτή. Οι συναυλίες θα γίνουν επίσης σε περίοδο μη αναπαραγωγής του Falco eleonorae». 

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου, πρόσθεσε ότι και η υπηρεσία θύρας και το τμήμα δασών τοποθετήθηκαν θετικά υποδεικνύοντας ότι «δεν κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο».

Εξήγησε επίσης ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση από την επιτροπή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον διότι πρόκειται για δραστηριότητα και όχι αναπτυξιακό έργο.

Άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στο περιβάλλον

Η δραστηριότητα σύμφωνα με την έκθεση θα έχει άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στο περιβάλλον όπου θα φιλοξενηθεί γι’ αυτό γίνεται εισήγηση όπως οι εγκαταστάσεις για την υλοποίηση συναυλιών τοποθετηθούν στο βορειότερο κομμάτι της δασικής κρατικής γης.

Παράλληλα η περιβαλλοντική αρχή θέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για άμβλυνση των επιπτώσεων στα είδη της πτηνοπανίδας.

Μεταξύ αυτών προτείνεται η έναρξη των συναυλιών να μεταφερθεί τον Ιούνιο όπου τα περισσότερα είδη θα βρίσκονται προς το τέλος της αναπαραγωγικής διαδικασίας.

Γίνεται επίσης εισήγηση να αποφευχθεί η τοποθέτηση ηχείων και προβολέων με κατεύθυνση τα νότια και νοτιοανατολικά που βρίσκονται οι βράχοι εντός της θάλασσας και οι παραθαλάσσιοι απόκρημνοι γκρεμοί οι οποίοι αποτελούν πιθανές θέσεις κούρνιας και φωλεοποίησης του Θαλασσοκόρακα (phalacrocorax aristotelis desmarestii και Falco eleonorae).

Επιπρόσθετα γίνεται εισήγηση να μη γίνεται προβολή οποιουδήποτε φωτισμού πάνω στην Πέτρα του Ρωμιού αφού εκεί κουρνιάζουν διάφορα είδη.

Περιορισμοί στο φωτισμό

Όσον αφορά το φωτισμό η περιβαλλοντική αρχή προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία είναι:

-Η χρήση φωτισμού εντός της περιοχής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, θα πρέπει να έχει περιορισμένη διάχυση στον βραχύ ορίζοντα εκτός της ανάπτυξης και σε όσο το δυνατό πιο κάθετα ως προς το έδαφος (όχι περισσότερο από 90ο πάνω από τον ορίζοντα). Οι ακτίνες φωτός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς τον ουρανό ή τη θάλασσα, ή να στοχεύουν δέντρα, καθώς αυτό θα έχει επιπτώσεις σε διάφορα είδη πουλιών που κουρνιάζουν ή χρησιμοποιούν την περιοχή. Επίσης, να αποφευχθεί η χρήση φωτισμού με υψηλή περιεκτικότητα σε UV.

- Κατά τις ημέρες όπου δεν θα υπάρχουν εκδηλώσεις, μέρος του πατώματος από τα παρασκήνια και τη σκηνή θα πρέπει αφαιρείται ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διάχυση του φωτός (και ήλιου) προς τα φυτά, που θα βρίσκονται κάτω από τις υποδομές αυτές.

Εγκαταστάσεις

Οι φορητές εγκαταστάσεις θα εγκατασταθούν σε ύψος 1,60 m από την επιφάνεια του εδάφους, όπου η στήριξη τους θα γίνει σε πασσάλους. Οι πάσσαλοι στήριξης θα βρίσκονται σε απόσταση 1,5 m μεταξύ τους και εδράζονται στο έδαφος (χωρίς να γίνει πάκτωση τους μέσα στο έδαφος) σε μεταλλικό πέλμα 0,25 m x 0,25 m.

Κατ’ επέκταση η φορητή εγκατάσταση που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διεξαγωγής των εκδηλώσεων (σκηνή, παρασκήνια, καθίσματα) θα γίνει στην αρχή του στατικού βάρους της κατασκευής. Στην ίδια αρχή θα βασιστούν και οι όποιες επικουρικές υποδομές θα χρειαστούν για την άρτια διεξαγωγή των εκδηλώσεων, όπως κυλιόμενες σκάλες, τουαλέτες κ.ά.

Το σύνολο της περιοχής που θα καταληφθεί από τις φορητές εγκαταστάσεις είναι ~0,8 εκτάρια.

Τα χαρακτηριστικά της περιοχής

Τα σημαντικότερα στοιχεία του τοπίου της περιοχής αποτελούν οι κρημνοί που σχηματίζουν ένα μέτωπο προς τη θάλασσα το οποίο σε δύο σημεία «σπάζει», αφού σ’ αυτά σχηματίζονται αργάκια (ρεματιές) που έχουν διαμορφωθεί λόγω της διάβρωσης του σχετικά μαλακού βράχου. Οι απόκρημνοι και απομονωμένοι βράχοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα αρπακτικά της περιοχής, αφού χρησιμοποιούν τις πλαγιές για σκοπούς φωλεοποίησης και το βόρειο πιο πεδινό τμήμα ως χώρο τροφοληψίας. Άλλα είδη χαρακτηρισμού χρησιμοποιούν τη θαμνώδη βλάστηση στις πεδινές περιοχές τόσο για τροφοληψία όσο και για σκοπούς αναπαραγωγής.

Επίσης το παράκτιο τμήμα χρησιμοποιείται από θαλασσοκόρακες ως χώρος αναπαραγωγής και τροφοληψίας. Εξίσου σημαντικό στοιχεία της περιοχής είναι και η Πέτρα του Ρωμιού. Στη συγκεκριμένη θέση σχηματίζεται ο μοναδικής ομορφιάς κόλπος με χαλικόστρωτη ακτή που αποτελεί πολύ προσφιλή παραλία για τους λουόμενους το καλοκαίρι λόγω καθαρών νερών, του ωραίου και δραματικού τοπίου και του Θρύλου της γέννησης της Αφροδίτης.

Η περιοχή εκτός από τις ομορφιές, την ιστορία της και την παγκόσμια φήμη της παρουσιάζει τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον. Σ’ αυτή απαντώνται επτά οικότοποι της χλωρίδας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Επίσης, στους απότομους γκρεμούς της φωλιάζει ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), σχηματίζοντας τον μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους στην Κύπρο. 

Αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Terra Cypria (Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος), Λεύκιος Σεργίδης, είπε ότι θα έπρεπε να γίνει πιο ουσιαστική και σε βάθος αξιολόγηση των επιπτώσεων προς τα πουλιά που χρησιμοποιούν την περιοχή ως χώρο της τροφοληψίας τους όπως το Θαλασσοπούλι και το Falco eleonorae.

«Το κράτος θα πρέπει να έχει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική για τα θέματα αυτά δεν θα πρέπει να αναμένει από μια δέουσα μελέτη του τμήματος περιβάλλοντος εάν θα επιτρέψει ή απορρίψει αυτού τους είδους της εκδηλώσεις σε περιοχές Natura 2000 ή αρχαιολογικά μνημεία».

Επεσήμανε ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί μια εναλλακτική λύση ώστε να μη δημιουργείται και προηγούμενο με αποτέλεσμα να έρθουν και άλλες εταιρείες και να ζητούν άδεια για πιο μεγάλες εκδηλώσεις σε περιοχές μοναδικού κάλλους που δεν θα πρέπει να γίνεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αναπληρωτής πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Έφη Ξάνθου ανέφερε ότι η περιβαλλοντική αρχή έρχεται να ανατρέψει τις ίδιες τις αποφάσεις της πριν δύο χρόνια όταν είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε σοβαρή διαταραχή των χώρων φωλεοποίησης του υπό εξαφάνιση Falco eleonorae.

Πέραν τούτου, γενικότερα στην περιοχή που είναι υπό προστασία ως Natura 2000 υπάρχουν διάφορα είδη που θα πρέπει να προστατευθούν και η οποιαδήποτε παρέμβαση με τις εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν, την προσέλευση μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων στην περιοχή και για τις τρείς συναυλίες και η ηχορύπανση θα είναι καταστροφική για το οικοσύστημα της περιοχής.

«Το θέμα για εμάς παραμένει ανοικτό διότι θεωρούμε ότι έγιναν παρέμβασης προς την περιβαλλοντική αρχή για να διαφοροποιήσει την προηγούμενη άποψη της», ανέφερε.

Της Ηρώς Ευθυμίου