You are here

Γενική λογίστρια: Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

20/11/2020 14:15

 

Απάντηση στα όσα της καταλογίζονται τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την υπόθεση του σφαγείου CYPRA, δίνει η Γενική Λογίστρια του κράτους Ρέα Γεωργίου, σημειώνοντας πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της κ. Γεωργίου, σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής, για πάνω από 30 χρόνια, υπηρέτησε με προσήλωση το δημόσιο συμφέρον και ευρύτερα τη συνταγματική Πολιτεία που την τίμησε με την εμπιστοσύνη της.

Τις τελευταίες ημέρες, όπως είπε, δέχεται μια άνευ προηγουμένου στοχοποίηση και επίθεση σύνθλιψης της επαγγελματικής και προσωπικής της υπόστασης και προσθέτει πως αναπόφευκτα δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα στην κοινή γνώμη που επιβάλλεται να γνωρίζει ολόκληρη την όψη της αλήθειας.

Σχετικά με το θέμα της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, η κ. Γεωργίου αναφέρει πως υπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου από το 2017 το οποίο απαγόρευε την κατάσχεσή της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έως την ολοκλήρωση της εν λόγω αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου.

Σημειώνει πως το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ήταν και είναι η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία του κράτους για τη διαχείριση του Δικαστικού Διατάγματος, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος κρατικός φορέας στον οποίο θα μπορούσε να παραπεμφθεί για εκτέλεση η εν λόγω συναλλαγή.

«Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μου και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα χαρακτηριζόταν από σύγκρουση συμφερόντων, εξαιρέθηκα από τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά στα καθήκοντά μου στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), όπως αναφέρθηκε και η ίδια στη σχετική της ανακοίνωση χθες, η Αρχή διενεργεί απευθείας εποπτικούς ελέγχους στους νόμιμους ελεγκτές και γραφεία που ελέγχουν Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος, ΟΔΠ», δηλώνει.
 
Επίσης, αναφέρει πως το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο, στο οποίο ο αδελφός της είναι ένας από τους συνεταίρους, δεν έχει Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος, και πως το υπεύθυνο εποπτικό όργανο γι΄ αυτά τα Γραφεία είναι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στη βάση σχετικής Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΔΕΕλΕπ και ΣΕΛΚ.

Τονίζεται επίσης, στη δήλωση της κ. Γεωργίου, ότι μέχρι σήμερα σε καμία Ημερήσια Διάταξη του ΔΣ της ΑΔΕΕλΕπ (όπως επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά), δεν προέκυψε οποιοδήποτε θέμα που να σχετίζεται με το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο στο οποίο ο αδελφός της είναι ένας από τους συνεταίρους. «Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων μου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ», τονίζει.

Παράλληλα, αναφέρει πως στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας και με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, υπογραμμίζοντας πως όλες οι πράξεις και αποφάσεις που έχει λάβει είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του κράτους για ενδελεχή έλεγχο.

«Είναι αυτονόητο πως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου, αυτό θα γίνει απολύτως σεβαστό. Εφόσον προκύψουν οποιεσδήποτε ευθύνες θα τις αναλάβω στο ακέραιο. Η ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας μας, πρέπει να ορίζεται αποκλειστικά από τους νόμους της Πολιτείας και την ακεραιότητα των θεσμών», δηλώνει η κ. Γεωργίου, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της, όπως καταλήγει.