You are here

Δράσεις για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

06/12/2021 11:08

Το έργο του Υφυπουργείου για τα έτη 2020-21, καθώς και τις πολιτικές και δράσεις που δρομολογούνται για εκπλήρωση του οράματος για μία ολιστική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και μία σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος.

Αναφερόμενος στις εμπειρίες και τα επιτεύγματα του Υφυπουργείου στους πρώτους 20 μήνες ζωής του, ο Υφυπουργός τόνισε πως επρόκειτο για μία περίοδο διαδοχικών αλλαγών, πρωτόγνωρων συνθηκών και πολλαπλών προκλήσεων.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν το σύστημα διαχείρισης των επιδομάτων Covid-19 του Υπουργείου Εργασίας και το σύστημα πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου και της Πολεοδομίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το κράτος. Δημιουργήθηκε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων Covid-19 καθώς και του εμβολιαστικού προγράμματος της Πολιτείας, από το κλείσιμο ραντεβού, μέχρι την έκδοση πιστοποιητικών και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός και εκτός Κύπρου.

Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για την υλοποίηση μίας μακροπρόθεσμης ψηφιακής στρατηγικής, θεσμοθετήθηκε η ηλεκτρονική υπογραφή, αδειοδοτήθηκαν τα δίκτυα 5G, ενώ η Κύπρος πέτυχε άνοδο τριών θέσεων στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2021, καταγράφοντας πρόοδο σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους υπό εξέταση.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η προσέγγιση του Υφυπουργείου κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: α) την ανάπτυξη ποιοτικών και εύχρηστων ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω της δημιουργίας του Digital Services Factory και της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, β) την υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων σε ζωτικές υπηρεσίες, όπως Τμήμα Φορολογίας, Έφορο Εταιρειών και Τμήμα Οδικών Μεταφορών και ολοκληρωμένων λύσεων σε παιδεία και δικαιοσύνη, και γ) τον ανασχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου του Υφυπουργείου και τη μετάβαση σε κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος (cloud).

Σταθμός στην πορεία οικοδόμησης ενός ψηφιακού κράτος θεωρείται η νέα πύλη gov.cy, με σύγχρονη σχεδιαστική και λειτουργική προσέγγιση, η οποία θα φιλοξενεί όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και κυβερνητικές ιστοσελίδες υπό μία ομπρέλα. Στόχος μας είναι όλο το Δημόσιο να είναι σε μια οθόνη, να υπάρχει εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και πλοήγηση και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε, δήλωσε ο κ. Κόκκινος.

Σημειώνοντας πως οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα τεθούν κάτω από μια ομπρέλα, ο κ. Κόκκινος είπε πως "φτιάχνουμε μία καινούργια Πύλη (gov.cy,) σε συνεργασία με το Government Digital Services του Ηνωμένου Βασιλείου. Έγινε διακρατική συμφωνία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και όπως το gov.uk υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο για όλες τις υπηρεσίες του κράτους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε το gov.cy", σημείωσε.

Πρόσθετα, προωθείται η χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς και η δημιουργία wallet app για εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα ταυτοποίησης και πιστοποιητικά μέσω εφαρμογής κινητού. Μεγάλης σημασίας θεωρείται και το παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και αποτελεί προοίμιο για ένα κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και το πρόγραμμα «Κόκκινο Κουμπί», μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες.

Για το θέμα των πληρωμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κόκκινος είπε πως από τις 20 Ιανουαρίου που λειτούργησε το σχετικό σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έγιναν 709.143 πληρωμές διαδικτυακά και εισπράχθηκαν περίπου 1,3 δις ευρώ.

Ψηφιακές Υποδομές και Συνδεσιμότητα

Με στόχο την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων και τεχνολογιών υπερυψηλών ταχυτήτων, το Υφυπουργείο, στη βάση του νέου Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025, προωθεί την επέκταση δικτύων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, μέσω κρατικής επιδότησης ύψους €35 εκατομμυρίων. Παράλληλα, στηρίζει τα νοικοκυριά μέσω κουπονιού συνδεσιμότητας (voucher) για εγκατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης οπτικών ινών και σύνδεση με υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2022.  Βρίσκεται, επίσης, υπό ετοιμασία διαγωνιστική διαδικασία για έκδοση 2ης άδειας λειτουργίας δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ενώ προωθείται η αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοημοσύνη, blockchain και τεχνολογίες διαστήματος.

Ψηφιακές δεξιότητες και Απασχόληση

Στοχεύοντας αφενός στη δημιουργία μίας ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ενεργή και ισότιμη συμμετοχή, και αφετέρου στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας τόσο όσον αφορά ψηφιακές δεξιότητες ευρείας βάσης όσο και ειδικούς ΤΠΕ, το Υφυπουργείο έχει καταρτίσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα εθνικό Σχέδιο Δράσης για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσθετα, το Υφυπουργείο θα εγκαινιάσει εντός του 2022 την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, μία νέα πλατφόρμα η οποία θα παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του καθενός.

Προσέλκυση επενδύσεων

Το Υφυπουργείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας. Μέσω του νέου πλαισίου κινήτρων που έχει υιοθετήσει η Πολιτεία, αλλά και μέσω δράσεων, όπως η αναβάθμιση των τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών αλλά και των δεξιοτήτων που εργατικού δυναμικού, στοχεύει στην προσέλκυση εταιρειών επιστημών, υψηλής τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων, η οποία και αναμένεται να συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας όσο και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η προσπάθεια διευκόλυνσης της εγκατάστασης υποδομών data center, μέσω της κατασκευής ενός Green Data Center Park, στο οποίο θα παρέχεται σε ενδιαφερόμενους γη και εγκαταστάσεις.

Ο κ. Κόκκινος τόνισε, παράλληλα, πως η Κύπρος μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο της ως τεχνολογική πρωτεύουσα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως όραμα του Υφυπουργείου είναι η έρευνα, η καινοτομία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών να αποτελέσουν καταλύτη για ένα νέο, βιώσιμο και ανθεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο, μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, μια σύγχρονη και αποδοτική δημόσια διοίκηση και μια ευημερούσα και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία της γνώσης.

Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ)

Έμφαση δίνεται και στη διεύρυνση και ενδυνάμωση του τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο κοινωνικοοικονομικός της αντίκτυπος και να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Διεθνής συνεργασία

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υφυπουργός στην αξία της διεθνούς συνεργασίας για την επιτάχυνση και τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των στρατηγικών επιδιώξεων τόσο σε θέματα Ψηφιακής Πολιτικής όσο και σε θέματα Ε&Κ. Το Υφυπουργείο έχει θεσμοθετήσει συνεργασία σε διμερές επίπεδο με χώρες όπως Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ βρίσκεται σε επαφές για προώθηση περαιτέρω συνεργασιών με απτές δράσεις σε διμερές, ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο.

Σημειώνοντας το γεγονός ότι το Υφυπουργείο άρχισε να λειτουργεί λίγο πριν την πανδημία, ο κ. Κόκκινος είπε πως «έπρεπε να εφαρμόσουμε τεχνικές και προσεγγίσεις σχολής ανορθόδοξου πολέμου» και έπρεπε να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως εκδόθηκαν λίγο πάνω από 2,4 εκατομμύρια ψηφιακά πιστοποιητικά για την εγχώρια και διασυνοριακή διακίνηση, πάνω από 2,3 εκατομμύρια Cyprus Flight Passes και δημιουργήθηκε η Πύλη Εμβολιασμού, που παρά το προβλήματα χρησιμοποιήθηκε για τη διευθέτηση 700 χιλιάδων ραντεβού για εμβολιασμό.

Επίσης δώσαμε το CovScan, το CovPass και υποστηρίχθηκε η διαδικασία ιχνηλάτησης μέσω πλατφόρμας, ανέφερε, ενώ φτιάχτηκε σε 3 βδομάδες Πλατφόρμα για τα επιδόματα που σχετίζονται με την πανδημία, μέσω της οποίας έχουν πληρωθεί πάνω από 500 χιλιάδες αιτήσεις για επιδόματα με ποσό που ανέρχεται γύρω στα 950 εκατομμύρια ευρώ.