You are here

Εξώδικα μέχρι €85 για παρανομίες με σκούτερ

16/07/2022 06:00

Στη νομοθετική ρύθμιση της διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας, γνωστές ως Scooter ή e-scooters ή και ηλεκτρικά πατίνια, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ομόφωνα, με 38 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την τροποποίηση των δύο νομοσχεδίων και των κανονισμών, που ρυθμίζουν τη διακίνηση με σκούτερ και την επιβολή προστίμων στους παρανομούντες

Μεταξύ άλλων ρυθμίστηκε ότι η μέγιστη ταχύτητα διακίνησης με σκούτερ θα είναι 20 χλμ., και πως θα επιτρέπεται η χρήση τους σε ποδηλατόδρομους και όχι στο οδόστρωμα του δρόμου. Αποφασίστηκε επίσης ότι όσοι θα παραβιάζουν τους νόμους και κανονισμούς που θεσπίστηκαν θα καταβάλλουν εξώδικα πρόστιμα των €50 και €85.

Συγχρόνως η Ολομέλεια του σώματος υιοθέτησε επίσης ομόφωνα τροπολογία η οποία ενισχύει την ασφάλεια των χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, με την υποχρεωτική χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών στην ενδυμασία τους, όπως περιβραχιόνιου ή κορδέλας, κατά τη χρήση των συσκευών αυτών κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Σημειώνεται ότι η τροπολογία κρίθηκε αναγκαία, μετά από διαπίστωση ότι οι οπίσθιοι φανοί των εν λόγω συσκευών είναι τοποθετημένοι πολύ χαμηλά χωρίς έντονο φωτισμό, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η αναγνώρισή τους από άλλους οδηγούς και πεζούς.

Τι είπαν οι βουλευτές

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας είπε ότι η ρύθμιση της διακίνησης με σκούτερ θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για το περιβάλλον και τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόσθεσε ότι η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες για την διακίνηση με σκούτερρ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία της διακίνησης με σκούτερ, αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα μας για την ασφαλή χρήση τους. Δήλωσε ότι οι νόμοι που θα ψηφιστούν είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν καθώς δεν λειτουργεί η δημοτική αστυνομία.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης είπε ότι θα στηρίξουν τα νομοσχέδια και κανονισμούς καθώς και την τροπολογία, σημειώνοντας ότι δεν λύνουν το υφιστάμενο πρόβλημα, αλλά το βελτιώνουν .

«Θεωρούμε ότι με τη ρύθμιση αυτή θα σταματήσει η ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των οχημάτων και θα μπει μια τάξη», δήλωσε ο κ. Μουσιούττας, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει και εξώδικη ρύθμιση για το παράπτωμα της χρήσης των σκούτερ είτε με μεγαλύτερη ταχύτητα είτε σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται και ότι αρμόδια γι’ αυτό είναι η Αστυνομία και οι τροχονόμοι στις τοπικές αρχές. «Η χρήση των σκούτερ θα επιτρέπεται σε άτομα άνω των 14 ετών», διευκρίνισε

Ο πρόεδρος της επιτροπής Μεταφορών, βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας, αναφέρθηκε σε αλλαγές που επέφεραν στα προτεινόμενα νομοσχέδια και κανονισμούς, όπως την ηλικία των χρηστών, από 16 ετών σε άτομα άνω των 14 ετών και την αύξηση του ορίου ταχύτητα διακίνησης από 15χλμ στην μέγιστη ταχύτητα των 20 χλμ., την υποχρεωτική χρήση κράνους στα σκούτερ, καθώς και τη διακίνησή τους στους ποδηλατόδρομους και όχι στο οδόστρωμα του δρόμου.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης αναφέρθηκε σε έλλειψη υποδομών σε δήμους για την διακίνηση με σκούτερ που είχε ως αποτέλεσμα αντί να προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση για την διακίνηση με τα σκούτερ, προωθήθηκε ως μέσο ψυχαγωγίας.

Τι προβλέπουν οι νόμοι

Σκοπός του πρώτου νομοσχέδιου που ψηφίστηκε σε νόμο είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες που να ρυθμίζουν τη χρήση και διακίνηση ηλεκτρικών πατινιών (σκούτερ), τα οποία ορίζονται ως συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης (δρόμους) το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα.

-Οι χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας δε θα έχουν υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου για τη χρήση των συσκευών αυτών.

-Το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών συσκευών προσωπικής κινητικότητας είναι τα δεκατέσσερα έτη.

- Η μέγιστη προβλεπόμενη ταχύτητα την οποία θα δύναται εκ κατασκευής ή κατόπιν σχετικής μηχανολογικής ρύθμισης να αναπτύξουν οι εν λόγω συσκευές είναι τα είκοσι χιλιόμετρα ανά ώρα σε ό,τι αφορά ποδηλατόδρομους/ποδηλατολωρίδες και δρόμους στους οποίους το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα.

-Η μέγιστη ταχύτητα την οποία θα δύναται να αναπτύξουν οι χρήστες των εν λόγω συσκευών σε πλατείες ή πεζόδρομους στα δέκα χιλιόμετρα ανά ώρα.

-Εισάχθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, αναφορικά με τη θέση σε ισχύ των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος στους χρήστες ή/και σε πρόσωπα που πωλούν ή διαθέτουν με οποιοδήποτε τρόπο τέτοιες συσκευές να μεριμνήσουν όπως οι συσκευές τους πληρούν τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

Εξώδικα πρόστιμα €50 και €85

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε σε νόμο είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και ειδικότερα του Πίνακα, στον οποίο καθορίζονται τα αδικήματα που αφορούν ποδηλάτες και πεζούς, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εξώδικο πρόστιμο €85 θα επιβάλλεται σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν σκούτερ και είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών, που αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν της προβλεπόμενης, που δεν φέρουν κράνος και δεν συμμορφώνονται με τις ενδείξεις της σήμανσης και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη.

Εξώδικο πρόστιμο ύψους €50 θα επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν σκούτερ χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί και εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής τους και που σταθμεύουν, τοποθετούν ή τα εγκαταλείπουν σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου.

Με εξώδικο πρόστιμο ύψους €85 επίσης θα τιμωρούνται και οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους που δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών σκούτερ.

Σημειώνεται τέλος ότι οι κανονισμοί που ψηφίστηκαν ρυθμίζουν ότι δεν απαιτείται η εγγραφή των συσκευών προσωπικής κινητικότητας κατά τον τρόπο που εγγράφονται τα μηχανοκίνητα οχήματα, προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθούν.

Της Ελένης Χαραλάμπους