You are here

Α. Μάτσας: Οι άμεσες προκλήσεις συντεχνιών

18/04/2019 16:15

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) και η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στην οικοδομική και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, είναι οι άμεσες προκλήσεις, που βρίσκονται ενώπιον της ΣΕΚ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης Ανδρέας Μάτσας.

Σε δηλώσεις ύστερα από τη σύνοδο του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, ο κ. Μάτσας είπε πως η διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της, ενώ για τη διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, διαμήνυσε πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων στον κλάδο επιτρέπει την αποκατάσταση των απωλειών των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία.
 
«Το μέγιστο ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και καλύπτει όχι μόνο το φάσμα των εργαζομένων αλλά και του συνόλου της κοινωνίας παραπέμπει στην εφαρμογή του ΓεΣΥ», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Μάτσας, καλώντας «τους επαγγελματίες υγείας να αντιληφθούν αυτή την κοινωνική ανάγκη και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ο ρόλος του οποίου θα πρέπει να είναι ακόμα πιο εκτιμητέος και αναβαθμισμένος, να ρυθμίσουν εκείνα τα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα έτσι ώστε να μπορέσει το σύνολο της κυπριακής  κοινωνίας να έχει πρόσβαση σε ένα ποιοτικά και οικονομικά ανεκτό σύστημα υγείας».

Όπως είπε, είμαστε το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ που δεν απολαμβάνει αυτού του δικαιώματος και αντιλαμβανεστε ότι μετά την ψήφιση της οδηγίας για την διασυνοριακή περίθαλψη δημιουργούνται δύο και τριών ταχυτήτων ασθενείς στον τόπο μας.
 
Παράλληλα, ο κ. Μάτσας είπε πως βρισκόμαστε σε μία διαδικασία ανανέωσης δύο σημαντικών συλλογικών συμβάσεων, που αφορούν στην οικοδομική βιομηχανία και στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
 
«Έχουμε θέσει ως βασικό σημείο αναφοράς τη νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων των δύο συμβάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στην επαναρύθμιση της αγοράς εργασίας και την άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού είτε ανάμεσα σε εργαζόμενους  είτε ανάμεσα σε εργοδότες», είπε.

Όπως ανέφερε, η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά σε ό,τι αφορά κυρίως την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάληξη και καλούμε τους εργολάβους οικοδομών να δουν με θετικό φακό την όλη πορεία των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να συναινέσουν στην πρόταση η οποία προκύπτει μέσα από τη διαβούλευση και τη συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας.
 
Εκφράζοντας την ελπίδα ότι ανάλογη θα είναι και η πορεία και η κατάληξη στη διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο κ. Μάτσας σημείωσε πως εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα, σε σχέση και με την πορεία κερδοφορίας των επιχειρήσεων στον κλάδο.
 
«Και ζητούμε το αυτονόητο, οι εργαζόμενοι να αποκαταστήσουν τις απώλειες που έχουν δεχθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και να τους παραχωρηθούν μισθολογικές αυξήσεις και αυξήσεις παρεμφερών ωφελημάτων στο πλαίσιο και στη βάση της δικής τους συνεισφοράς στην ανάπτυξη του κλάδου», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το "αγκάθι" της εργοδότηση ξένων από τρίτες χώρες στην τουριστική βιομηχανία, ο κ. Μάτσας είπε πως η ΣΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία της στρατηγικής για την απασχόληση ξένων από τρίτες χώρες.

Ξεκαθαρίζοντας πως σε καμία περίπτωση η ΣΕκ δεν θέτει προσκόμματα στην περαιτέρω προοπτική ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας, ο κ. Μάτσας είπε ωστόσο ότι «από την στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι, είτε ντόπιοι είτε κοινοτικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες στον κλάδο των ξενοδοχείων και της επισιτιστικής βιομηχανίας δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε καμία περίπτωση στην παραχώρηση αδειών σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα είτε στην αγορά εργασίας είτε στον κοινωνικό ιστό».

Ξεκαθάρισε τέλος ότι «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε ή να συναινέσουμε στην εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες υπό τον μανδύα των φοιτητών πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος που αφορά τη διαδικασία παραχώρησης αδειών μέσα από μία συγκροτημένη και συγκεκριμένη στρατηγική».

Εξάλλου, σε απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, μεταξύ άλλων, εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για  την ανεργία των νέων που βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα και καλεί την Κυβέρνηση να αυξήσει τις επενδύσεις για δράσεις και μέτρα που ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση των νέων που αποτελούν μόνο το 0.1% του ΑΕΠ και είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη ΣΕΚ, οι υφιστάμενες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιμότητα των νέων, αφού δεν παρέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τα αναγκαία εφόδια αντιμετώπισης των συνεχών διαφοροποιούμενων αναγκών της αγοράς εργασίας.

Ως θεραπεία η ΣΕΚ εισηγείται την αναβάθμιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την ποιοτικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, θέμα για το οποίο η ΣΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, από τον Ιούλιο του 2018.

Εκφράζει επίσης πλήρη στήριξη στις προσπάθειες για εφαρμογή του ΓεΣΥ και χαιρετίζει τη συμφωνία, που το Συνδικαλιστικό Κίνημα συνήψε με τις Εργοδοτικές Οργανώσεις στις 28/2/2019 και η οποία διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων Συντεχνιακών Ταμείων Υγείας στο περιβάλλον ΓεΣΥ, κατά τρόπο που να μην δημιουργηθεί έλλειμμα στα παρεχόμενα ωφελήματα ιατρικής περίθαλψης λόγω της σταδιακής εφαρμογής του ΓεΣΥ.
 
Σημειώνει επίσης ότι αναμένει από τον Υπουργό Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα κινείται προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος. 
 
«Η αποσπασματική και μονοδιάστατη προσέγγιση του θέματος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου, ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας, θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες», καταλήγει.