You are here

Νέα δίκη εντός δίκης για τα τεκμήρια της Focus

07/09/2018 15:39

Άρχισε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η διεξαγωγή και δεύτερης δίκης εντός δίκης για εξέταση της νέας έντασης που ήγειρε η υπεράσπιση της Marfin Investment Group, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus, αναφορικά με τα τεκμήρια της υπόθεσης που παραλήφθηκαν από τις βρετανικές αρχές.

Πρόκειται συνολικά για 12 τεκμήρια που αφορούν σε έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους, τα οποία παρέλαβαν οι κυπριακές αρχές στα πλαίσια αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν προς τις βρετανικές αρχές.

Η υπεράσπιση στηρίζει την ένσταση της σε τέσσερις λόγους: (α) Δεν υπάρχει συσχετισμός τεκμηρίων και αιτημάτων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας (β) Έχει ακολουθηθεί μια ανορθόδοξη διαδικασία κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας (γ) Υπήρξε παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας χωρίς να προηγηθεί δικαστικό διάταγμα αγγλικού δικαστηρίου και (δ) Οι ψηφιακοί δίσκοι περιέχουν άσχετη μαρτυρία με τη διαδικασία. 

Η Κατηγορούσα Αρχή κάλεσε σήμερα ως μάρτυρα της τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας διερεύνησης της υπόθεσης, Υπαστυνόμο του ΤΑΕ Γεώργιο Ανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που συντάχθηκαν από την Αστυνομία και προωθήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Στην κατάθεση του, ο κ. Ανδρέου ανέφερε αρχικά ότι στις 16.12.13 έλαβε οδηγίες για διενέργεια εξετάσεων σε σχέση με ύποπτη μεταφορά χρηματικού ποσού €1.060.085 ευρώ, από λογαριασμό της εταιρείας A.C. Christodoulou Consultants Ltd, σε λογαριασμό του Ανδρέα Κιζουρίδη  στην Λαϊκή Τράπεζα στην Κύπρο. Της συναλλαγής αυτής, ανέφερε,  είχε προηγηθεί στις 27.07.2007 μεταφορά ποσού €1.000.000, από λογαριασμό της εταιρείας Focus Maritime Corp., στην Marfin Egnatia Bank στην Ελλάδα, σε   λογαριασμό  της   A.C. Christodoulou Consultants Ltd,  στην ίδια Τράπεζα,  με αιτιολογικό «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών», χωρίς να προσκομισθεί οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο.

Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης, πρόσθεσε ο κ. Ανδρέου, κρίθηκε αναγκαίο όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο το προαναφερθέν ποσό €1.000.000 να μην αφορούσε στην πραγματικότητα  «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών» αλλά αμοιβή την οποία έλαβε o Χριστόδουλος Χριστοδούλου για να απέχει από την διενέργεια έρευνας αναφορικά με τη δυνατότητα της MIG να ασκεί έλεγχο  στη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενόψει της πώλησης μετοχικού κεφαλαίου της προαναφερθείσας εταιρείας από την Τράπεζα HSBC στην MIG και το επενδυτικό ταμείο TOSCA FUND. 

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κρίθηκε αναγκαίο όπως ληφθεί  μαρτυρία από την τράπεζα HSBC και το ταμείο ΤOSCA FUND,  «οι οποίοι, με βάση σχετικό μαρτυρικό υλικό που είχαμε στην κατοχή μας, έχουν την έδρα των εργασιών τους στο Λονδίνο». Ως εκ τούτου, είπε, συντάχθηκαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής τα οποία προωθήθηκαν, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για εκτέλεση.

Συγκεκριμένα, συνέχισε ο κ. Ανδρέου στην κατάθεση του, στις 31.12.2014 συντάχθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής,  το οποίο στις 02.01.2015  προωθήθηκε στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και με το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητείτο:
α) Λίστα με τις επενδύσεις που έγιναν από το ταμείο TOSCA FUND στην MFG, MIG, IRF και οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες που συνδέονταν με τον Ανδρέα Βγενόπουλο για την περίοδο 2005 -2011.

β) Κατά πόσο το ταμείο TOSCA FUND κατέβαλε οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή  αναφορικά με την επιλογή του, ως ενός εκ των αγοραστών των μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας που κατείχε η HSBC και την σχετική με αυτό αλληλογραφία και έγγραφα.

γ) Κατά πόσο υπήρχε άμεση ή έμμεση σύνδεση της εξαγοράς από το ταμείο TOSCA FUND του 8.18% των μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας, που κατείχε η HSBC, με την εξαγορά από την MFG του 9.98% των μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας, που  επίσης κατείχε η HSBC, καθώς και το σκεπτικό της εξαγοράς του εν λόγω ποσοστού από το ταμείο TOSCA FUND, με την σχετική αλληλογραφία.
δ) Να ληφθούν καταθέσεις από τους Michael Geoghegan και John Hartley της HSBC και  από τους Martin Hughes και John David De La Hey του ταμείου TOSCA FUND.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, απέστειλαν  επιστολή  ημερομηνίας 17.04.2015, με την οποία ζήτησαν διευκρινήσεις και περαιτέρω  στοιχεία σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση,  ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εκτέλεση του αιτήματος δικαστικής συνδρομής ημερ. 31.12.2014.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι στις 04.06.2015 συντάχθηκε συμπληρωματικό αίτημα δικαστικής συνδρομής το οποίο στις 08.06.2015 προωθήθηκε στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι με το εν λόγω αίτημα ζητήθηκε να υποβληθούν επιπρόσθετα ερωτήματα στους Michael Geohegan και John Hartley της HSBC, και τους Martin Hughes και John David De La Hey  του ταμείου TOSCA FUND.

Όπως είπε, οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, απέστειλαν στην Αστυνομία  Κύπρου ένα λευκό box file που περιείχε διάφορα έγγραφα, συνοδευόμενο από επιστολή   ημερ. 24.09.2015. Το εν λόγω box file, σημείωσε, παραλήφθηκε από την ανακριτική ομάδα στις 02.10.2015 και περιείχε, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
α) Επιστολή ημερομηνίας 13/2/2006  από τον Martin Hughes Chief Executive του TOSCA FUND προς τον Ανδρέα Βγενόπουλο με θέμα Introduction Fee.
β) Επιστολή ημερομηνίας 14/2/2006  από τον Ανδρέα Βγενόπουλο προς τον Martin Hughes Chief Executive του TOSCA FUND, σε σχέση με την επιστολή 13/2/2006 που αναφέρεται πιο πάνω.
γ) Επιστολή ημερομηνίας 14/2/2006  από τον Martin Hughes Chief Executive του TOSCA FUND προς Ανδρέα Βγενόπουλο για συνέχιση της συνεργασίας τους.
δ) Επιστολή 15/2/2006 απo Ανδρέα Βγενόπουλο προς τον Martin Hughes του TOSCA FUND.
ε) Κατάλογο αγοράς μετοχών του TOSCA για την χρονική περίοδο 2005-2011.
Είπε επίσης ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέστειλαν στις Αστυνομία Κύπρου αριθμό ψηφιακών δίσκων.
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν επίσης ως μάρτυρες κατηγορίας ο Λοχίας του ΤΑΕ Μόρφου Νικόλας Φουλλίδης, ο οποίος αποσπάστηκε στην ειδική ανακριτική ομάδα που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας και ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή και τη διαχείριση των τεκμηρίων της υπόθεσης, ως επίσης και η λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Μαρία Μούντη, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη διαβίβαση των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς τις βρετανικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε στο τέλος της διαδικασίας ότι για τα υπό αμφισβήτηση τεκμήρια που περιέχουν ιδιωτική επικοινωνία έχει εξασφαλιστεί νόμιμα σχετικό διάταγμα από κυπριακό δικαστήριο όχι όμως και από αντίστοιχο αγγλικό δικαστήριο, χωρίς αυτό να σημαίνει , όπως ξεκαθάρισε, ότι απαιτείτο κάτι τέτοιο. 

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη δίκη εντός δίκης που διεξάγεται στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης μετά από ένσταση της υπεράσπισης για την κατάθεση τεκμηρίων. Η πρώτη αφορούσε τα τεκμήρια της υπόθεσης που είχαν παραληφθεί από τις ελληνικές αρχές για τα οποία τα δικαστήριο αποφάνθηκε στις 6/8 ότι η παραλαβή τους έγινε νομότυπα, απορρίπτοντας τις ενστάσεις της υπεράσπισης.    

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.