You are here

Ρυθμίσεις για οπλίτες στο στρατό, εθνική φρουρά

20/06/2018 15:54

Νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης συμβασιούχων οπλιτών που εργάζονται στο στρατό και στην εθνική φρουρά, προωθεί η εκτελεστική εξουσία έτσι ώστε οι συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτουμένων να μην μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου νόμο, έχει σταλεί στη βουλή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε η εργοδότηση στο στρατό της Δημοκρατίας ή και στην Εθνική Φρουρά των συμβασιούχων οπλιτών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, να περιληφθεί στους αντικειμενικούς λόγους οι οποίοι όταν συντρέχουν, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου διαρκείας μετά την πάροδο συνολικής περιόδου τριάντα ή και περισσότερων μηνών.

Όπως σημειώνεται, η εν λόγω ανάγκη προκύπτει για αμιγώς επιχειρησιακούς λόγους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς και τη διασφάλιση της ετοιμότητάς της.

Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται, η σύμβαση απασχόλησης των Συμβασιούχων Οπλιτών έχει διάρκεια ενός έτους και στη συνέχεια δύναται να ανανεωθεί για πρόσθετες τρεις περιόδους, τριετούς διάρκειας η καθεμιά, ώστε η σύμβαση να έχει ανώτατη συνολική διάρκεια μόνο μέχρι δέκα έτη.

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) και των εθελοντών υπαξιωματικών που υπηρετούν στον στρατό της Δημοκρατίας, σημειώνεται ότι δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, επειδή περιλαμβάνονται στους αναφερόμενους αντικειμενικούς λόγους.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο τέθηκε ενώπιον της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής, όπου οι οργανώσεις Ο.Ε.Β., Κ.Ε.Β.Ε., ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, ενώ η ΠΕΟ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Όταν, στη συνέχεια, ζητήθηκαν οι γραπτές απόψεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος επί του τροποποιητικού νομοσχεδίου, οι εργοδοτικές οργανώσεις, Ο.Ε.Β. και Κ.Ε.Β.Ε συμφώνησαν με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ δεν τοποθετήθηκαν γραπτώς επί του θέματος.

Σε μεταγενέστερο σταδιο το υπουργείο δικαιοσύνης ζήτησε όπως το προτεινόμενο νομοσχέδιο διαφοροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνονται και οι Οπλίτες με Σύμβαση που πιθανόν να προσληφθούν στον Στρατό της Δημοκρατίας, ώστε να ισχύει το ίδιο καθεστώς εργοδότησης για όλους τους Συμβασιούχους Οπλίτες και να μην δημιουργείται δυσμενής διάκριση για το καθεστώς απασχόλησής τους, είτε προσληφθούν στον Στρατό είτε στην Εθνική Φρουρά, όπως και έγινε.

Μ.Χ.