You are here

Safer Gambling Week: Ανοδική η πορεία του στοιχήματος

03/10/2022 11:35

Ανοδική πορεία, σημειώνει ο τομέας των στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκου.

Σύμφωνα με την κ. Φιάκκου, η συνεισφορά της στοιχηματικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική, με το ποσοστό των εσόδων σε εθνικό επίπεδο το 2016 να ανέρχεται στο 0,99% του ΑΕΠ, το 2019 έφτασε στο 3,33%, το 2020, και παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,5%, ανήλθε στο 2,87%, ενώ το 2021 αυξήθηκε στο 3,34%, επανερχόμενο στα προ πανδημίας επίπεδα.

Αποστολή της αρχής ήταν και παραμένει, υπογράμμισε, η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, η διασφάλιση της βιωσιμότητας, η δημιουργία μηχανισμών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύει η παράνομη αγορά, ο καθορισμός των κατάλληλων προϋποθέσεων για την έγκαιρη υιοθέτηση συνεχών εξελίξεων, με γνώμονα πάντα, την συνεισφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας του κοινωνικού ιστού.

Μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τη συνεχή αντιμετώπιση των προκλήσεων και τις κατάλληλες συνέργειες η Αρχή πέτυχε να αποστιγματιστεί σε μεγάλο βαθμό η προβληματική και παθολογική συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες μπορούν πλέον πιο εύκολα να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να ζητήσουν βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τον φόβο για στιγματισμό από την κοινωνία, δήλωσε η κ. Φιάκκου.

Η Πρόεδρος της Αρχής ανέτρεξε εν συνεχεία στο 2017, όταν εκπονήθηκε το σχέδιο δράσης για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό σε κλίμα προβληματισμού για το κατά πόσο τα εμπλεκόμενα μέρη θα συνεργάζονταν για την εφαρμογή του, καθώς η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια αποτελούσε ταμπού για την κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα όταν κάποιος παίκτης παρουσίαζε προβληματική ή παθολογική συμπεριφορά.

Εντούτοις, συνέχισε, μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τη συνεχή αντιμετώπιση των προκλήσεων και τις κατάλληλες συνέργειες η Αρχή πέτυχε να αποστιγματιστεί σε μεγάλο βαθμό η προβληματική και παθολογική συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες μπορούν πλέον πιο εύκολα να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να ζητήσουν βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τον φόβο για στιγματισμό από την κοινωνία.

Τα παραπάνω έδωσαν το έναυσμα για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022-2025, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα έτη, καθώς και τη διεθνή τάση προς μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο της δημόσιας υγείας.

Η προσέγγιση δημόσιας υγείας είναι μια οργανωμένη, ολιστική και πολύπλευρη προσπάθεια για την ανταπόκριση στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, στο οποίο εμφανίζεται η ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η βλάβη που προκαλείται από το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια δεν περιορίζεται σε μεμονωμένους παίκτες και άτομα με προβληματική συμπεριφορά, αλλά άτομα, κοινωνικές ομάδες και ολόκληρη κοινωνία δύνανται να επηρεαστούν εξίσου από επιβλαβείς επιπτώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα τυχερά παιχνίδια, τόνισε.

Για τον λόγο αυτό οι βασικές επιδιώξεις της Στρατηγικής επικεντρώνονται σε βασικούς άξονες, την προστασία, την πρόληψη, την υποστήριξη και την κινητοποίηση, οι οποίες για να επιτευχθούν απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κενών του συστήματος σε στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας, προσέθεσε η κ. Φιακκου, συμπληρώνοντας πως σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή στοχεύει στη συνεργασία με τους παρόχους για την εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικών για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης, καθώς επίσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Είπε πως σε πορεία εφαρμογής βρίσκονται και οι κανονισμοί προστασίας των παικτών, οι οποίοι εστιάζουν στον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων στις πληροφορίες που παρέχουν οι αδειούχες εταιρίες στον παίκτη, στα εργαλεία που έχει ο παίκτης στη διάθεσή του και στα όρια που θα μπορεί ο ίδιος να θέσει, και στην προστασία των ανηλίκων.

Ανέφερε επίσης πως η Αρχή είναι στο τελικό στάδιο εφαρμογής της πλατφόρμας καθολικού αυτοαποκλεισμού, με τους παίκτες να έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό εργαλείο για έλεγχο της στοιχηματικής τους συμπεριφοράς, θα μπορούν να αυτοεξαιρεθούν από τη στοιχηματική δραστηριότητα είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα, είτε επ’αόριστον, από όλους τους παρόχους μέσα από μια εύχρηστη πλατφόρμα χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί τεχνικά ο τρόπος αυτόματης καταχώρησης ατόμων που παρουσιάζουν σύγκρουση συμφέροντος, όπως αθλητές, καθώς επίσης και ευάλωτα άτομα, όπως λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή και άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή από τα τυχερά παιχνίδια.

Η Αρχή προγραμματίζει επίσης το επόμενο διάστημα τη διαβούλευση τόσο με την αγορά, όσο και με τους Ευρωπαίους εταίρους, με σκοπό την προώθηση και υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλούς παιχνιδιού, το οποίο αφενός θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς, αφετέρου στην ενίσχυση της προστασίας των παικτών, σημείωσε η κ. Φιάκκου, εκφράζοντας ακόμη την ελπίδα πως μέχρι τέλος του έτους θα τεθεί σε εφαρμογή το Ψηφιακό Κέντρο Ασφαλέστερου Παιχνιδιού, το οποίο αναμένεται να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόληψης ενδεχόμενων προβληματικών συμπεριφορών.

Τέλος, η κ. Φιάκκου είπε πως η Αρχή σκοπεύει να καταθέσει προσεχώς ενώπιον του Υπουργού Υγείας ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης επί του κινδύνου ή των διαταραχών συμπεριφοράς σε σχέση με το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα εντός του ΓεΣΥ.

Το αξιόλογο και σημαντικό έργο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, χαιρέτισε από το βήμα της πέμπτης ετήσιας εβδομάδας για το ασφαλές παιχνίδι, ο υπουργός υγείας, Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

«Το τυχερό παιχνίδι έχει δύο όψεις», ανέφερε, «με την πρώτη είτε κερδίσεις είτε χάσεις παραμένεις αναλλοίωτος και άτροπος, εφόσον το παιχνίδι θεωρείται διασκέδαση, ενώ η δεύτερη κυριαρχείται από την παθολογική εξάρτηση».

Τα μέλη της εθνικής αρχής στοιχημάτων έχουν σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, πρόσθεσε, αφού μέσα από την ενημέρωση και πληροφόρηση των άμεσων ενδιαφερόμενων ατόμων, του κοινού που αγαπά τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και όσων εμπλέκονται σε αυτά.

«Η προσφορά συμβουλευτικής καθοδήγησης, η σωστή ενημέρωση για τον αρνητικό αλλά και ο θετικός αντίκτυπος των στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών, η διαφώτιση για τον τρόπο αυτοπροστασίας και αποτροπής από τον εθισμό, η δημιουργία φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια, είναι μεταξύ άλλων κάποιοι τρόποι προσέγγισης και προώθησης της δημόσιας υγείας», είπε.

Η δημόσια υγεία, πρόσθεσε, είναι μια έγνοια με κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Για να την κρατήσουμε ψηλά, πρέπει ο καθένας από εμάς να ευαισθητοποιηθεί και να αντιληφθεί πως η ύπαρξη της έχει μόνο καλά να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Τέλος, κάλεσε την αρχή να συνεχίσει την καλή και αξιέπαινη δουλειά για το καλό όλων.