You are here

Τρέχει η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων

08/11/2018 17:24

Ο εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, που θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους και την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αποτελούν προτεραιότητα του υπουργείου δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Ιωνά Νικολάου.

Ο κ. Νικολάου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλληλεγγύη Μιχάλη Γιωργάλλα, σταχυολόγησε τα μέτρα και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση από το 2013 για τον εκσυγχρονισμό των δομών και των υποδομών της δικαστικής εξουσίας.

Στην απάντησή του ο κ. Νικολάου σημειώνει ότι τον Μάρτιο 2018 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η τελική έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση-αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων. 

Ήδη, αναφέρει, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής και των αποφάσεων για προώθηση της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων ετοιμάσθηκε σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει  δράσεις και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, και τροχοδρομήθηκε η υλοποίηση τους στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με ορίζοντα τις αρχές του 2020.

Άμεση προτεραιότητα οι καθυστερημένες υποθέσεις στα δικαστήρια

Μια εκ των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων, στην οποία έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι το έργο της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα δικαστήρια. 

Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε με το Ανώτατο Δικαστήριο και το υπουργείο οικονομικών η πρόσληψη 26 νέων δικαστών που εκτιμήθηκε ότι χρειάζονται για την εκδίκαση εντός δύο ετών όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον όλων των επαρχιακών δικαστηρίων, για περίοδο πέραν των τεσσάρων χρόνων. 

Οι νέες θέσεις δικαστών, αλλά και του ανάλογου υποστηρικτικού προσωπικού, περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό 2019 και αναμένεται να εγκριθούν από τη βουλή των αντιπροσώπων.

Νομοσχέδια και μέτρα επιτάχυνσης της δικαιοσύνης

Ο κ. Νικολάου κάνει αναφορά σε νομοθετικά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2013, ή βρίσκονται υπό εξέλιξη ή θα προωθηθούν στο άμεσο μέλλον ως προτεραιότητα, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και τη μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η ενίσχυση του προσωπικού των δικαστηρίων, η δημιουργία διοικητικού δικαστηρίου, η ίδρυση διοικητικού δικαστηρίου διεθνούς προστασίας, νομοσχέδιο για τη συμμόρφωση της διοίκησης με αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου, νομοσχέδια για το οικογενειακό δικαστήριο και τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου και νομοσχέδιο για τη δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου.

Επίσης, στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, η ίδρυση σχολής δικαστών για την οποία έχουν ήδη ετοιμαστεί δύο νομοσχέδια, ο διαχωρισμός της δικαιοδοσίας του ανωτάτου δικαστηρίου με τη σύσταση ξεχωριστής δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας (το υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας των σχετικών νομοσχεδίων), καθώς και ο καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη και αξιολόγηση δικαστών, έργο που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018, με την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης εμπειρογνωμόνων.

Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων

Όσον αφορά στο θέμα της κτιριακής υποδομής των δικαστηρίων, σημειώνεται ότι το υπουργείο έχει εκπονήσει πλάνο για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των δικαστηρίων, το οποίο προωθεί σε στενή συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

Συγκεκριμένα, η ανέγερση του νέου επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας αποτελεί προτεραιότητα, αφού σε αυτό θα στεγαστούν και όλα τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας, μεταξύ των οποίων το Οικογενειακό Δικαστήριο, το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεως και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.  Η δαπάνη για το εν λόγω έργο υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα €45εκ. + ΦΠΑ.

Παράλληλα, ετοιμάζεται μελέτη βιωσιμότητας από εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας, ώστε να καταδειχθεί εάν μπορεί το έργο να υλοποιηθεί με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.  Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου 2018.  Η ανέγερση του νέου επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας αναμένεται να συμπληρωθεί το 2023.

Όσον αφορά στα υφιστάμενα κτίρια του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας, ήδη έχει δρομολογηθεί η ανέγερση ειδικά διαμορφωμένων χώρων φύλαξης των τεκμηρίων, καθώς και η υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας.  Σημειώνεται ότι μελλοντικά, εφόσον λειτουργήσει το νέο επαρχιακό δικαστήριο, τα κτίρια της εποχής της Αγγλοκρατίας θα ανακαινιστούν, ώστε να καλυφθούν πρόσθετες στεγαστικές ανάγκες της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Προωθείται παράλληλα, η αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Η σύμβαση του έργου κόστους €4.911.130, υπογράφτηκε το Μάιο 2018 και αναμένεται ολοκλήρωση του τον Ιανουάριο 2020.  Στο κτίριο θα στεγαστεί το Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο σήμερα στεγάζεται εντός του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Επιπρόσθετα, το υπουργείο οικονομικών βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη κτιρίου στη Λευκωσία, πλησίον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με στόχο να ενοικιαστεί και να ανακαινιστεί, για την άμεση στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και κάλυψη πρόσθετων γραφειακών αναγκών για στέγαση των νέων δικαστών που θα διοριστούν στη Λευκωσία.

Έχει ήδη ανατεθεί η σύμβαση και βρίσκεται υπό εκτέλεση η ανέγερση του νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.  Η σύμβαση του έργου κόστους €5.929.770 υπογράφτηκε το Μάιο 2018 και αναμένεται ολοκλήρωση του κτιρίου το Μάιο 2020. 

Επίσης, έχει ήδη συμπληρωθεί η ανέγερση πρόσθετου κτιρίου για το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου, το κόστος του οποίου ανήλθε σε €6.092.800

Ανακαίνιση του Φιλοξενία για στέγαση Εφετείου και Εμπορικού δικαστηρίου                                                                                                   

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, προωθείται η ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου Φιλοξένια, ώστε σε αυτό να στεγαστούν προσωρινά τα δύο νέα δικαστήρια που θα δημιουργηθούν, το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Δικαστήριο (Εφετείο) και το Εμπορικό Δικαστήριο. 

Στο Φιλοξένια προγραμματίζεται η κατασκευή επτά αιθουσών δικαστηρίων (τέσσερις για το Εφετείο και τρεις για το Εμπορικό Δικαστήριο), γραφειακών χώρων για τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, χώρων για Πρωτοκολλητεία, βοηθητικών χώρων, αιθουσών συνεδριάσεων δικαστών και δικηγόρων με πελάτες τους, κυλικείου και χώρου εστίασης.  Επιπρόσθετα, για τις ανάγκες του Εμπορικού Δικαστηρίου θα δημιουργηθούν υποδομές και στη Λεμεσό. 

Η λύση στο πρώην Φιλοξένια χαρακτηρίζεται βραχυπρόθεσμη, διάρκειας περίπου πέντε ετών.  Στη συνέχεια, αναμένεται ότι το Εφετείο θα στεγαστεί στους χώρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και το Εμπορικό Δικαστήριο θα στεγαστεί σε δικό του κατάλληλο κτίριο.

Τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση των πιο πάνω έργων περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021.

Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση του έργου των Δικαστηρίων (e-justice), σημειώνεται ότι πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί ιεραρχικών προσφυγών που καταχωρίστηκαν και τώρα το κράτος μελετά τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Μ.Χ.