You are here

Οικονομική βοήθεια €6 εκατ. για τους πληγέντες

07/07/2021 15:09

Οικονομική βοήθεια ύψους περίπου €6 εκατ. για τους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Νουρής παρουσίασε αναλυτικά τη βοήθεια, που θα παραχωρηθεί κλιμακωτά αναλόγως του ύψους της ζημιάς που προκλήθηκε για σκοπούς αποκατάστασης ζημιών που προξενήθηκαν σε κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα.

Ανέφερε ότι υποστήριξη θα δοθεί μέσω, μεταξύ άλλων μέσω της κάλυψης των μισθών και των κοινωνικών ασφαλίσεων τους από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, σε άτομα που εργάζονται σε εργοδότες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

Ανακοίνωσε επίσης την απόφαση του Υπουργικού για παραχώρηση χρηματικού ποσού στις οικογένειες των τεσσάρων θυμάτων της πυρκαγιάς στη βάση του αριθμού των μελών της κάθε οικογένειας, με δύο εκ των τεσσάρων οικογενειών να λαμβάνουν από €95.000 έκαστη και τις άλλες δύο €185.000 και €245.000 αντίστοιχα.

Μέτρα από Υπουργείο Εργασίας

Μέτρα τα οποία λαμβάνονται ανακοινώθηκαν και από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας στην ορεινή Λεμεσού και Λάρνακας

Εργαζόμενοι

1. Κάλυψη των μισθών των εργαζομένων, για όσους εργοδοτούντο στους εργοδότες που έχουν πληγεί, και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και άλλων συναφών εξόδων διαβίωσης και στέγασης για την περίοδο Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβριο, περίοδος η οποία θα επανεξεταστεί (ανάλογα με τον χρόνο επαναδραστηριοποίησης).

2. Για όσους εργοδοτούμενους επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους θα καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού.

3. Όσα συμβόλαια απασχόλησης αφορούν εποχιακούς εργαζόμενους και οι εργοδότες επιθυμούν την επέκτασή τους, θα δοθούν οι ανάλογες εγκρίσεις.

Εργοδότες που έχουν πληγεί

Θα καλυφθούν από το Κράτος οι ανάλογες Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές που θα οφείλονται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο (περίοδος που θα επανεξεταστεί ανάλογα με τον χρόνο επαναδραστηριοποίησης).

Για τους νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους

-Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την παραχώρηση ποσού €35.000 στην κάθε οικογένεια των τεσσάρων νέων και καταβολή επιπρόσθετου ποσού €35.000 για κάθε παιδί των θυμάτων.

-Την παραχώρηση υποτροφιών στα παιδιά των αδικοχαμένων νέων για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Μέτρα από Υπουργείο Παιδείας

Μέτρα ανακοινώθηκαν και από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας στην ορεινή Λεμεσού και Λάρνακας

-Λειτουργία Δεύτερου Δημόσιου Τμήματος στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιαματικής για να εξασφαλιστούν όσοι αιτήθηκαν εγγραφή από τις πληγείσες περιοχές.

-Καταβολή ποσού €200 σε κάθε μαθητή/μαθήτρια νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής που κατάγεται από τις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά π.χ., αγορά μαθητικής στολής, τσάντας, γραφικής ύλης κλ.π. (185 μαθητές/μαθήτριες Χ €200 = €37.000)

-Απαλλαγή  από  την  καταβολή διδάκτρων για φοίτηση των παιδιών στο δημόσιο νηπιαγωγείο (15 μαθητές/μαθήτριες Χ 10 μήνες Χ €42 μηνιαίως = €6.300)

-Συμπερίληψη των παιδιών από τις πληγείσες περιοχές στο Πρόγραμμα Δωρεάν Προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας (110 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,05 ημερησίως = €19.635 για τα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και 75 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,25 ημερησίως = €15.937,50 για τα παιδιά Μέσης Εκπαίδευσης).  Θα καλυφθούν 185 μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

-Επιχορήγηση του ποσού που απαιτείται για την προσφορά γεύματος στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Χοιροκοιτίας. Επισημαίνεται ότι, δωρεάν γεύμα λαμβάνουν ήδη όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Ιαματικής (πρόκειται για ορεινή περιοχή) καθώς επίσης και 8 από τα 17 παιδιά του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου Χοιροκοιτίας (άπορα παιδιά).

Μέτρα για αγρότες

Σειρά μέτρων ανακοίνωσε και ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών από τις πυρκαγιές του Σαββάτου, ύστερα από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως είπε ο κ. Καδής, για την άμεση ανακούφιση και στήριξη των αγροτών, που δραστηριοποιούνται στις κοινότητες των Αγίων Βαβατσινιάς, Ακαπνούς, Αρακά, Βαβατσινιάς, Διερώνας, Επταγώνιας, Μελίνης, Οδούς, Οράς και Συκόπετρας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λήψη τεσσάρων συνολικά μέτρων.

Συγκεκριμένα, την καταβολή αρχικής οικονομικής ενίσχυσης, που θα κυμαίνεται από €10.000 μέχρι €30.000 ανά δικαιούχο και θα αφορά επαγγελματίες γεωργούς, με στόχο τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης. Η συνολική δαπάνη αναμένεται να είναι της τάξεως των €3.000.000.

Άλλο μέτρο είναι η καταβολή οικονομικής στήριξης ύψους €100.000 στην Οργάνωση Παραγωγών, Φρούτων και Φθαρτών Περιοχής Οδούς «Βασιλική Γη» (Δημόσια) Λτδ. Η εν λόγω Οργάνωση διαθέτει σημαντικό αριθμό μελών, κυρίως νέων γεωργών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πυρκαγιά.

Έχει αποφασιστεί η άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές.

Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει εκμεταλλεύσεις των οποίων οι διαχειριστές γεωργοί είναι επαγγελματίες ή/και μερικής απασχόλησης ή/και ερασιτέχνες. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος που έχουν υποστεί λόγω της ολοσχερούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής και των μέσων παραγωγής, καθώς επίσης και μερική ενίσχυση για αποκατάσταση/ αντικατάσταση των υποδομών τους.

Οι ίδιοι δικαιούχοι, εάν το επιθυμούν, μπορούν, εναλλακτικά, να λάβουν ενίσχυση για την αποκατάσταση/αντικατάσταση των υποδομών τους, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα προκηρυχτεί έκτακτο επενδυτικό Μέτρο για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, έχει αποφασιστεί προκήρυξη έκτακτου επενδυτικού Μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικά για την περιοχή που έχει πληγεί από την πυρκαγιά. Το μέτρο θα καλύψει τη δημιουργία νέων και ενδεχομένως πιο σύγχρονων υποδομών, σε αντικατάσταση αυτών που έχουν καταστραφεί.

Το Μέτρο, μεταξύ άλλων, θα καλύψει και αγρότες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά, αλλά ο κλάδος τους δεν είναι επιλέξιμος από το Πλαίσιο (μελισσοκομεία, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια), έτσι ώστε να μπορούν λάβουν ενίσχυση για αποκατάσταση/αντικατάσταση των υποδομών τους.

Για την ευρύτερη στήριξη της περιοχής, ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας και Λεμεσού, θα λάβουν άμεσα μέτρα αποκατάστασης των υποδομών άρδευσης, που έχουν καταστραφεί.

Επίσης, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Διοικήσεις Λάρνακας και Λεμεσού, θα προβούν σε εισηγήσεις και ενέργειες για την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών/αντιπλημμυρικών έργων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διευθετήσει τη συγκέντρωση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τα σπίτια που έχουν καεί, σε χώρο που θα συμφωνηθεί με την κάθε κοινότητα και θα εποπτεύσει τη μεταφορά των υλικών αυτών σε αδειοδοτημένες μονάδες. Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων αυτών θα καλυφθεί από το Κράτος.

Ο κ. Καδής είπε πως υπό τον συντονισμό του ΥΓΑΑΠ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, θα ετοιμαστεί και υποβληθεί αίτημα για αρωγή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για τη στήριξη και ενίσχυση των Κοινοτήτων που έχουν πληγεί και των κατοίκων τους.