You are here

Σημαντικό έργο για το Δίκτυο Natura 2000

28/05/2021 15:43

Τα τελευταία χρόνια, έγινε εξαιρετικά σημαντικό έργο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, το οποίο κάλυψε σε μεγάλο μέρος τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχε ως αποτέλεσμα σημαντική πρόοδο ως προς τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απαντώντας σε άρθρο της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Καμπανάκι για κακοδιαχείριση περιοχών Natura».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι έχουν αρχίσει να υλοποιούνται μια σειρά από αξιόλογα έργα και διατίθενται σημαντικοί πόροι προς την κατεύθυνση της σωστής διαχείρισης του Δικτύου και της προστασίας της βιοποικιλότητας που αυτό φιλοξενεί.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξης των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και ο καθορισμός Μέτρων Προτεραιότητας, για τους 34 από τους 39 ΤΚΣ. Οι 5 που εκκρεμούν αφορούν 3 νέους ΤΚΣ, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει η περίοδος 6 χρόνων που απαιτεί η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων.  Οι 5 αυτοί ΤΚΣ, εξηγείται, έχουν συζητηθεί στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και θα προτείνει την κήρυξη τους σε ΕΖΔ στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. «Η κήρυξη των νέων περιοχών σε ΕΖΔ αναμένεται εντός του μηνός Ιουνίου» προστίθεται.
 
Όσον αφορά στην έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις περιοχές Natura 2000, το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι η σχετική διαδικασία έχει αρχίσει και προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Σχετικά Διατάγματα έχουν εκδοθεί για 4 περιοχές. Τρία από αυτά, αναφέρεται, χρειάζονται αναθεώρηση, αφού είχαν εκδοθεί το 2011. Σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα από τα νέα Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης αναμένεται να εκδοθούν εντός του μηνός Ιουλίου.

Σημειώνεται επίσης ότι, κατά την διμερή συνάντηση που είχαν οι αρχές της Δημοκρατίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Μάρτιο, οι τελευταίες αναγνώρισαν τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε. Ωστόσο, συνεχίζει η ανακοίνωση, λόγω του ότι ο σχετικός φάκελος διευκρινιστικών ερωτήσεων ήταν ανοιχτός από το 2016, ανέφεραν ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
 
«Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες για ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ΕΖΔ είναι αρκετή, ώστε να είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης» αναφέρεται. 
 
Σχετικά με τις αναφορές στις άλλες δύο διαδικασίες παράβασης στο δημοσίευμα, το Υπουργείο αναφέρει ότι αυτές αφορούν την επάρκεια του Δικτύου Natura 2000 και την εφαρμογή του άρθρου 6(3) της Οδηγίας που αφορά τη δέουσα εκτίμηση έργων ή σχεδίων που δύναται να επηρεάσουν είδη και οικοτόπους της Οδηγίας.
 
«Σε σχέση με την πρώτη διαδικασία, έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες δράσεις για να ολοκληρωθεί το χερσαίο Δίκτυο περιοχών και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για ολοκλήρωση και του θαλάσσιου Δικτύου, ειδικά όσον αφορά τους υπεράκτιους ΤΚΣ και ΖΕΠ».
 
Σε σχέση με τη δεύτερη διαδικασία, αναφέρεται, οι αρχές της Δημοκρατίας βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν προβεί σε βελτιώσεις στη διαδικασία και στην πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες, όπως ήταν και το ζητούμενο.  Εξετάζεται επίσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διεξαγωγή τεχνικών συναντήσεων για ανταλλαγή καλών πρακτικών και περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Οδηγίας.
 
Το Υπουργείο Γεωργίας προσθέτει ότι επιπλέον, άρχισε η υλοποίηση του σημαντικού έργου LIFE IP Physis, το οποίο η κυβέρνηση μαζί με συνεργαζόμενους φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό διεκδίκησε και εξασφάλισε μέσα από έντονα ανταγωνιστικές διαδικασίες. Το έργο, αναφέρεται,  έχει διάρκεια 10 χρόνια και προϋπολογισμό σχεδόν 17 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί ακριβώς στην ορθολογική διαχείριση του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο. «Αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση σημαντικών ειδών και οικοτόπων, στην εγκαθίδρυση δομών διαχείρισης και στη διαχείριση ιδιωτικής γης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και στη δημιουργία δομής για την κινητοποίηση πόρων και την προώθηση δράσεων σχετικών με τη διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000».
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι είναι προσηλωμένο στην προστασία και ορθή διαχείριση της φύσης της Κύπρου και των ειδών και οικοτόπων της και την πλήρη συμμόρφωση της Κύπρου με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.