You are here

ProChoice: ΛΚ 4,7 εκ. για την Expresstock

09/02/2002 09:37
Χρεόγραφα αξίας μέχρι και ΛΚ 4,7 εκατομμυρίων είναι διατεθειμένη να εκδώσει η ProChoice Financial Services για εξαγορά μέχρι του 100% της Expresstock. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Δημόσια Πρόταση της ProChoice περιλαμβάνει την έκδοση ενός μετατρέψιμου χρεογράφου ονομαστικής αξίας ΛΚ 1,00 για κάθε 10 μετοχές της Exresstock ονομαστικής αξίας 10 σεντ.

Ο τελικός αριθμός των χρεογράφων που θα εκδοθούν θα εξαρτηθεί από τους χρεώστες της Expresstock και πιθανόν να φθάσει τα 4,7 εκατομμύρια από το οποία τα 3,76 εκατομμύρια, δηλαδή το 80%, θα εκδοθεί σχεδόν αμέσως και το υπόλοιπο εντός 22 μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της πρότασης και εφόσον έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία για τους χρεώστες της Expresstock από τους ελεγκτές της.

Το μερίδιο αγοράς της ProChoice σε περίπτωση αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ξεπεράσει το 9%.

Παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση της ProChoice:

Η A.L. ProChoice Financial Services Ltd υποβάλλει πρόταση προς τους μετόχους της Expresstock Financial Services Ltd για εξαγορά ολόκληρου του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας A.L. ProChoice Financial Services Ltd αποφάσισε να προβεί σε πρόταση για απόκτηση κατ’ ελάχιστο του 75% συν μια μετοχή και κατά μέγιστο του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Expresstock Financial Services Ltd.

Η επιτυχία της Πρότασης αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη προς τις δύο εταιρείες A.L. ProChoice Financial Services Ltd και Expresstock Financial Services Ltd και τους μετόχους τους συνεπεία των οικονομιών κλίμακας της διευρυμένης παρουσίας στην αγορά και συνεργιών που θα προκύψουν από την κοινή λειτουργία και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών.

Το μερίδιο αγοράς της θυγατρικής εταιρείας της A.L. ProChoice Financial Services Ltd, A.L. ProChoice Securities μετά την εν λόγω εξαγορά και βάση των μεριδίων αγοράς του Ιανουαρίου 2002 αναμένεται να ξεπεράσει το 9%.

Αντιπαροχή σε Μετατρέψιμα Χρεόγραφα

Η προτεινόμενη αντιπαροχή ανέρχεται σε ένα (1) Μετατρέψιμο Χρεόγραφο ονομαστικής αξίας £1,00 το κάθε ένα, με τιμή αποπληρωμής £1,28 το κάθε ένα κατά την ημερομηνία λήξης στις 31/3/2008 για κάθε δέκα (10) μετοχές της Expresstock Financial Services Ltd ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μία που θα προσφερθούν.

(α) Ποσοστό 80% του αριθμού των χρεογράφων που θα εκδοθούν, θα εκδοθεί και αποσταλεί σε κάθε μέτοχο της Expresstock Financial Services Ltd που θα αποδεχθεί την πρόταση, εντός 20 ημερών από την 3 Μαρτίου 2002, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η περίοδος αποδοχής της πρότασης.

(β) Το υπόλοιπο 20% ή/και μέχρι 20% του αριθμού των Χρεογράφων που θα εκδοθούν, εξαρτάται από το ύψος των χρεωστών και άλλων εισπρακτέων ποσών της εταιρείας Expresstock Financial Services Ltd και των θυγατρικών της εταιρειών, και θα εκδοθεί και αποσταλεί σε κάθε μέτοχο της Expresstock Financial Services Ltd που θα αποδεχθεί την πρόταση εντός είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της πρότασης, αφού θα εξακριβωθεί το ύψος των χρεωστών και άλλων εισπρακτέων ποσών που είναι εισπρακτέο.

Με βάση την πιο πάνω προτεινόμενη αντιπαροχή η A.L. ProChoice Financial Services Ltd θα εκδώσει μέχρι £4.698.080 διαιρεμένο σε 4.698.080 Χρεόγραφα ονομαστικής αξίας £1,00 το κάθε ένα από το οποίο £3.758.464 θα εκδοθεί εντός 20 ημερών και το υπόλοιπο μέχρι £939.616 θα εκδοθεί εντός 22 μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της παρούσας πρότασης.

Δικαίωμα Μετατροπής των χρεογράφων σε μετοχές

Ο κάτοχος μετατρέψιμων Χρεογράφων θα μπορεί να τα μετατρέψει σε μετοχές της A.L. ProChoice Financial Services Ltd από τις 15/3/2004 έως τις 31/3/2004 με προκαθορισμένη αναλογία μετατροπής.

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή όσων Χρεογράφων δεν έχουν μετατραπεί σε μετοχές μέχρι τη λήξη της περιόδου μετατροπής στις 31/3/2004 θα γίνει τηρουμένων των όρων έκδοσης, με τη λήξη τους, κατά την 31/03/2008, σε μετρητά στην τιμή των £1,28 το κάθε Χρεόγραφο ονομαστικής αξίας £1,00 το κάθε ένα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της A.L. ProChoice Financial Services Ltd πιστεύει πως η εν λόγω πρόταση είναι προς όφελος των μετόχων και των δύο εταιρειών δεδομένης της δημιουργίας ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού οργανισμού, ο οποίος θα έχει την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και συνεργιών γι’ αυτό είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδεχθείτε την πρόταση.