07/06/2010 10:30
Θύμα της οικονομικής κρίσης άρχισαν να γίνονται οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων, με τις συνελεύσεις να εγκρίνουν αποκοπή των fees που λαμβάνουν ετησίως τα διοικητικά συμβούλια, ιδίως σε ζημιογόνες εταιρείες.

Οι συνελεύσεις δύο εταιρειών την Παρασκευή, της Chris Joannou και της Φιλοκτηματικής, ανέδειξαν τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φέτος οι σύμβουλοι δημοσίων εταιρειών στην έγκριση των αμοιβών τους.

Στην περίπτωση της CJ, η συνέλευση αποφάσισε να μην παραχωρηθεί αμοιβή στα μέλη του ΔΣ λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η CJ δραστηριοποιείται στον κλάδο της εισαγωγής ειδών διατροφής και καθαρισμού τα οποία διαθέτει μέσω υπεραγορών και παντοπωλείων. Το 2009 μείωσε τις ζημιές της στις €591,1 χιλ. έναντι ζημιών €789,5 χιλ. το 2008.

Σε απόφαση για μη αμοιβή των μελών του ΔΣ κατέληξε και η εταιρεία Φιλοκτηματική.

Οι αμοιβές των συμβούλων της εταιρείας ανέρχονται σε €1710 ετησίως (για κάθε σύμβουλο) συν έξοδα συνεδριάσεων (€45 ανά συνεδρίαση).

Η Φιλοκτηματική που ασχολείται με τον τομέα ανάπτυξης γης κατέγραψε το 2009 ζημίες €38,9 χιλ. έναντι κερδών €619,4 χιλ. το 2008.

γχ