You are here

Ceilfloor: Μειώθηκαν οι ζημιές το 2010

19/01/2011 11:10
Μείωση στις ζημιές για το 2010 ανακοίνωσε η εταιρεία Ceilfloor Public Company Limited. Οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στις €163 χιλ. έναντι ζημιών €333 χιλ. το 2009.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν στις €50 χιλ. το 2010 από €67 χιλ. το 2009.

Η ζημιά από εργασίες μειώθηκε σε €50 χιλ. το 2010 από €67 χιλ. το 2009.

Πέραν της έγκρισης των αποτελεσμάτων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης για τη διάθεση του κεφαλαίου που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Νοεμβρίου 2010 προς τους υφιστάμενους και νέους μετόχους και προς ανταλλαγή των μετοχών αυτών για εξαγορές, θα συνεχιστεί στις 24 Ιανουαρίου 2011.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι η συζήτηση και η τελική απόφαση για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για την προσέλκυση κεφαλαίων μέσω δανεισμού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της εταιρείας θα συνεχιστεί στις 24 Ιανουαρίου με την παρουσίαση δεδομένω ν για πέντε πιθανές εξαγορές με ανταλλαγή μετοχών για την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας.