You are here

Στο «πράσινο» η Ελληνική

29/11/2012 09:46
Κέρδη €219 χιλ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2012 η Ελληνική Τράπεζα έναντι ζημιών €73,1 εκ. το εννιάμηνο του 2011, παρά την επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Τα κέρδη προκύπτουν λόγω της αύξησης των εσόδων και της μείωσης των εξόδων και παρά τη μεγάλη αύξηση των επισφαλειών.

Θετικά επηρέασε και η μείωση των ζημιών στην Ελλάδα στα €63,2 εκ. σε σύγκριση με ζημιά €69,6 εκ. πέρσι.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πώληση όλων των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου περιορίζοντας την έκθεσή της στην Ελλάδα.

Έσοδα

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Ομίλου εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά 15% από το αντίστοιχο ποσό του 2011.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ανήλθε στο 3% στα €162,4 εκ. από €157 εκ.

Το επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε σε 2,64% (Δεκέμβριος 2011: 2,65%, Σεπτέμβριος 2011: 2,57%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 799%, στα €86 εκ. σε σύγκριση με €9,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της αύξησης του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων και ταυτόχρονα στη μείωση του κόστους της απομείωσης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

Εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα μη επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου ανέρχονται σε €93,3 εκ. σημειώνοντας αύξηση 44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω βελτιωμένων αποτελεσμάτων από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και λόγω της θετικής συνεισφοράς στα μη επιτοκιακά έσοδα από τις τραπεζικές εργασίες του Ομίλου.

Έξοδα

Το σύνολο των εξόδων παρουσίασε μείωση 7% στα €119 εκ. σε σύγκριση με €128,2 εκ. για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα εξαιρουμένου του κόστους της απομείωσης διαμορφώνεται στο 46,6% και είναι μειωμένος από τα επίπεδα του 57,9% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 70% του συνόλου των εξόδων του Ομίλου
(Σεπτέμβριος 2011: 75%) και το προσωπικό στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 αριθμεί 1.968 άτομα (Σεπτέμβριος 2011: 1.984 άτομα).

Στην Κύπρο τα έξοδα προσωπικού τα οποία ανέρχονται σε €70,6 εκ. και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων προσωπικού του Ομίλου έχουν μειωθεί κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Σεπτέμβριος 2011: €82,4 εκ.). Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δικαιωμάτων αφυπηρέτησης των υπαλλήλων. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η παγοποίηση των αιτήσεων αυξήσεων, προσαυξήσεων και της ΑΤΑ για δύο χρόνια.

Προβλέψεις

Η χρέωση για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ανήλθε σε €128,6 εκ. και αυξήθηκε κατά €27,3 εκ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, με βάση τα αποτελέσματα του εννιαμήνου, διαμορφώνεται σε 3,1% (Δεκέμβριος 2011: 2,5%, Σεπτέμβριος 2011: 2,4%).

Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, οι καθαρές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε €958,6 εκ. σε σύγκριση με €720,1 εκ. το Δεκέμβριο του 2011, ενώ ο δείκτης των καθαρών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, εξαιρουμένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στο 17,7% σε σύγκριση με 13,2% το Δεκέμβριο του 2011.

Μειώθηκαν οι ζημιές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, παρ’ όλη τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και κατ’ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστημάτων Ελλάδας, η ζημία πριν τη φορολογία ανήλθε στα €63,2 εκ. σε σύγκριση με ζημία €69,6 εκ. το Σεπτέμβριο 2011. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων για απομείωση της αξίας χορηγήσεων.

Χορηγήσεις-καταθέσεις

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες σημείωσαν οριακή μείωση της τάξης του 1% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011 και ανέρχονται σε €5,6 δισ. ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 8%, φθάνοντας τα €7,7 δισ. σε σύγκριση με €7,1 δισ. το Δεκέμβριο 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Ο Όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούμενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2012 ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 73% (Δεκέμβριος 2011: 79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 62,9% (Δεκέμβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Ομίλου είναι η μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, διαμορφώνεται σε 14,0% (Δεκέμβριος 2011: 12,9%) με αποτέλεσμα ο Όμιλος να υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο όριο του 11,5% που θέτει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με σχετική οδηγία της. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 11,3% (Δεκέμβριος 2011: 10,1%) σε σχέση με 9,5% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 8,3% (Δεκέμβριος 2011: 7,1%) σε σχέση με 8,0%.

Στόχοι, προοπτικές

Όσον αφορά τους στόχους και προοπτικές, με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, με μόνιμο στόχο την κερδοφορία.

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι κατά το υπόλοιπο του 2012 καθώς και κατά το 2013 θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία με συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας με συνεπακόλουθα τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Η αίτηση για ένταξη της Κύπρου στο μηχανισμό στήριξης αναμένεται να επιφέρει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Στην Ελλάδα, αναμένεται ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα διαρκέσει περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ύφεσης της οικονομίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη ανεργίας. Σημειώνεται ότι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα επηρεάζει αρνητικά την οικονομική σταθερότητα της χώρας και ενδεχομένως να υπάρξει περαιτέρω χειροτέρευση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του δικτύου. Στη Ρωσία, αναμένεται η συνέχιση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

Η Διοίκηση και Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί με προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης.

Πώληση ομολόγων

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση και θωράκιση του ισολογισμού του και της κεφαλαιακής του βάσης.

Τον Οκτώβριο του 2012 στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών του ο Όμιλος προχώρησε σε διάθεση όλων των ομολόγων ελληνικού δημοσίου που είχε στην κατοχή του και τα οποία έχουν προκύψει από τη συμμετοχή του στο εθελοντικό σχέδιο συμμετοχής των ιδιωτών (PSI) περιορίζοντας έτσι την έκθεση του στην Ελλάδα.

Της Γεωργίας Χαννή