03/11/2010 14:48
Ζημιές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της SFS από την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου του 2010 μέχρι σήμερα λόγω της μη συμπερίληψης στα αποτελέσματα του Ομίλου των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής IMCL.

Όπως τονίζεται στην ενδιάμεση κατάσταση διαχείρισης της εταιρείας, οι πωλήσεις ήταν μειωμένες σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Ο κυριότερος παράγοντας είναι το ότι η υπό αναφορά περίοδος δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών IMCL Holdings Ltd, ο οποίος εκποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Άλλοι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι η μείωση των εισοδημάτων στις εμπορικές δραστηριότητες καθώς επίσης και το κέρδος ύψους €757 χιλ. που καταγράφηκε το 2009 από πώληση επένδυσης σε εξαρτημένη εταιρεία.

Η ζημιά του δεύτερου εξαμήνου είναι μικρότερη της ζημιάς που παρουσιάστηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2010, κυρίως λόγω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου.

Το εξάμηνο του 2010 η εταιρεία σημείωσε ζημιές €2,6 εκ.

Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν οι ίδιες και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αγοραπωλησίες τίτλων τόσο για τρίτους, όσο και για ίδιο όφελος, επενδύσεις σε γη και ανάπτυξη γης, στρατηγικές επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, ναυτιλιακές δραστηριότητες, εμπορικές δραστηριότητες και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Γ.Χ.


• Μπες στη StockWatch από το κινητό σου με Vodafone live!


• Γραφτείτε στο νέο Νewsletter της StockWatch καταχωρώντας το email σας στη «λίστα email» στα αριστερά αυτής της σελίδας.