You are here

Ρύθμιση επενδυτικών δανείων «γιοκ»

14/11/2002 14:20
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Τι λέει στη «SW» για την ευθύνη των Τραπεζών ο Διοικητής της ΚΤ. Όλοι οι όροι του Συνδέσμου

Ουτοπία αποδεικνύεται τελικά η προσπάθεια πολιτικών κύκλων, για ρύθμιση του προβλήματος των επενδυτικών δανείων και χρεών προς τις Τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία και πληροφορίες που συνέλεξε η Stockwatch από τις πρόσφατες δύο συσκέψεις που έγιναν στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά και μέσα από δηλώσεις εμπλεκομένων φορέων, τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ, το κυριολεκτικά ανέφικτο της προσπάθειας έγκειται σε έξι γεγονότα:

Πρώτον, της αδυναμίας εντοπισμού των δανείων που συνήφθησαν και αγοράστηκαν μετοχές, αλλά με άλλη όμως πρόφαση και αιτιολογία,
δεύτερον, παντελώς αδύνατη είναι η καταγραφή, ο εντοπισμός και διαχωρισμός των επενδυτών που αγόρασαν μετοχές από πωλήσεις ακίνητης περιουσίας, από αποταμιεύσεις, συντάξεις, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.
Τρίτον, η απροθυμία της κυβέρνησης να εγγυηθεί τα τεράστια ποσά που ξεπερνούν το ένα δις λίρες των δύο πιο πάνω κατηγοριών.
Τέταρτον, ο κίνδυνος να πληγεί διεθνώς η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του τραπεζικού μας συστήματος.
Πέμπτον, η μόνη κατηγορία επενδυτών των οποίων τα δάνεια είναι εφικτό εκ των πραγμάτων να ρυθμιστούν, είναι όσοι συνήψαν δάνεια με τη γνωστή μέθοδο margin account. Κατηγορία ωστόσο, την οποία εξαιρούν ρητά από οποιαδήποτε ρύθμιση τα πολιτικά κόμματα. Και έκτον, το γεγονός ότι για κάθε τράπεζα το πρόβλημα των δανείων έχει διαφορετικές διαστάσεις.

Για την Κεντρική Τράπεζα, δήλωσε στη «SW» ο Διοικητής Χριστόδουλος Χριστοδούλου, είναι «εξαιρετικά σημαντικό, «αν και εφόσον υπάρξει μια τέτοια διευθέτηση», αυτή επί ουδενί λόγο «δεν θα πρέπει να επηρεάσει την κεφαλαιουχική βάση και την κεφαλαιουχική επάρκεια των τραπεζών».

Από την άλλη, τόνισε εμφαντικά ο κ. Χριστοδούλου πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και η θέση του ΔΝΤ ότι είναι «αδιανόητη» οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, υποδεικνύοντας προς όλους, ότι ευθύνη και υποχρέωση της ΚΤ είναι η διασφάλιση ότι οι εμπορικές τράπεζες ακολουθούν μια συνετή, ασφαλή και υγιή διαχείριση της κεφαλαιουχικής τους βάσης, αλλά και των καταθέσεων των μετόχων τους. Την ΚΤ δεν την απασχολούν δάνεια των £20 - £30 χιλιάδων, πρόσθεσε παράλληλα, αλλά πρωτίστως η διασφάλιση των δανείων ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών που συνήψαν φυσικά και νομικά πρόσωπα (επενδυτικές εταιρίες) για σκοπούς επένδυσης στο ΧΑΚ.

«Οποιαδήποτε άλλη πρακτική, θα οδηγούσε σε αναξιοπιστία και αφερεγγυότητα, διεθνώς, του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού μας συστήματος», επεσήμανε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, υποδεικνύοντας μάλιστα προς τις Εμπορικές ότι «οφείλουν αυτοβούλως να εφαρμόζουν τον περί Τραπεζών Νόμο» και τις οδηγίες της ΚΤ.

Απόλυτα διαφωτιστικές, είναι και οι πληροφορίες που συνέλεξε η «SW» για τα διαμειφθέντα και τους όρους που έθεσαν εκατέρωθεν, όσοι πήραν μέρος στις πρόσφατες δύο συσκέψεις που έγιναν στο υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο την εξεύρεση φόρμουλας, χωρίς νομοθετική όμως ρύθμιση των δανείων. Ειδικότερα, στη δεύτερη, στην οποία πήραν μέρος ο ΓΔ του υπουργείου, Άντης Τρυφωνίδης, οι βουλευτές Μάρκος Κυπριανού, Δημήτρης Συλλούρης, Σταύρος Ευαγόρου και ο ΓΔ του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Αντρέας Χατζηαναστασίου, πληροφορούμαστε: Πρώτον, οι εμπορικές έθεσαν ως όρους για τη συζήτηση οποιουδήποτε σχεδίου ή φόρμουλας, αυτό να συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και βουλής και με την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων για όσα δάνεια περιληφθούν σε ένα συγκεκριμένο Φορέα που θα δημιουργηθεί για κάλυψη των λεγομένων δανείων. Δεύτερον, δεδηλωμένη θέση των τραπεζών, που τελεί όμως υπό την αίρεση (ή την έγκριση) του ΔΣ του Συνδέσμου, αλλά και σχετικής διαβούλευσης με την ΚΤ, είναι ότι είναι διατεθειμένες να συνεισφέρουν (σ.σ. να υποστούν ζημιές) με τη διαγραφή κάποιων χρεών, αλλά για το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος η συνεισφορά θα πρέπει να είναι της κυβέρνησης π.χ. με τη παροχή εγγυήσεων.

Στην ίδια σύσκεψη, ο ΓΔ του Σ.Ε.Τ. Αντρέας Χατζηαναστασίου, τόνισε ότι για τον Σύνδεσμο στο οποιοδήποτε σχέδιο ή φόρμουλα θα πρέπει να διασαφηνίζεται ο όρος «επενδυτικά δάνεια», ενώ σημείωσε ότι συμπερίληψη όλων των δανείων (και των μη επενδυτικών) είναι δύσκολη έως αδύνατη. Ο Σύνδεσμος, όπως πληροφορούμαστε, ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει, τι αυτή είναι διατεθειμένη να καλύψει, σημειώνοντας ότι οι εμπορικές είναι διατεθειμένες να υποστούν πολύ μικρό μέρος ζημιών, από τα δάνεια αυτά. Με την αιτιολογία, όπως ελέχθη, ότι «οι τράπεζες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάρρευση του ΧΑΚ», αλλά ότι «η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση».

Του Κυριάκου Κυριακίδη