19/11/2001 12:25
Με ευοίωνες προοπτικές ξεκίνησε την χρηματιστηριακή εβδομάδα ο ΓΔ, ο οποίος σπάζοντας το φράγμα των 140 μονάδων έκλεισε σήμερα με σημαντικά κέρδη 2,1% στις 141,9 μονάδες, φθάνοντας παράλληλα στο ψηλότερο του σημείο από τις 5 Σεπτεμβρίου 2001. Επίσης σημαντική άνοδο 1,9% κατέγραψε και ο δείκτης Επίλεκτων τίτλων FTSE20 ο οποίος έκλεισε στις 543,7 μονάδες. Ο όγκος συναλλαγών παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση, σε σύγκριση με την συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, διαμορφώθηκε στο επίπεδο των £11,16 εκάτ.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα 20,1% συγκέντρωσαν σήμερα οι Τραπεζικοί τίτλοι, σημειώνοντας άνοδο 1,1%. Η Τράπεζα Κύπρου συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο όγκο 8,6% της ημέρας, έκλεισε στη £1,94 με αισθητή αύξηση 1%. Ακολούθησε η Λαϊκή Τράπεζα, που με τζίρο 7,5% και μικρή άνοδο 0,7% έκλεισε στη £1,53. Κέρδη 3,3% και 2,4% κατέγραψαν επίσης η Ελληνική και το ΔΑΜ της Κύπρου αντίστοιχα. Η Ελληνική Τράπεζα έκλεισε στα 94 σεντ με συναλλακτικό τζίρο 4% ενώ το ΔΑΜ της Κύπρου έφθασε στα 86 σεντ με το 4,2% του όγκου.

Όλοι οι επιμέρους κλάδοι κινήθηκαν σήμερα ανοδικά, εξαιρουμένου του κλάδου Πληροφορικής που σημείωσε σημαντική πτώση 2%, κυρίως ελέω Globalsoft. Η Globalsoft κατά την σημερινή συνάντηση σημείωσε μεγάλες απώλειες 9,4% και με όγκο 2% έκλεισε στα 24 σεντ.

Την μεγαλύτερη άνοδο 3,9% έκαστος σημείωσαν οι κλάδοι Εμπορίου και Άλλων εταιρειών. Η εμπορική εταιρεία Woolworth με θεαματικά κέρδη 10,2% έκλεισε στα 34,6 σεντ συγκεντρώνοντας τζίρο 2,5%. Τρίτη σε εμπορευσιμότητα μετοχή (6,1%), ήταν σήμερα η CLR Investment, η οποία καταγράφοντας αξιόλογη άνοδο 7,9% έκλεισε στα 19,2 σεντ. Εξαίρετα κέρδη 11,8% και 11,9% παρουσίασαν επίσης, τόσο η εταιρεία Τοξότης, όσο και η Multichoice. Η Τοξότης με όγκο 2,4% έκλεισε στα 31,3 σεντ ενώ η Multichoice με το 2,1% του τζίρου έφθασε στα 35,8 σεντ. Η Louis με σημαντικό όγκο 3,5% έκλεισε στα 26,1 σεντ με κέρδη 6,5%, ενώ η Megabet με μεγαλύτερη αύξηση 8,6% έκλεισε στα 32,8 σεντ με το 2% του όγκου.

Ακολούθησαν οι Τουριστικές και οι Χρηματοοικονομικές εταιρείες με άνοδο 3,7% και 3,4% αντίστοιχα. Η Sharelink με εντυπωσιακό όγκο 5,2% σημείωσε αξιόλογα κέρδη 8,2% και έκλεισε στα 45 σεντ, ενώ η Marketrends με παρόμοιο όγκο 4,6% έκλεισε στα 19 σεντ με αύξηση 8,6%. Ανοδικά (10%) κινήθηκε σήμερα και η SAFS, που έκλεισε στα 23,2 σεντ με όγκο 1,7%.

Με θετικό πρόσημο (2,8%) έκλεισε επίσης ο κλάδος Ξενοδοχείων, με την Tsokkos να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο κλαδικό όγκο 4,8% και με 6,5% αύξηση να κλείνει στα 32,9 σεντ. Η Droushia, με αξιόλογη άνοδο 4,9% έκλεισε στα 17,2% με τζίρο 2%.

Από τους τίτλους που έτυχαν σήμερα διαπραγμάτευσης 122 κινήθηκαν ανοδικά, 39 σημείωσαν πτώση και 14 δεν υπέστησαν καμία μεταβολή.