You are here

Ντεμπούτο για την Prochoice Financial Services

17/07/2001 09:21
Το ντεμπούτο της στο XAK κάνει σήμερα η εταιρεία A.L.Prochoice Financial Services που δραστηριοποιείται στον Χρηματοοικονομικό κλάδο. Το Συγκρότημα θα εισάξει στο χρηματιστήριο 12.846.502 μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ που εκδόθηκαν στο κοινό στην τιμή των £3 και θα διαπραγματεύονται με κωδικό PRO.

Το Συγκρότημα αποτελείται από την Ιθύνουσα και τέσσερις 100% θυγατρικές εταιρείες, την A.L. Prochoice Securities την A.L. Prochoice Secretarial Services, την A.L. Prochoice Corporate Finance Advisors και την A.L. Prochoice Foreign Investments μέσω των οποίων παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας, τα εισοδήματα για το 2000 ανήλθαν στα £4.358.732 (1999: £2.900.510) εκ των οποίων το £1.998.745 (1999: £2.150.700) είναι από χρηματιστηριακές υπηρεσίες, οι £414.363 (1999:£45.000) από συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι £100.000 (£0) από δικαιώματα υπηρεσιών αναδόχου και το £1.845.624 (1999: 704.810) από αγοραπωλησίες και επανεκτίμηση τίτλων για ίδιο όφελος.

Τα καθαρά κέρδη για το έτος 2000 ανέρχονται σε £2.602.128, (1999: £1.226.610) ή 28,21 σεντ ανά μετοχή, (1999:18,27 σεντ) από τα οποία £1.845.624 προέρχονται από επενδύσεις, δηλαδή £2.411.861 (1999: £207.436) κέρδη από επανεκτίμηση επενδύσεων και £566.237 ζημιά (1999: £497.374 κέρδη) από πώληση επενδύσεων.

Σημαντικά θετική συμβολή στην κερδοφορία του 2000 προήλθε από την εξαγορά και αναδιοργάνωση της εταιρείας Cyprus Pipes Industries. Συγκεκριμένα το Συγκρότημα, στις 14/9/2000 είχε αποκτήσει το 68,6% του κεφαλαίου της Cyprus Pipes Industries εκδίδοντας 960.370 μετοχές του ιδίου, μετά όμως την εξαγορά της A.L. Prochoice Ventures που ακολούθησε από την Cyprus Pipes Industries με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ιδίας, το ποσοστού του Συγκροτήματος στην Cyprus Pipes Industries μειώθηκε στο 35,39% το οποίο και έχει θεωρηθεί ως βραχυπρόθεσμη επένδυση στα αποτελέσματα του 2000. Το μη πραγματοποιημένο κέρδος που προήλθε από τη συμμετοχή στην CPI και κατ’ επέκταση επανεκτίμηση της επένδυσης ανήλθε στα £3.216.473, για το 2000. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού το μη πραγματοποιημένο κέρδος (διαφορά κόστους και αγοραίας αξίας) από την εν λόγο επένδυση έχει μειωθεί στις £649.086.

Η καθαρή λογιστική αξία της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2000 ήταν £10.663.773 ή £1,03 ανά μετοχή ενώ μετά την έκδοση των νέων κεφαλαίων αναμένεται ότι αυξήθηκε κατά £6.115.808 που είναι το καθαρό προϊόν της έκδοσης 2.476.500 μετοχών.

Η εταιρεία προτίθεται να ακολουθήσει σταθερή μερισματική πολιτική με την πρώτη καταβολή μερίσματος να πραγματοποιείται το 2002 για τα κέρδη χρήσεως του 2001.

Τέλος όσον αφορά την διασπορά κεφαλαίου της εταιρείας, το 51,3% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από δέκα μετόχους.