You are here

Εκτοξεύτηκαν στα €773 εκ. τα έσοδα από ενοίκια

13/08/2020 07:43

Έντονα ανοδική πορεία ακολουθούν τα έσοδα που προκύπτουν από τη φορολόγηση ενοικίων τα τελευταία χρόνια, όπως καταδεικνύουν στοιχεία του τμήματος φορολογίας τα οποία εξασφάλισε η StockWatch, που δείχνουν την άνθηση του τομέα ενοικίασης ακινήτων.

Τα έσοδα από τη φορολόγηση ενοικίων αυξήθηκαν κατά 47% μέσα σε λίγα χρόνια, λόγω της ισχυρής ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων, της αποτελεσματικότερης φορολόγησης αλλά και της μεγάλης στροφής των ιδιοκτητών ακινήτων σε βραχυπρόθεσμη ενοικίαση των υποστατικών τους μέσω πλατφόρμων όπως η Airbnb.

Αν και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορούν να υπολογιστούν τα ακριβή έσοδα του τμήματος από τη φορολόγηση ενοικίων, η αύξηση που παρουσιάζεται στο σύνολο εισπράξεων από την έκτακτη αμυντική εισφορά επί των ενοικίων, είναι ενδεικτική.

Τόσο το σύνολο εσόδων που προκύπτει από την έκτακτη αμυντική εισφορά επί των ενοικίων, όσο και ο εκτιμώμενο ποσό εσόδων των ιδιοκτητών από ενοίκια, παρουσιάζουν συνεχή άνοδο από το 2015, καταγράφοντας διψήφια αύξηση το 2019.

Δύσκολος ο υπολογισμός φορολογικών εσόδων από ενοίκια

Σύμφωνα με το τμήμα φορολογίας, τα έσοδα φυσικών και νομικών προσώπων από ενοίκια φορολογούνται κάτω από τις πρόνοιες δυο νομοθεσιών και με διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού και φορολογικούς συντελεστές.

Συγκεκριμένα, η φορολόγηση γίνεται με βάση τον περί φορολογίας του εισοδήματος νόμο και τον περί έκτακτης εισφοράς για την άμυνα νόμο, με φορολόγηση 3% στο 75% του εσόδου από ενοίκια.

Σε ότι αφορά το φόρο εισοδήματος, αυτός υπολογίζεται στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα αφού από το μεικτό εισόδημα αφαιρεθούν εκπτώσεις/απαλλαγές/πιστώσεις και εφαρμοστούν οι φορολογικοί συντελεστές που κυμαίνονται από το 20% μέχρι το 35% με αφορολόγητο το ποσό των €19.500. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυσκολότερη η απομόνωση των στοιχείων που αφορούν φορολογικά έσοδα που προκύπτουν μόνο από την είσπραξη ενοικίων.

Την ίδια στιγμή, το τμήμα φορολογίας επισημαίνει ότι τα έσοδα από ενοίκια έχουν 20% έκπτωση για σκοπούς υπολογισμού φόρου εισοδήματος και επιπλέον κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ανάλογα με το είδος του ακινήτου (κατάστημα/διαμέρισμα/αποθήκη κτλ).

Με βάση τα πιο πάνω και από τη στιγμή που το έσοδο από ενοίκια φορολογείται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων, δεν μπορούν να απομονωθούν και να εξαχθούν ασφαλή στοιχεία σχετικά με τα φορολογικά έσοδα του κράτους (φόρου εισοδήματος) συγκεκριμένα από τα ενοίκια, υποστηρίζει το αρμόδιο τμήμα.

Ενδεικτική ωστόσο, είναι η εικόνα που παρουσιάζεται από τα στοιχεία που προκύπτουν με βάση την επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς, της οποίας ο φορολογικός συντελεστής είναι 3% και επιβάλλεται στο 75% των εσόδων από ενοίκια.

Η Έκτακτη Αμυντική Εισφορά καταβάλλεται με αυτοφορολογία από τον εισοδηματία και παρακράτηση σε περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και πηγαίνοντας αντίστροφα, καταλήγουμε στο εκτιμώμενο ετήσιο ποσό εσόδων των ιδιοκτητών από ενοίκια με βάση τις αυτοφορολογίες και τις παρακρατήσεις που εισπράχθηκαν», όπως αναφέρθηκε στη StockWatch, εκ μέρους του τμήματος φορολογίας.

Κοντά στα €800 εκ. τα έσοδα ιδιοκτητών από ενοίκια το 2019

Η εκτίμηση ύψους εσόδων από ενοίκια, με βάση τους υπολογισμούς του τμήματος, έφτασε το 2019 στο ψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, στα €773,3 εκ. Από το συγκεκριμένο ποσό, έχει προκύψει έκτακτη αμυντική εισφορά συνολικού ύψους €17,4 εκ.

Τα ποσά παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 13% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς (2018), αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή πορεία που παρουσίαζε ο τομέας της ενοικίασης ακινήτων πριν ξεσπάσει η πανδημική κρίση.

Το εκτιμώμενο ποσό εσόδων των ιδιοκτητών από ενοίκια, ανήλθε το 2013 στα €524,4 εκ, όσα και το 2014, ενώ το 2015 έφτασε στα €542,2 εκ. και το 2016 στα €577,8 εκ.

Από το 2017 παρουσιάστηκε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση με το εκτιμώμενο ποσό εσόδων να ξεπερνά τα €600 εκ., φτάνοντας στα €631,1 εκ. το 2017, στα €684,4 εκ. το 2018 και στα €773,3 εκ. το 2019.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις από την επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στα εν λόγω ποσά, ανήλθε από €11,8 εκ. το 2013 και το 2014, στα €12,2 εκ. το 2015 και στα €13 εκ. το 2016. Το 2017 τα έσοδα αυξήθηκαν στα €14,2 εκ., ενώ το 2018 έφτασαν στα €15, 4 εκ. και το 2019 στα €17,4 εκ.

Κίνητρα, εφάπαξ στήριξη και επίδομα ενοικίου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, εν μέσω lockdown, η βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο για την παραχώρηση φορολογικής πίστωσης στους ιδιοκτήτες που θα μείωναν το ύψος του ενοικίου για τους ενοικιαστές τους. Το μέτρο στόχευε κυρίως, στην ανακούφιση των επιχειρήσεων από το βάρος των ενοικίων, τη στιγμή που υπολειτουργούσαν, ή δεν λειτουργούσαν, δεδομένων των περιορισμών λόγω πανδημίας.

Για την αξιοποίηση του μέτρου, οι ιδιοκτήτες θα αναγκάζονταν να δηλώσουν τα έσοδα που έχουν από ενοίκια. Με αυτό τον τρόπο αναμενόταν να αντιμετωπιστεί και μέρος του προβλήματος των αδήλωτων ενοικίων που εμποδίζει το τμήμα φορολογίας να έχει καθαρή εικόνα για τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Ωστόσο, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει τα κόμματα, το μέτρο δεν φαίνεται να απέδωσε στον αναμενόμενο βαθμό. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επανέλθει ένα μήνα αργότερα, περιλαμβάνοντας στη νέα δέσμη μέτρων που παρουσίασε τον Ιούνιο, την απευθείας στήριξη δεκάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με εφάπαξ ποσό για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων και λειτουργικών εξόδων, περιλαμβανομένων των ενοικίων.

Εξάλλου, με βάση παλαιότερες αναφορές της υπουργού εργασίας στη βουλή, το υπουργείο παραχωρεί περίπου €680 χιλ. μηνιαίως ως επίδομα ενοικίου σε δικαιούχους.

Της Μαρίας Χαμπή