You are here

Μειωμένος ΦΠΑ για ανύπαρκτες κατοικίες επενδυτών

30/11/2020 07:39

Το τμήμα φορολογίας ενέκρινε αιτήσεις 14 αλλοδαπών επενδυτών για καταβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση/ανέγερση κατοικίας στο πλαίσιο του κυπριακού προγράμματος επενδύσεων.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της ελεγκτικής υπηρεσίας, τα εν λόγω ακίνητα δεν έχουν εντοπιστεί, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να κατηγορεί το τμήμα φορολογίας για μη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Με βάση τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας στο πλαίσιο του ελέγχου παραχώρησης υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών, σε 14 περιπτώσεις πολιτογραφηθέντες έτυχαν έγκρισης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για κατοικία ενώ, για 12 εκ των 14 αυτών περιπτώσεων, οι κατοικίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποκτηθεί/ανεγερθεί.

«Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας φαίνεται να μην προέβη στους απαραίτητους ελέγχους στα πλαίσια της παραχώρησης έγκρισης από το Τμήμα για χρήση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πιο πάνω πρόσωπα, καθώς εκ των πραγμάτων στα συγκεκριμένα τεμάχια γης δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες κατοικίες που να αποτελούν κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής αλλά αντίθετα υπάρχει χώρος στάθμευσης καθώς και ημιτελές κτήριο του οποίου οι οικοδομικές εργασίες έχουν τερματιστεί εδώ και πολύ καιρό», αναφέρεται στη σχετική έκθεση που δημοσίευσε η ελεγκτική υπηρεσία.

Συγκεκριμένα σε 11 εκ των 12 περιπτώσεων, στο τεμάχιο γης για το οποίο αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% σήμερα υπάρχει χώρος στάθμευσης (αντί κατοικίας), και σε μία περίπτωση υπάρχει ημιτελές κτήριο που ξεκίνησε να κτίζεται παλαιότερα και οι εργασίες σταμάτησαν πριν πολύ καιρό.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται ότι τα εν λόγω άτομα έτυχαν του ευεργετήματος αυτού του μέτρου που θεωρητικά έχει εισαχθεί στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής, ενώ υποτίθεται ότι είναι υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη με πολύ υψηλές αποδοχές.

Στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας περιλαμβάνεται εισήγηση προς το Τμήμα Φορολογίας όπως προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους, τόσο κατά την διάρκεια εξέτασης της αίτησης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%, όσο και μεταγενέστερα, για τις περιπτώσεις αιτητών που εγκρίνονται για χρήση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την πρώτη τους κατοικία.

Σημειώνεται παράλληλα, πως έχουν ζητηθεί στοιχεία από το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με τις αιτήσεις επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% που αφορούν στα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα, ωστόσο οι σχετικοί φάκελοι μέχρι στιγμής δεν έχουν παραδοθεί στην ελεγκτική υπηρεσία.

Το θέμα της καταβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για απόκτηση κατοικίας από επενδυτές στο πλαίσιο της πολιτογράφησης τους, τέθηκε τον περασμένο μήνα και ενώπιον της βουλής, με το τμήμα φορολογίας και την ελεγκτική υπηρεσία να ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το νομοθετικό πλαίσιο.

Το τμήμα φορολογίας είχε επισημάνει ότι η νομοθεσία δεν διευκρινίζει οτιδήποτε για τις περιπτώσεις που η απόκτηση κατοικίας εντάσσεται στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος ή άλλου προγράμματος, ενώ η ελεγκτική υπηρεσία, έκανε λόγο για λανθασμένη εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Κατά τη συζήτηση μάλιστα, διαφάνηκε το ενδεχόμενο οι κύπριοι φορολογούμενοι να κληθούν να καλύψουν τον ΦΠΑ που γλίτωσαν οι πολιτογραφηθέντες επενδυτές που αγόρασαν πολυτελείς κατοικίες. Ο έφορος φορολογίας είχε υποστηρίξει ότι διενεργούνται έλεγχοι για το εάν όντως οι κατοικίες χρησιμοποιούνται ως κύριες και μόνιμες κατοικίες και εάν αυτό δεν ισχύει τότε «ζητούμε το ΦΠΑ πίσω», σημείωσε.

Υποδείξεις προς τμήμα φορολογίας και απαντήσεις Τσαγγάρη

Πρόσθετα φορολογικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύει η έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αφορούν σε μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος εκ μέρους 12 προσώπων και σε 11 περιπτώσεις που αιτήθηκαν την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή φόρου εισοδήματος, ενδεχομένως χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η ελεγκτική υπηρεσία, εισηγείται στο τμήμα φορολογίας να ειδοποιήσει άμεσα τους εν λόγω φορολογούμενους, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή των δηλώσεων τους καθώς επίσης, να εξετάσει τις δηλώσεις των πολιτογραφηθέντων, να αναπροσαρμόσει το φορολογητέο τους εισόδημα και να εφαρμόσει τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.

Στην απάντησή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, ο έφορος φορολογίας, σημείωσε ότι τα στοιχεία σε ότι αφορά την αίτηση για 50% απαλλαγή φόρου εισοδήματος ζητήθηκαν ήδη από κάποιους πολιτογραφηθέντες. Επίσης, όπως αναφέρεται, ενημέρωσε πως οι 9 από τους 11 πολιτογραφηθέντες δεν έχουν εξεταστεί για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δικαιούχοι τις συγκεκριμένης απαλλαγής. 

Όσον αφορά τις δηλώσεις εισοδήματος, ο έφορος φορολογίας ενημέρωσε ότι τα πιο πάνω πρόσωπα είτε έχουν υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος, είτε αποχώρησαν από τον εργοδότη τους, είτε δεν φαίνεται να εργάστηκαν στην εταιρεία. Για εκείνες τις περιπτώσεις που είχαν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος και δεν την υπέβαλαν, θα ζητηθεί η υποβολή τους, όπως σημειώνεται.

Προστίθεται ότι συγκεκριμένος πολιτογραφηθείς υπέβαλε τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα έτη 2015- 2018 μετά την ημερομηνία του ελέγχου της ελεγκτικής υπηρεσίας.

Της Μαρίας Χαμπή