You are here

Νέες διαφωνίες για το μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα

28/07/2022 07:20

Κάθετα αντίθετος δηλώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) στο διαχωρισμό σπιτιών και διαμερισμάτων, που προβλέπει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα ακίνητα που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής για συζήτηση και έγκριση.

Όπως υποστηρίζει, οι αλλαγές στη νομοθεσία περί ΦΠΑ στις νέες οικιστικές μονάδες είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Κυπρίων και να μην επιδεινώνουν λάθη που έχουν γίνει στην πολεοδομική ανάπτυξη της Κύπρου κατά το παρελθόν.

Ο Σύνδεσμος σε άρθρο όπου αναλύει τις θέσεις και απόψεις του αναφορικά με το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%, δηλώνει ότι οι όποιες αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να γίνουν στη βάση δύο πυλώνων και συγκεκριμένα της ενιαίας αντιμετώπισης διαμερισμάτων με σπιτιών αλλά και της αναλογικότητας βάσει της αξίας αγοράς.

Όπως εξηγεί, η επιλογή του είδους της κατοικίας (διαμέρισμα ή σπίτι) είναι δικαίωμα των πολιτών και δεν μπορεί να καθορίζεται από το κράτος, ενώ όσον αφορά την επιβολή ΦΠΑ τονίζεται ότι θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογικότητα όπως ισχύει στο φόρο εισοδήματος: Π.χ. με επιβολή ποσοστού 5% μέχρι €300 χιλ. και 19% για το ποσό που το υπερβαίνει.

Αναφέρεται ότι η διαφορετική αντιμετώπιση διαμερισμάτων και σπιτιών, η επιβολή ορίου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αξίας ανά τ.μ., χωρίς περίσκεψη και μελέτη θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

Προστίθεται ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του μέσου δομήσιμου εμβαδού, θα πρέπει να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των οικιστικών μονάδων που κατασκευάζονται ή αγοράζονται ως πρώτη κατοικία.

Λανθασμένη η μεθοδολογία

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία που έως τώρα ακολουθήθηκε είναι λανθασμένη, αφού στον υπολογισμό έχουν περιληφθεί μονάδες διαφορετικού σκοπού, όπως τα φοιτητικά διαμερίσματα και οι εξοχικές κατοικίες, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται χαμηλότερος μέσος όρος τόσο σε τετραγωνικά όσο και σε αξίες, αφού π.χ. το φοιτητικό διαμέρισμα δεν εξυπηρετεί τη μόνιμη στέγαση μίας οικογένειας.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι θα είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία έγκυρων δεδομένων, που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες συμπεριλαμβανόμενης της νυν αλλά και μελλοντικής πολιτικής ΦΠΑ.

«Η διάμεση τιμή ανά τ.μ. διαμερίσματος, ή η απόλυτη τιμή των €200 χιλ. ανά διαμέρισμα είναι λανθασμένες πρακτικές, αφού απέχουν από την πραγματικότητα» αναφέρεται επίσης και υπογραμμίζεται ότι η προτεινόμενη αξία αγοράς (αυτή των €200.000), δεν ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό κόστος - ιδίως μετά τις μεγάλες αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά-, το κόστος γης, το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η κατασκευή βοηθητικών χώρων προϋπόθεση των πολεοδομικών κανονισμών, η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης κ.α.

Προστίθεται ότι η αξία αγοράς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου πληθωρισμού, είναι μια μεταβλητή που δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς, αφού επηρεάζεται από διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες.

Ο καθορισμός συγκεκριμένης και ανελαστικής αξίας αγοράς οικιστικής μονάδας, όπως προτείνεται, αυξάνει το κίνητρο απόκρυψης της πραγματικής αξίας αγοράς, δηλαδή υπο-τιμολόγησης της αξίας αγοράς π.χ. όχι ψηλότερη των €350 χιλ., αναπτύσσοντας φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Επισημαίνεται ακόμα ότι το σχέδιο που προτείνεται λαμβάνει υπόψη πολλές παράμετρούς (ορισμένες εκ των οποίων είναι άνευ σημασίας), συνυπολογίζει στοιχεία που όπως ήδη αναφέρθηκε συχνά είναι εσφαλμένα και εμπλέκει κρατικές υπηρεσίες που αδυνατούν να επικαιροποιούν συχνά τα στοιχεία τους.

Η όλη διαδικασία εξελίσσεται σε πολύπλοκη, γραφειοκρατική και μη ξεκάθαρη για το ευρύ κοινό, τονίζεται.   

Νέα πρόταση από ΕΤΕΚ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατο ρεπορτάζ της StockWatch ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή αναφέρθηκε σε νέα πρόταση που προτίθεται να καταθέσει το επιμελητήριο, που αφορά μεταξύ άλλων την αύξηση της αξίας των ακινήτων που θα υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% κατά 15-20%, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση που σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στο κατασκευαστικό κόστος, καθώς και διαφοροποίηση των τετραγωνικών μέτρων των διαμερισμάτων που θα απολαμβάνουν την έκπτωση, αλλά και αλλαγές όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο.

Σημειώνεται ότι μετά την έντονη αντίθεση σε πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα ακίνητα από εμπλεκόμενους φορείς, το ΕΤΕΚ πρότεινε να καταθέσει εκ νέου εισηγήσεις στο υπουργείο Οικονομικών για τα τρία ανοιχτά θέματα, τα οποία αφορούν το διαχωρισμό κατοικιών και διαμερισμάτων για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, την επιβολή οροφής στη συνολική αξία του ακινήτου που θα υπόκειται σε μειωμένο ΦΠΑ, αλλά και τη μεταβατική περίοδο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο που τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών στα τέλη Ιουνίου προβλέπεται επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πρώτα 170 τ.µ. κατοικιών, µε συνολικό εμβαδόν τα 220 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €350 χιλ.

Για τα διαμερίσματα επίσης προβλέπει μειωμένο ΦΠΑ για τα πρώτα 90 τ.µ. όταν το συνολικό εμβαδόν δεν ξεπερνάει τα 110 τ.µ. και των οποίων η συνολική αξία να µην υπερβαίνει τις €200 χιλ.

Της Ελένης Χαραλάμπους