You are here

Σε δύο άξονες οι εισηγήσεις για διαβατήρια

17/02/2020 07:16

Σε δύο διαφορετικούς άξονες θα κινηθούν οι εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής που συστάθηκε για να εξετάσει τις υποθέσεις 29 επενδυτών υψηλού κινδύνου που έλαβαν κυπριακή ιθαγένεια μέσω του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Η επιτροπή θα κάνει εισηγήσεις για τους νέους κανονισμούς για το πρόγραμμα και θα υποβάλει την εισήγηση της στο υπουργικό για να προωθηθεί στη βουλή.  Η βουλή «πάγωσε» την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την 1η Φεβρουαρίου επειδή δεν έχουν κατατεθεί οι συγκεκριμένοι κανονισμοί.

Η επιτροπή θα εισηγηθεί επίσης τις διαδικασίες ανάκλησης διαβατηρίων που εκδόθηκαν σε επενδυτές υψηλού κινδύνου.

Προς το παρόν η επιτροπή ασχολείται ενδελεχώς με τις 29 υποθέσεις επενδυτών, κάποιες από τις οποίες (όπως ο μαλαισιανός που καταζητείται από την Ιντερπόλ) είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της τριμελούς ανεξάρτητης επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, η επιτροπή χρειάζεται πόρους προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο της, γι’ αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχει συνάντηση με τον υπουργό οικονομικών για να συζητήσουν το θέμα.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να απασχολείται το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διότι έχουν ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα.

Σε δηλώσεις στη StockWatch, η κ. Καλογήρου σημείωσε επίσης ότι σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει η επιτροπή από το υπουργικό συμβούλιο να υποβληθούν εισηγήσεις για τα σχέδια πολιτογραφήσεων, θα υποβάλει και εισηγήσεις για δύο συγκεκριμένα θέματα:

-Σχετικά με τους κανονισμούς που θα διέπουν το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, πριν κατατεθούν προς έγκριση στη βουλή.  Οι κανονισμοί πέρασαν από νομοτεχνικό έλεγχο και μας έχουν ήδη αποσταλεί, ανέφερε.

-Εισηγήσεις για τη συγκεκριμένη πρόνοια του περί πληθυσμού νόμου στη βάση της οποίας μπορεί να αφαιρεθεί ένα διαβατήριο.

Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι «έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στη βάση της κατηγοριοποίησης των κινδύνων, δηλαδή θα εξετάσουμε πρώτα τις 29 πρώτες περιπτώσεις με τους πιο ψηλούς κινδύνους και για τις οποίες έχει ληφθεί η απόφαση να αφαιρεθεί η υπηκοότητα. Θα ελέγξουμε τα στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει εύλογος λόγος και όντως σωστά θα τους αφαιρεθεί η υπηκοότητα και αν αυτό μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου».

Ακολούθως, σημείωσε η κ. Καλογήρου, θα πάμε στις περιπτώσεις από το 2008 έως το 2013, να εξετάσουμε ποιες είναι οι πιο ψηλού κινδύνου (είτε έχουν υποθέσεις με την Ιντερπόλ, είτε έχουν καταδικαστικές αποφάσεις, είτε αρνητικές δημοσιεύσεις και άλλα παρόμοια). Για τις υπόλοιπες θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος και αν διαφανεί ότι προκύπτουν αρνητικά στοιχεία τότε θα εξεταστούν λεπτομερώς και αυτές.

Διευκρίνισε επίσης ότι «από τη στιγμή που είχαμε τα ονόματα για τους 29 επενδυτές έχουμε προχωρήσει σε κάποιους ελέγχους και όπως διαφάνηκε κατ’ αρχήν δεν έχουν όλοι καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα.  Ίσως μόνο οι πέντε από τους 29».

Ενδεικτικά ανέφερε ότι μπορεί να αφαιρεθεί αμέσως η υπηκοότητα στην περίπτωση εκείνη που διαφανεί ότι ο επενδυτής απέκτησε την πολιτογράφηση με δόλο και ψευδείς παραστάσεις.

Πέραν της κ. Καλογήρου, στην τριμελή έχουν διοριστεί ένας εκπρόσωπος από τη νομική υπηρεσία και ο βοηθός γενικός λογιστής.

Η Κύπρος παραχώρησε το 2019 ιθαγένεια σε περίπου 600 επενδυτές.  Από το 2013 όταν επεκτάθηκε το πρόγραμμα πολιτογράφησης επενδυτών, υπολογίζεται ότι δόθηκαν διαβατήρια σε πέραν των 4 χιλ. επενδυτών και πολύ περισσότερα στις οικογένειες τους.

Το πρόγραμμα βρέθηκε στο στόχαστρο οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεθνών μέσων ενημέρωσης γιατί παραχωρήθηκαν διαβατήρια σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και σε πρόσωπα που διώκονται ποινικά από τις χώρες τους.

Τα διαβατήρια εκδίδονται από το υπουργείο εσωτερικών μετά από έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

Από τον Μάιο του 2019 η Κύπρος υποστηρίζει ότι εφαρμόζει πιο αυστηρούς κανόνες για πολιτογράφηση επενδυτών.  Ως αποτέλεσμα των πιο αυστηρών κανόνων, η ροή νέων επενδύσεων από πολιτογραφήσεις μειώθηκε κατακόρυφα μετά τον Μάιο.

Από το 2013 υπολογίζεται ότι έγιναν επενδύσεις €6 δισ. μέσω του προγράμματος πολιτογράφησης επενδυτών, κυρίως στον τομέα ακινήτων.

Της Ηρώς Ευθυμίου