You are here

«Κόβουν» ορόφους από δυο ξενοδοχεία στην Αγία Θέκλα

18/07/2021 06:02

Ριζικό επανασχεδιασμό των δύο ξενοδοχείων που προωθούνται στην ήδη επιβεβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Αγίας Θέκλας στην επαρχία Αμμοχώστου,  λόγω του μεγάλου αριθμού παράνομων δραστηριοτήτων, θα ζητήσει η περιβαλλοντική αρχή από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Ο επανασχεδιασμός θα αφορά  μεταξύ άλλων, στη μείωση των ορόφων του κάθε ξενοδοχείου, στην τοποθέτηση των χώρων πρασίνου προς την πλευρά της παραλίας και στο φωτισμό της κάθε ανάπτυξης ώστε να είναι χαμηλής έντασης και στραμμένος προς το έδαφος.

Η περιβαλλοντική αρχή καθορίζει μεταξύ άλλων, ανώτατο όριο 3 ορόφων.

Η εταιρεία Abelia Campus Ltd & ACC Hadjichristou Bros Ltd, υπέβαλε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για το έργο που αφορά 5 αστέρων ξενοδοχείο, 8 ορόφων και δυναμικότητας 668 κλινών μεταξύ Αγίας Θέκλας και Αγίας Νάπας.

Δύο από τα τεμάχια χωροθέτησης του έργου εμπίπτουν εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής ενώ στο πλαίσιο των καταγραφών για τις ανάγκες της ΜΕΕΠ, έχει εντοπιστεί πιθανή θέση παρουσίας του οικότοπου προτεραιότητας (Μεσογειακά εποχικά λιμνία) που εφάπτεται με τα τεμάχια χωροθέτησης του έργου.

Η εταιρεία Anastasia Tsokkou Estates Ltd, προωθεί 4 αστέρων ξενοδοχείο, 6 ορόφων και δυναμικότητας 452 κλινών στην ίδια περιοχή. Η χωροθέτηση του έργου απέχει περίπου 40 μέτρα από την προστατευόμενη περιοχή.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του κυπριακού ιδρύματος προστασίας του περιβάλλοντος (Terra Cypria) δήλωσε στη StockWatch ότι  «ως περιβαλλοντικές οργανώσεις, κατά την εξέταση της μελέτης των δύο έργων την περασμένη Τρίτη στη συνεδρία αρμόδιας Ad Hoc επιτροπής, ταχθήκαμε κατά της υλοποίησης των έργων επειδή η μελέτη τους δεν συνάδει με τα όσα ζητά η δέουσα μελέτη του τμήματος περιβάλλοντος».

Η περιοχή «Αγία Θέκλα - Λιοπέτρι» καθορίσθηκε ως ΖΕΠ τον Απρίλιο του 2008, λόγω των σημαντικών αριθμών του είδους χαρακτηρισμού Charadrius leschenaultii (Βραχοπλουμίδι) που φιλοξενεί ετησίως. Η περιοχή βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές της Κύπρου και καλύπτει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του δήμου Σωτήρας καθώς και μέρος του παραλιακού μετώπου του δήμου Αγίας Νάπας και της κοινότητας Λιοπετρίου

Πλήρης υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ειδικής Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων (Δέουσα έκθεση) από υφιστάμενα, προτεινόμενα και μελλοντικά έργα στην περιοχή Αγίας Θέκλας  – Λιοπέτρι, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή περεταίρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους χαρακτηρισμού, καθώς και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού είναι τα ακόλουθα:

1) Οι συντελεστές ανάπτυξης του έργου (συντελεστής δόμησης, ανώτατος αριθμός ορόφων, ανώτατο ύψος και ανώτατο ποσοστό κάλυψης) δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πρόνοιες της  πολεοδομικής ζώνης Τ2α του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (2020). Ως εκ τούτου, το έργο θα πρέπει να έχει ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,45, ανώτατο αριθμό ορόφων 3, ανώτατο ύψος 13,50 μέτρα και ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0,25.

2) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να χωροθετούνται προς τη βόρεια πλευρά του τεμαχίου και οι χώροι πρασίνου προς τη νότια πλευρά του τεμαχίου.

3) Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης.

4) Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Σχέδιο Ενημέρωσης του κοινού για την περιοχή προστασίας του Δικτύου Natura 2000, το οποίο θα λειτουργεί εντός της Μονάδας, και που θα παρουσιάζει τις δράσεις και τα μέτρα ενημέρωσης των επισκεπτών της Ανάπτυξης, ώστε να αποφεύγεται η άσκηση πίεσης στην προστατευόμενη περιοχή, από μαζική κάθοδο και χρήση από τους επισκέπτες της Μονάδας.

Σχετικά με αυτό και αφού τύχει σχετικής έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος & την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα ετοιμαστεί από τον αιτητή σχετικό έγχρωμο έντυπο / τρίπτυχο ενημέρωσης το οποίο πάντοτε θα είναι διαθέσιμο και θα δίνεται στους πελάτες / επισκέπτες της Μονάδας.

Πιέσεις στην περιοχή από παράνομες δραστηριότητες

Η περιοχή δέχεται έντονες πιέσεις από παράνομες δραστηριότητες όπως ανέγερση κατοικίων, πρόσβαση με μηχανοκίνητα οχήματα στην ακτή, διαμόρφωση παραλιών από την τοπική αρχή, καθώς και αύξηση της επισκεψιμότητας και ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και μεγάλων αναπτύξεων όπως:  

-Τη μαρίνα Αγίας Νάπας η οποία κατασκευάζεται εντός της προστατευόμενης περιοχής «Αγία Θέκλα - Λιοπέτρι» ανάμεσα στο εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας και της χερσονήσου Μακρόνησος.

-Το Sun City Spa Resorts & Residences, μικτή τουριστική ανάπτυξη, το ένα τεμάχιο χωροθέτησης του έργου πρακτικά εφάπτεται με τα όρια της προστατευόμενης περιοχής. Στο έργο έχει γίνει προσθήκη ορόφων, καθιστώντας τη μονάδα μερικώς μέχρι και 8 ορόφων χωρίς να ενημερωθεί η Περιβαλλοντική Αρχή και χωρίς να εμπίπτει στις πρόνοιες της πολεοδομικής άδειας που έχει χορηγηθεί.

-Την κατασκευή 2 κατοικιών Twin Waves της εταιρείας Anemoni Enterprises. Μέρος του τεμαχίου χωροθέτησης του εν λόγω έργου εμπίπτει μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, αλλά το έργο δεν είχε υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για απόψεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης πολεοδομικής άδειας. Το έργο ήρθε εις γνώση του Τμήματος Περιβάλλοντος, όταν κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2020 διαπιστώθηκε ότι γίνονταν κατασκευαστικές εργασίες στο τεμάχιο και κατά τις εκσκαφές τα νερά αποστράγγισης κατέληγαν στη θάλασσα με λάστιχο χωρίς την απαιτούμενη σχετική άδεια.

Της Ηρώς Ευθυμίου