You are here

Μέτρα σε ξηρά και θάλασσα για τις φώκιες

14/09/2018 06:52

Τη λήψη δραστικών και εξειδικευμένων μέτρων στη ξηρά και στη θάλασσα για προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus από τις νέες αναπτύξεις και δραστηριότητες στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών στην Πέγεια, εισηγείται στη μελέτη που ζήτησε στο υπουργείο περιβάλλοντος ο Πάνος Δενδρινός.

Τα μέτρα που εισηγείται ο κ. Δενδρινός, ο οποίος είναι ειδικός στην οικολογία της μεσογειακής φώκιας, μέσα από τη μελέτη που του είχε ανατεθεί τον περασμένο Μάρτιο είναι τα ακόλουθα:

α) Τη δημιουργία μιας ζώνης απόλυτης προστασίας των αναπαραγωγικών σπηλαίων στην ξηρά και στη θάλασσα.  

β) Τη δημιουργία μιας ζώνης ελεγχόμενης θαλάσσιας κυκλοφορίας (Buffer Zone).

γ) Την αποτελεσματική ρύθμιση της κίνησης των ανθρώπων κοντά στα αναπαραγωγικά καταφύγια του είδους, μέσω της κατασκευής κατάλληλης περίφραξης και της ολοκλήρωσης της κατασκευής του πεζοδρόμου.

δ) Την αποτελεσματική διαχείριση των μη κτισμένων οικοπέδων που βρίσκονται πάνω από τις σπηλιές αναπαραγωγής.

ε) Την «εκτόνωση» της ανθρώπινης πίεσης μέσω του πεζοδρόμου και της αξιοποίησης της παραλίας Καφίζη.

στ) Την αποφυγή οπτικής όχλησης (έντονος φωτισμός προς τη θάλασσα) κατά μήκος της περιοχής απόλυτης προστασίας.

ζ) Την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην περιοχή. 

η) Την εφαρμογή οργανωμένου συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης του είδους στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Δενδρινού, η φώκια Monachus monachus όχι μόνο υπάρχει στις σπηλιές στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας αλλά από το 2011 και μετά φαίνεται ότι το είδος επανακάμπτει και επιστρέφει στην περιοχή και έχει πλέον δημιουργήσει έναν τοπικό, μικρό μεν, αλλά αναπαραγόμενο πληθυσμό.

Επισημαίνεται εντούτοις ότι η επανάκαμψη της φώκιας συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο υπουργός γεωργίας Κώστας Καδής διαβεβαίωσε χθες κατά την παρουσίαση της μελέτης ότι «οι εισηγήσεις του κ. Δενδρινού, θα μελετηθούν και υιοθετηθούν από την κυβέρνηση».

Κώστας Χατζηπαναγιώτου: Μελέτες όπου κριθεί αναγκαίο

Από την πλευρά του ο διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος Κώστας Χατζηπαναγιώτου σε δηλώσεις στη StockWatch ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη μελέτη θα είναι βοηθητική στα κρατικά τμήματα για να αξιολογήσουν στη βάση της υφιστάμενης κατάστασης τα έργα που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις τους και έχουν παγώσει μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης ή ακόμη και για νέες αιτήσεις για έργα με βάση τις υφιστάμενες ζώνες ανάπτυξης ώστε να διαπιστωθεί εάν επηρεάζουν το περιβάλλον και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν.

Διευκρίνισε ακόμη ότι «η μελέτη του κ. Δενδρινού δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον που θα πρέπει να διενεργηθεί στο πλαίσιο του τοπικού σχεδίου Πέγειας, ο σχεδιασμός του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.  Οι  οποιεσδήποτε νέες αναπτύξεις προωθηθούν στο πλαίσιο του νέου τοπικού σχεδίου τότε θα πρέπει να διενεργηθούν και μελέτες δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον», είπε.

Επιπλέον σημείωσε μελέτες θα πρέπει να διενεργηθούν εάν κριθεί απαραίτητο και σε οποιεσδήποτε άλλες νέες μεγάλες αναπτύξεις.

Απαιτείται προστασία των θαλασσινών σπηλιών

Όπως αναφέρει στη μελέτη του ο κ. Δενδρινός μια από τις ιδιαιτερότητες της φώκιας Monachus monachus είναι ότι χρησιμοποιεί θαλασσινές σπηλιές για ξεκούραση αλλά κυρίως για αναπαραγωγή. Οι θαλασσινές αυτές σπηλιές έχουν συγκεκριμένα, κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν μία ή πολλαπλές εισόδους πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και διαδρόμους που οδηγούν σε έναν εσωτερικό θαλασσινό χώρο και σε ένα ή περισσότερα στεγνά, χερσαία τμήματα, όπου οι φώκιες έχουν τη δυνατότητα να βγουν στη στεριά για να γεννήσουν και γαλουχήσουν τα μικρά τους. Η αποτελεσματική προστασία των θαλασσινών σπηλιών που χρησιμοποιεί το είδος για αναπαραγωγή, σε όλο το εύρος εξάπλωσής του, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την διατήρηση του είδους.

Της Ηρώς Ευθυμίου