You are here

Παίρνει ύψος ο πύργος Σιακόλα στη Λεμεσό

18/02/2019 07:06

Παρελθόν θα αποτελέσει σύντομα το εμπορικό κέντρο Debenhams Olympia του ομίλου Σιακόλα, το οποίο θα κατεδαφιστεί για να πάρει τη θέση του ακόμη ένας πύργος 45 ορόφων, στον παραλιακό δρόμο Λεμεσού.

Η εταιρεία κατέθεσε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) η οποία αφορά και τις τρείς φάσεις της προτεινόμενης οικιστικής ανάπτυξης «Aura».  Δηλαδή την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου, την κατασκευή και λειτουργίας της νέας ανάπτυξης.

Οι εργασίες κατεδάφισης αναμένεται να αρχίσουν μόλις εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και αναμένεται να διαρκέσουν 3-4 μήνες. Η φάση κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσει το 2019, μόλις αποκτηθούν οι απαραίτητες άδειες οικοδομής, και θα ολοκληρωθεί το έργο προς το τέλος του 2022.

Σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε ενώπιον της περιβαλλοντικής αρχής για αξιολόγηση του υπό μελέτη τεμαχίου, εφάπτεται με την παραλιακή οδό της Λεμεσού, λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, και αυτή τη στιγμή, εντός του τεμαχίου υφίστανται ένα πολυώροφο πολυκατάστημα και ένας ανοικτός χώρος στάθμευσης.

Το υπάρχον κτήριο που θα κατεδαφιστεί αποτελείται από 3 ορόφους και 1 υπόγειο και περιλαμβάνει 1 καλυμμένο χώρο στάθμευσης, που αποτελείται από 2 επίγειους και 1 υπόγειο όροφο. Επιπλέον, υπάρχει ένας ανοικτός χώρο στάθμευσης στο βόρειο άκρο του τεμαχίου το οποίο θα συμπεριληφθεί στην προτεινόμενη ανάπτυξη.

Όλες αυτές οι κατασκευές θα κατεδαφιστούν για να δώσουν περιθώρια για την προτεινόμενη ανάπτυξη του Aura, που θα περιλαμβάνει, κατοικίες (στους ορόφους 5-13, 15-23, 25-33, 35-43 και 45). O συνολικός αριθμός ορόφων είναι 45.

Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει επίσης μηχανικές εγκαταστάσεις (στους ορόφους 1, 4, 14, 24, 34 και 44), γραμμικό πάρκο (με πλατεία, δημόσιο χώρο πρασίνου και εγκαταστάσεις προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες), υποδοχή, εστιατόρια και υπηρεσίες αναψυχής, στο ισόγειο (δημόσιο πάρκο) και 2ος και 3ος όροφος και χώρους στάθμευσης, σε υπόγεια επίπεδα 1-4.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα στοχεύει στην επίτευξη της πιστοποίησης LEED, ώστε το έργο να αντικατοπτρίζει τον βιώσιμο, ενεργειακό και υδατικό, χαμηλής εκπομπής άνθρακα και καινοτόμο σχεδιασμό.

Επιπτώσεις κατά την κατεδάφιση

Οι κύριες πιθανές επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια των φάσεων κατεδάφισης και κατασκευής του έργου είναι μεταξύ άλλων η ρύπανση από την εκπομπή σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων, ευτροφισμός θαλάσσιων νερών λόγω της απόρριψης νερού από τις εργασίες αποστράγγισης, κίνδυνος σταθερότητας και βύθισης εδάφους.

Πιθανή έμφραξη υφιστάμενου οχετού ομβρίων (εάν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση αγωγών αποστράγγισης) και αιώρηση στερεών λόγω της απόρριψης νερού στο βυθό της θάλασσας κατά τις εργασίες αποστράγγισης και αιώρηση ζημάτων και απόθεση τους σε ευαίσθητες περιοχές λόγω της απόρριψης νερού από τις εργασίες αποστράγγισης. Αλλά και ζημιά σε παρακείμενα.

Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του πύργου

Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ οι σημαντικότερες πιθανές επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια της φάσης λειτουργίας του έργου είναι:

- Αλλαγή στο χαρακτήρα τοπίου και σκίαση της περιβάλλουσας περιοχής. Αναπόφευκτη αρνητική επίπτωση λόγω του μεγέθους της προτεινόμενης ανάπτυξης.

- Ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής.

- Χρήση υπόγειων υδάτων για την ψύξη εξοπλισμού, άρδευση και άλλες χρήσεις.

- Υγρά απόβλητα που θα δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου και αύξηση κατανάλωσης νερού.

Οι επιπτώσεις μετά την εφαρμογή των μέτρων μετριασμού

Οι αναπόφευκτες αρνητικές επιπτώσεις λόγω του μεγέθους και του σχεδιασμού της προτεινόμενης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων είναι η σκίαση της γύρω περιοχής λόγω του προτεινόμενου κτηρίου.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επίπτωσης αποφεύγεται μέσω του σύγχρονου και βιοφιλικού σχεδιασμού που προτείνεται και τη χωροθέτηση του έργου, ωστόσο η επίπτωση παραμένει.

Στις αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνεται και η διατάραξη των υπηρεσιών και του οδικού δικτύου λόγω των εργασιών εκσκαφής ορύγματος (εάν χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση αγωγών αποστράγγισης).  Αναμένεται αρνητική επίπτωση επίσης λόγω των εργασιών εκσκαφής για την τοποθέτηση αγωγών αποστράγγισης στην ξηρά. Αυτό θεωρείται ότι θα έχει σημαντικές έως μέτριες επιπτώσεις, μετά την εφαρμογή μέτρων μετριασμού. Η επίπτωση θα είναι προσωρινή.

Της Ηρώς Ευθυμίου