You are here

Στο επίκεντρο η πράσινη οικονομία και βιώσιμες υποδομές

06/10/2022 17:28

Για την πράσινη οικονομία και βιώσιμες υποδομές, συζήτησαν Υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών την Πέμπτη στο πλαίσιο 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ανάγκη για σχεδιασμό, που να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στο περιβάλλον κάθε υποδομής, πριν την κατασκευή της.

Η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), Σόνια Λέιτον Κον, αναφέρθηκε στην ομιλία της στις καλές συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη και το γεγονός ότι υπάρχουν ψηλά επίπεδα υγιεινής, πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, τα οποία, είπε, «είναι απίστευτα επιτεύγματα», που έχουν βοηθήσει τις οικονομίες να αναπτυχθούν, έχουν αυξήσει τις θέσεις εργασίας και έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Είπε, όμως, ότι στην Ευρώπη μόνο ο κατασκευαστικός τομέας είναι υπεύθυνος για το ήμισυ όλων των υλικών που εξορύσσονται, το ήμισυ της ενέργειας που καταναλώνεται και το ένα τρίτο του νερού που χρησιμοποιείται και έθεσε το ερώτημα πώς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων στην περιοχή χωρίς να υπονομεύουμε τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της ανθρωπότητας να ανθίζει ως είδος.

Ένα σημαντικό μέρος της απάντησης, είπε, βρίσκεται «στο πώς επιλέγουμε να χτίσουμε την υποδομή του μέλλοντος» προσθέτοντας, ότι αν μπει η βιωσιμότητα στο επίκεντρο κάθε υποδομής που κατασκευάζεται, «τότε μπορούμε να αρχίσουμε να προσφέρουμε πραγματικά τη μακροπρόθεσμη υγεία, ευημερία και ευημερία που αξίζουν οι άνθρωποι».

«Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να αρχίσουμε να συνυπολογίζουμε το κόστος της ρύπανσης, του κλιματικού κινδύνου και της ζημιάς στα οικοσυστήματα στη φάση του σχεδιασμού κάθε έργου υποδομής», είπε.

Η Υφυπουργός του γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης, Πυρηνικής Ασφάλειας και Προστασίας των Καταναλωτών, Κριστιάνε Ρόλεντερ, στη δική της ομιλία αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και τις ψηλές τιμές στα καύσιμα και τρόφιμα, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είπε ακόμη, ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η ρύπανση του πλανήτη με απόβλητα και χημικά, επιδεινώνονται και «απειλούν τα θεμέλια της ζωής μας περισσότερο από ποτέ».

Γι' αυτό, είπε, χρειάζονται λύσεις που να αντιμετωπίζουν πολλές κρίσεις ταυτόχρονα και που να κάνουν την οικονομία και την κοινωνία πιο ανθεκτικές. «Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι λιγότερο», πρόσθεσε.

Η κ. Ρόλεντερ είπε, ότι οι βιώσιμες υποδομές είναι βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, στη διατήρηση της φύσης, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στη μείωση της κατανάλωσης πόρων μέσω της αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας και στην προώθηση της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι βιώσιμες υποδομές, μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ενθαρρύνουν την καινοτομία, πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη, στην ανάγκη για συνεργασία «στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια στις περιβαλλοντικές κρίσεις». Έδωσε ως παράδειγμα, τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και τη Συμφωνία του Παρισιού και είπε, ότι η μεγάλη πρόκληση έγκειται στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Η UNECE και ιδιαίτερα η διαδικασία Περιβάλλον για την Ευρώπη, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά σε αυτό, είπε.

Σε παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, είπε ότι το πρασίνισμα της οικονομίας «είναι ύψιστης σημασίας στην εποχή αυτή της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κλιματικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε». Πρόσθεσε, ότι η ανάπτυξη αειφόρων υποδομών επενδύοντας σε πράσινες λύσεις βασισμένες στη φύση πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των πολιτικών και των στρατηγικών για την πράσινη ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

«Η ανάπτυξη υποδομών αποτελεί για τις κυβερνήσεις, μία ήδη περίπλοκη διαδικασία και η διασφάλιση ανάπτυξης αειφόρων υποδομών περικλείει πρόσθετες προκλήσεις. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις όταν καταγράφονται και εξετάζονται ορθολογικά, μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για τις χώρες της περιοχής μας», είπε.

Ο κ. Γρηγορίου, τόνισε τον κύριο ρόλο που έχουν όλοι στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη έργων υποδομής. Οι κυβερνήσεις, είπε, έχουν υποχρέωση να καταβάλουν κάθε πρόσθετη προσπάθεια για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου των επηρεαζόμενων ομάδων του κοινωνικού συνόλου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι σημαντικό επίσης, πρόσθεσε, «οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων που λαμβάνουν υπόψη και αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ουκρανός Υπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ρουσλάν Στρίλετς, έκανε μια παρουσίαση του αντικτύπου στο περιβάλλον της ρωσικής εισβολής στη χώρα του και ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι μια περιοχή τρεις φορές το μέγεθος της Κύπρου, μολύνθηκε από νάρκες. Ανέφερε ακόμη, ότι μέσα στους εφτά μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, καταγράφηκαν 2,000 περιπτώσεις περιβαλλοντικής καταστροφής, 450,000 εκτάρια δασικών εκτάσεων βρίσκονται είτε σε ζώνες εχθροπραξιών ή σε κατεχόμενα εδάφη, ενώ το 20% προστατευμένων περιοχών στην Ουκρανία έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο. Ο κ. Στριλέτς είπε μεταξύ άλλων, ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τον πόλεμο υπολογίζονται τουλάχιστον σε 31 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), ενώ υπολογίζεται ότι για την ανοικοδόμηση των καταστραμμένων υποδομών, θα εκλυθούν 79 εκ. τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα. Αναφέρθηκε ακόμη και σε ζημιές στους υδάτινους πόρους, αλλά και την απειλή στην πυρηνική ασφάλεια λόγω των ενεργειών όπως είπε, της Ρωσίας.

Ο Κύπριος Βουλευτής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, σε δική του παρέμβαση, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογείου είπε, μεταξύ άλλων, ότι αρκετές χώρες στην περιοχή της Ευρώπης και Μεσογείου και στην περιοχή του Κόλπου δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση της μετάβασης προς μια πιο πράσινη οικονομία και ότι θα απαιτηθεί, ενίσχυση των επενδύσεων και της συνεργασίας για την επίτευξη ενός τόσο φιλόδοξου στόχου. Η Συνέλευση, είπε, ήταν πάντα ενεργή στο στόχο της πράσινης οικονομίας. Η εύθραυστη κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, «που επιδεινώνεται από τις καταστροφικές συνέπειες που προκαλεί η βάναυση ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, αυξάνει τις δυσκολίες για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου», είπε. Εξέφρασε ωστόσο, την πεποίθηση ότι παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν όχι μόνο μεγάλες δυνατότητες, αλλά και απόλυτη ανάγκη για τις περιφέρειες της περιοχής να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη μιας πιο πράσινης οικονομίας μέσω βιώσιμων σχεδίων υποδομής.