You are here

Διχασμένοι οι τραπεζίτες για τον τομέα ακινήτων

15/10/2019 07:21

Διχασμένοι παρουσιάζονται οι τραπεζίτες για την εξέλιξη του τομέα ακινήτων, όπως διαφαίνεται από τις προθέσεις τους σε σχέση με το δανειστικό τους χαρτοφυλάκιο στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα με την 10η έκδοση του βαρόμετρου δανεισμού ακινήτων 2019 της KPMG, το ένα τρίτο των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναμένουν αύξηση στο χαρτοφυλάκιο τους στον τομέα ακινήτων, που παραπέμπει στην αβεβαιότητα που υπάρχει για μελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο.

Άλλο ένα τρίτο αναμένει συρρίκνωση του δανειστικού χαρτοφυλακίου του κλάδου.

Ενδεικτικό της διάστασης απόψεων που υπάρχει στα ανώτατα δώματα των τραπεζών είναι ότι το ένα τρίτο των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι θα προκύψει αύξηση στα δάνεια που θα παραχωρηθούν στον συγκεκριμένο κλάδο τον επόμενο ένα με ενάμιση χρόνο.

Όσον αφορά το μέγεθος του χαρτοφυλακίου των τραπεζών τους, οι μισοί από αυτούς που ρωτήθηκαν αναμένουν αύξηση, το ένα τέταρτο από αυτούς δεν αναμένει αλλαγή και το υπόλοιπο αναμένει μείωση.

Οι συμμετέχοντες στην Κύπρο διαχωρίζονται κυρίως στο θέμα της στρατηγικής σημασίας της χρηματοδότησης ακινήτων. Λίγο περισσότερο από το 10% δεν το θεωρούν σημαντικό, ενώ οι υπόλοιπες συμμετέχουσες τράπεζες κατανέμονται εξίσου μεταξύ της προβολής ως μέτριας χαμηλής ή μεγάλης σημασίας.

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων διατήρησαν την ίδια επικέντρωση στον κλάδο από πέρυσι, ενώ το ένα τέταρτο αύξησε την επικέντρωση μετριοπαθώς και τα υπόλοιπα μείωσαν την επικέντρωση.

Οι κυπριακές τράπεζες είναι ανοικτές στη χρηματοδότηση σχεδίων παραγωγής εισοδήματος, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για νέες εξελίξεις.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια χρέους θεωρούνται ως οι ισχυρότεροι ανταγωνιστές στην αγορά δανεισμού, ακολουθούμενες από μη τοπικές εμπορικές τράπεζες και επενδυτικές τράπεζες. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν το επίπεδο των προβλέψεων στον τομέα ως επαρκές, ενώ το υπόλοιπο βλέπει είτε μέτρια είτε πολύ υψηλό.

Το μέσο μέγεθος του δανείου κυμαίνεται από €5 εκ. μέχρι €10 εκ. Το προτιμώμενο μέγεθος είναι ελαφρώς χαμηλότερο, από €3 εκ. μέχρι €10 εκ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα ποσά αυτά αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο διοικητικός σύμβουλος και επικεφαλής του Deal Advisory της KPMG Κύπρου Χριστόφορος Αναγιωτός, αναφέρει ότι «η αγορά ακινήτων στην Κύπρο έχει ανακάμψει τα τελευταία χρόνια. Η κατασκευή των κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων είναι σε άνοδο. Η ακίνητη περιουσία αποτέλεσε πάντα το στήριγμα της τοπικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, οι τράπεζες έχουν διατηρήσει το  ενδιαφέρον, αν και υιοθετούν μια πιο προσεκτική προσέγγιση από αυτή του παρελθόντος».

Αισιόδοξες οι τράπεζες στην ΕΕ

Με βάση συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους τραπεζών από σχεδόν 70 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 15 χώρες, η φετινή έκθεση αξιολογεί τις προοπτικές και το γενικότερο κλίμα της τραπεζικής χρηματοδότησης στον τομέα των ακινήτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη ακολουθούν μια σταθερή ανοδική πορεία, παρά το γεγονός ότι διάφορα γεγονότα όπως εμπορικές εντάσεις ή διεθνείς συγκυρίες (όπως το Brexit) προκαλούν κατά καιρούς αναταραχή στην αγορά. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα και προθυμία τους να δανείσουν χρήματα σε επενδυτές ακινήτων. Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλων πλαισίων δανειοδότησης, κάποιες φορές δημιουργεί εμπόδια στην χορήγηση δανείων για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες υποστήριξαν πως ο δανεισμός ακινήτων έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Σε ό,τι αφορά το είδος των έργων που προτιμώνται, στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες είναι οι κατοικίες, αν και οι περισσότερες τράπεζες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη προτιμούν να δανειοδοτούν ανέγερση γραφείων. Oι επενδύσεις σε ξενοδοχεία είναι δημοφιλείς σε μέρη των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό όπως, για παράδειγμα, στην Κύπρο.

Οι ερωτηθέντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να δανειοδοτήσουν πρωταγωνιστικές επενδύσεις μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες και, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζουν να χορηγήσουν δάνειο σε ένα έργο, ανέφεραν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο και η ποιότητα του περιουσιακού στοιχείου αποτελούν τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την τελική εκτίμηση τους.

Της Γεωργίας Χαννή