You are here

Σχέδιο «σωσίβιο» πρώτης κατοικίας, ενοίκιο αντί δόσης

23/06/2022 07:02

Σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία αποτελεί το πρόγραμμα mortgage to rent, ενοίκιο αντί δόσης, το οποίο αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά πριν από το τέλος του έτους με τη μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company).

Το ΥΠΟΙΚ έχει ολοκληρώσει το αίτημα του προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) της ΕΕ το οποίο θα τεθεί προκαταρκτικά ενώπιον του αρμόδιου οργάνου της Κομισιόν την ερχόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο δύο διαδοχικών τηλεδιασκέψεων πριν αποσταλεί και γραπτώς το τελικό αίτημα για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η οριστικοποίηση του αιτήματος έγινε και με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων (KPMG) οι οποίοι καταπιάστηκαν κυρίως στο κομμάτι της μετατροπής και λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ ως εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, στον καθορισμό του χαρτοφυλακίου, στη διαδικασία και στο χρονοδιάγραμμα για την αγορά ΜΕΔ από πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικά ταμεία σε τιμές αγοράς.

Πέραν όλων αυτών, οι εξωτερικοί σύμβουλοι μέτρησαν και τις τυχόν επιπτώσεις από τη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά.

Ποιους πιάνει το mortgage to rent

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από άτομα που έχουν γνώση των εν λόγω διαδικασιών, το αίτημα περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει εδώ και περίπου 20 μήνες προς τις κυπριακές αρχές η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ώστε να γίνει αποδεκτό.

Σημειώνεται ότι η ΓΔΑ είναι το μόνο όργανο της ΕΕ που έχει αρμοδιότητα να ανάψει πράσινο φως για υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να έχει ως βασική αρχή να μην αντίκειται των προνοιών που διέπουν τους κανονισμούς περί κρατικών ενισχύσεων.

Μέσω του προγράμματος, προβλέπεται ότι θα καλυφθούν αρκετές χιλιάδες ευάλωτων δανειοληπτών και συνταξιούχων πέραν των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Εστία.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα mortgage to rent θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και θα έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα στη βάση των όσων η ΕΕ απαίτησε από το ΥΠΟΙΚ, εκτιμάται ότι το αίτημα θα εγκριθεί.

Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο ΥΠΟΙΚ Κωνσταντίνος Πετρίδης, στη σύσκεψη του προεδρικού με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, επιφυλασσόμενος, όπως είπε, να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες στη σύσκεψη που θα έχει ο ίδιος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της StockWatch, δικαιούχοι του σχεδίου θα είναι όσα φυσικά πρόσωπα είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία η αγοραία αξία της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €350 χιλ. ανεξάρτητα αν συμμετείχαν ή όχι σε κάποιο κυβερνητικό σχέδιο.

Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν και οι μη βιώσιμοι δανειολήπτες των οποίων η αίτηση προς το Εστία έχει απορριφθεί, επειδή χαρακτηρίστηκαν ως μη βιώσιμοι λόγω χαμηλών εισοδημάτων.

Θα περιληφθούν επίσης ευάλωτοι δανειολήπτες της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και αριθμός δανειοληπτών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) των οποίων επίσης τα στεγαστικά δάνεια είναι μη εξυπηρετούμενα, λόγω χαμηλών σήμερα εισοδημάτων.

Σημαντική παράμετρος του σχεδίου θα είναι και η προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει τη δυνατότητα στην ΚΕΔΙΠΕΣ να αγοράσει χαρτοφυλάκια κόκκινων στεγαστικών δανείων και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, προς τις οποίες αρκετές τράπεζες έχουν πωλήσει σχετικά πακέτα δανείων.

Όροι και δικαιώματα δανειοληπτών

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το σχέδιο θα καλύψει δυνητικά χαρτοφυλάκιο της τάξης των €2,5 δισ. με €3 δισ. εκ των οποίων, ποσό περίπου €1,5 δισ. αποτελεί μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αποκτά τα ακίνητα στο 50% - 60% της αγοραίας αξίας τους, με το υπόλοιπο ποσό του δανείου που είναι συνδεδεμένο με το ακίνητο να διαγράφεται.

Με την απόκτηση του ακινήτου από την ΚΕΔΙΠΕΣ, θα υπογράφεται σύμβαση ενοικίασης του ακινήτου με ετήσιο ενοίκιο το οποίο θα ανέρχεται μεταξύ του 2% και 3% της αγοραίας αξίας του ακινήτου ανάλογα της κατάστασης του ενοικιαστή.

Το ενοίκιο θα προσαρμόζεται ανά τακτό χρονικό διάστημα στη βάση συγκεκριμένης φόρμουλας που θα αποφασιστεί.

Για δανειολήπτες που θα εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες, το ετήσιο ενοίκιο περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αυξήσεων, θα καταβάλλεται από το κράτος.

Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου εντός περιόδου πέντε ετών, στην αξία απόκτησης του από την ΚΕΔΙΠΕΣ, μείον οποιωνδήποτε ενοικίων έχουν καταβληθεί. 

Δικαίωμα επαναγοράς με βάση τους ίδιους όρους έχουν και οι πρώτου βαθμού συγγενείς ιδιοκτητών (τέκνα, πατέρας και μητέρα).

Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου πέντε ετών η ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορεί να πωλήσει το ακίνητο και ο ιδιοκτήτης θα έχει το πρώτο δικαίωμα αγοράς του ακινήτου στην τιμή προφοράς που έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ από τον οποιοδήποτε ιδιώτη.

Του Λεύκου Χρίστου