You are here

Δικό του βιολογικό σταθμό αποκτά το καζίνο City of Dreams Mediterranean

30/06/2020 11:12

Η περιβαλλοντική αρχή άναψε πράσινο στη δημιουργία βιολογικού σταθμού, ο οποίος θα συνδέεται και θα διαχειρίζεται τα λύματα των νερών από τις πισίνες του καζίνο City of Dreams Mediterranean, στο Ζακάκι Λεμεσού.

Σύμφωνα με την έκθεση της περιβαλλοντικής αρχής, δεδομένου ότι η σύνδεση του καζίνο με το τοπικό αποχετευτικό σύστημα πιθανόν να καθυστερήσει, η κατασκευή βιολογικού σταθμού θεωρήθηκε αναγκαία, και στα πλαίσια της εξασφάλισης άδειας οικοδομής για το καζίνο, υποβλήθηκε το υπό μελέτη αίτημα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμου του 2018.

Ο βιολογικός σταθμός που έχει θα έχει διαστάσεις 56χ20 μ. περίπου, εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη μεικτού εμπορικού και τουριστικού χαρακτήρα και συνορεύει προς τα βορειοανατολικά με το εμπορικό κέντρο «My Μall», δυτικά με το Limassol Greens Golf Resort και βρίσκεται περίπου 500 μ. μακριά από τα όρια του λιμανιού Λεμεσού.

Ο βιολογικός σταθμός θα είναι υπέργειος και αποκρυμμένος είτε με τοπιοτεχνημένο ανάχωμα, είτε με προσωρινό λυόμενο κτίριο με την εξωτερική εμφάνιση διώροφου κτιρίου. Για την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν συμβατικοί τρόποι κατασκευής και συναρμολόγησης με τα περισσότερα στοιχεία να είναι προκατασκευασμένα. Θα παράγει επεξεργασμένο νερό με την τεχνολογία MBR (Membrane Bio Reactor), κατά την οποία γίνεται βιολογική επεξεργασία με ταυτόχρονη χρήση μεμβρανών.

Το παραγόμενο επεξεργασμένο υγρό απόβλητο θα χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης της ευρύτερης ανάπτυξης του καζίνο ενώ ο κύριος όγκος υγρών αποβλήτων που θα δημιουργείται κατά τη λειτουργία του έργου θα προέρχεται από το ξενοδοχείο εντός της περιοχής μελέτης.

Εκτιμάται ότι οι ημερήσιες ποσότητες επεξεργασμένου νερού που θα προκύπτουν θα είναι της τάξεως των 150 κ.μ. ημερησίως. Τα στερεά εσχαρίσματα που θα προκύπτουν κατά το στάδιο λειτουργίας θα απομακρύνονται με βυτιοφόρο. Ο σχεδιασμός του βιολογικού σταθμού θα περιλαμβάνει επαρκή εφεδρεία εξοπλισμού έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και συνεχής λειτουργία του.

Ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων θα περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης για την αφυγρασμένη λάσπη για σκοπούς αποξήρανσης της. Επίσης είναι επιθυμητό και αναμένεται ότι η αποξηραμένη λάσπη θα διοχετεύεται ως εδαφοβελτιωτικό στους χώρους της ανάπτυξης.  

Σημειώνεται ότι το έργο χωροθετείται 400 μ. περίπου μακριά από την περιοχή «προστασίας της φύσης» (Special Area of Conservation και Special Protection Area) Αλυκή Ακρωτηρίου, η οποία εμπίπτει εντός των Βρετανικών Βάσεων και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις όπως η Σύμβαση της Βόννης (διατήρηση αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας) και η Σύμβαση της Βέρνης (διατήρηση άγριας ζωής και φυσικών οικοτόπων).

Η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία, δεδομένου ότι η Αλυκή Ακρωτηρίου που είναι ο κυριότερος υγροβιότοπος του νησιού που φιλοξενεί πολύ σημαντικά είδη πουλιών, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Υγρότοπος Διεθνoύς Σημασίας από τη Συνθήκη Ramsar, βρίσκεται μόνο 400 περίπου μέτρα μακριά από το προτεινόμενο έργο.

Της Ηρώς Ευθυμίου