You are here

Φόρμουλα επίλυσης διαφορών για έργα προωθεί το ΕΤΕΚ

19/03/2022 07:30

Την εισαγωγή κριτικής διαδικασίας για την επίλυση διαφορών που αφορούν κατασκευαστικά έργα, εισηγείται, μεταξύ άλλων, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), κατά τις επαφές του με τα κόμματα.

Σε σειρά συναντήσεων που πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες η ηγεσία του ΕΤΕΚ, ενημερώνει βουλευτές και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για σειρά εισηγήσεων και προτάσεων του επί τεχνικών θεμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται εξαιρετικής σημασίας για το κράτος και τους πολίτες, τα πλείστα εκ των οποίων απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ συναντήθηκε ήδη με βουλευτές και εκπροσώπους του ΔΗΣΥ, της ΔΗΠΑ και του Κινήματος Οικολόγων, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις και με τα άλλα κόμματα.

Θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης οικιών και κτιρίων

Σύμφωνα με σημείωμα του ΕΤΕΚ στο οποίο καταγράφονται οι εισηγήσεις του επιμελητηρίου, μια από τις προτάσεις που τίθεται ενώπιον των κομμάτων, αφορά στη διενέργεια τακτικών τεχνικών και στατιστικών ελέγχων σε οικίες και κτίρια, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης γερασμένων οικοδομών σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

Με αφορμή επεισόδιά που παρατηρήθηκαν πρόσφατα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης του Πιστοποιητικού Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίου.

«Αυτό που ζητούμε είναι προληπτικά να υπάρξει μια ρύθμιση ανάλογα με την χρήση των κτιρίων, να υπάρξουν τακτές επιθεωρήσεις αρχικά των δημοσίων κτιρίων ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», ανέφερε μεταξύ άλλων προτάσεων ο πρόεδρος ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής μετά από συνάντηση με βουλευτές του ΔΗΣΥ.

Όπως εξήγησε σημαντικό μέρος του κτηριακού αποθέματος της χώρας έχει σχεδιαστεί με λιγότερο απαιτητικούς ή καθόλου αντισεισμικούς κώδικες και έχει ανεγερθεί κατά χρονικούς περιόδους που δεν είχε θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ γινόταν και χρήση ακατάλληλων υλικών για την ανέγερση των κτηρίων. 

Ανάφερε ότι μέχρι το 1994 δεν υπήρχε καμιά αντισεισμική πρόνοια στις οικοδομές, ενώ επεσήμανε και την έλλειψη κουλτούρας συστηματικής συντήρησης των κτηρίων, η οποία έχει εντείνει τα υπάρχοντα προβλήματα του γηρασμένου κτηριακού αποθέματος της χώρας μας.

Επεσήμανε ότι «η υπάρχουσα νομοθεσία, βασίζεται κυρίως σε πυροσβεστικά μέτρα, εφόσον ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι οικοδομές έχουν ήδη καταστεί ή τείνουν να καταστούν επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτηρίων δύναται να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την άρση των επικινδυνοτήτων και την ασφαλή χρήση των οικοδομών, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσει τη θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας στην περίπτωση ενός σεισμού.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι ο πρώτιστος στόχος της νομοθετικής ρύθμισης της περιοδικής επιθεώρησης οικοδομών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χώρα μας στην περίπτωση ενός καταστροφικού σεισμού.

Συνέστησε όπως βρεθεί μια από κοινού αποδεκτή πρόταση ρύθμισης του θέματος, η οποία να έχει και αποτελεσματικά στοιχεία επιβολής και διασφάλισης της εφαρμογής της, προτείνοντας ταυτόχρονα ο έλεγχος να ξεκινήσει υποχρεωτικά από τα κυβερνητικά κτίρια και μετέπειτα σε ιδιωτικά κτίρια, όπως πχ όταν πωλείται ένα σπίτι.

Διαδικασία επίλυσης διαφορών για κατασκευαστικά έργα

Το ΕΤΕΚ εισηγείται επίσης, την εισαγωγή πρόνοιας στην κείμενη νομοθεσία για την αξιοποίηση της κριτικής διαδικασίας (Adjudication) σε κατασκευαστικά έργα για την ταχεία επίλυση διαφορών σε κατασκευαστικά συμβόλαια.

Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντής, παρατηρούνται υπερβολικές καθυστερήσεις στη επιδίκαση υποθέσεων που αφορούν στην επιβολή συμβάσεων, λόγω του επιβαρυμένου δικαστικού συστήματος, προσθέτοντας ότι στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων για την μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης γίνεται ειδική αναφορά στην αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΕΤΕΚ είναι η αξιοποίηση του πετυχημένου παραδείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου με την μέθοδο της κριτικής διαδικασίας για την επίλυση διαφορών που πιθανό να προκύψουν κατά την υλοποίηση όλων των κατασκευαστικών έργων, πριν να προσφύγουν στην δικαστική οδό.

 Ο κ. Κωνσταντής ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στην επεξεργασίας σχετικής πρότασης για ένταξη πρόνοιας στο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων νόμου του 2001 μέχρι και 2013, βάση της οποίας τα κατασκευαστικά συμβόλαια θα περιέχουν ρήτρα για παραπομπή διαφοράς που δύναται να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης για επίλυση μέσω κριτικής διαδικασίας σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Άλλες εισηγήσεις

Στις εισηγήσεις και προτάσεις επίσης του ΕΤΕΚ προς τα κόμματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η τροποποίηση του αναχρονιστικού περί ηλεκτρισμού νόμου, ο οποίος θεσπίστηκε το 1940 και σχετικά νομοσχέδια ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο και που σύντομα θα κατατεθούν στην Βουλή.

Το ΕΤΕΚ μετέφερε στους βουλευτές τη διαφωνία του επιμελητηρίου ως προς τις πρόνοιες που αφορούν τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και προτάσεις αναφορικά με την εισαγωγή πρόνοιας για τις διαδικασίες υλοποίησης αξιόλογων έργων του δημοσίου και την δημιουργία μητρώου μελετητών.

Θέτει επίσης επί τάπητος, πρόταση για ρύθμιση της υποχρεωτικής επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και άρση της εξαίρεσης για υποβολή μελέτης για σύστημα κεντρικής θέρμανσης και μελέτης για σύστημα κλιματισμού για μια κατοικία.

Της Ελένης Χαραλάμπους