You are here

ΟΣΕΟΚ: Σοβαρά προβλήματα κατασκευαστικού τομέα

06/12/2019 16:56

Τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους εργολάβους όλης της Κύπρου καθώς επίσης και ενέργειες για αντιμετώπισή τους, συζητήθηκαν σε κοινή συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων των ανά επαρχία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών  - Μελών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε όλες τις πόλεις, οι εργοληπτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου, σε μία περίοδο σχεδόν πλήρους απασχόλησης στον κλάδο.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι μέρος της λύσης θα μπορούσε να αποτελέσει η εργοδότηση και στον κλάδο των κατασκευών, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους, υπηκόων τρίτων χωρών - πολιτικών προσφύγων/αιτητών πολιτικού ασύλου ή φοιτητών, μετά από παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και επιμόρφωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

«Σε μία περίοδο οικοδομικού οργασμού, τίθεται θέμα υποστελέχωσης των γραφείων του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (Σ.Ε.Ε.Ε.) παγκύπρια, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία και υποβάθμιση του ρόλου μίας ημικρατικής υπηρεσίας η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και εφαρμογής του σχετικού νόμου και του ελέγχου των εργοληπτικών εργασιών που διεξάγονται παγκύπρια, από δύο χιλιάδες πεντακόσιους πενήντα έξι (2556) εγγεγραμμένους εργολήπτες και άλλους που εκτελούν παράνομα εργασίες, οικοδομικών ή τεχνικών έργων, πολλές φορές και υψηλού κινδύνου, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη επαρκών ελέγχων», αναφέρεται.

Αίτημα της ΟΣΕΟΚ προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι η άμεση στελέχωση των ανά επαρχία γραφείων με επαρκή προσωπικό.

Επίσης, το πρόβλημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην επιστροφή του ΦΠΑ προς τις εταιρείες, έως και έξι τρίμηνα (18 μήνες), απασχολεί έντονα τον εργοληπτικό κόσμο.   Η ΟΣΕΟΚ, πραγματοποίησε πρόσφατα κύκλο συναντήσεων με εκπρόσωπους κομμάτων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την αδικία που συντελείται σε βάρος των εργοληπτών και άλλων επιχειρηματικών ομάδων της κυπριακής αγοράς. 

Με την εισαγωγή  του Άρθρου 11Β, στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία, ως προσωρινό μέτρο το 2012, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία τέθηκαν ενώπιον των κομμάτων για προώθηση από μέρους τους, προς επίλυσή τους, με ανάλογες τροποποιήσεις στον περί ΦΠΑ νόμο.

Όπως διαπιστώθηκε εξίσου σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές άλλες επιχειρηματικές ομάδες της εγχώριας αγοράς που σχετίζονται με την κατασκευαστική βιομηχανία (κατασκευαστές αλουμινίων, μεταλλικών κατασκευών, τουβλοποιοί κ.α.), των οποίων το συνολικό κόστος πώλησης με επιπλέον 19% ΦΠΑ τους καθιστά εκτός ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να προωθούνται τα εισαγόμενα υλικά.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με βασικότερα, τα ποσά που οφείλονται στους εργολήπτες και κατακρατούνται από τις αναθέτουσες αρχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα και τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και πληρωμές των ενδιάμεσων και τελικών πιστοποιητικών, σε βάρος της ρευστότητας των εργολάβων.

Ακόμη, η αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, προβληματίζει έντονα όλους τους Συνδέσμους, επιβάλλοντας την ανάγκη για εντονότερη δράση για ασφάλεια και υγεία στους χώρους ρργασίας, με πρώτο βήμα την ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης των ιδιοκτητών των έργων για την κατά νόμο υποχρέωσή τους για ανάθεση των σχετικών εργασιών κατασκευής (περιλαμβανομένου των εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης, ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης και κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών) σε εγγεγραμμένους και αδειούχους εργολήπτες, για διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Τέλος, πάγιο αίτημα των εργολάβων, είναι η σύσταση τεχνικών δικαστηρίων, για άμεση εκδίκαση υποθέσεων του κατασκευαστικού τομέα, για τις οποίες μέχρι στιγμής παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις.