You are here

Πληθαίνουν τα ξενοδοχεία στον Πρωταρά

09/09/2019 06:19

Εμπλουτίζεται η ξενοδοχειακή υποδομή της επαρχίας Αμμοχώστου, με ακόμη ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων και δυναμικότητας 113 κλινών, για το οποίο άναψε το πράσινο η περιβαλλοντική αρχή.

Το ξενοδοχείο το οποίο θα ανεγερθεί στην παραλιακή ακτή στην περιοχή Περνέρα στο Παραλίμνι, ανήκει στην εταιρεία Aristotelous Furnishing.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογημένη διαπίστωση της περιβαλλοντικής αρχής (AD), δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έκθεση της αρχής.

Περιγραφή και χωροθέτηση του έργου

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στο τεμάχιο 827, το οποίο είναι παράκτιο, σε υψόμετρο περίπου 5-6 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει περίπου 35μ από αυτήν. Καταλαμβάνει έκταση 8.777 τ.μ. και εμπίπτει σε τουριστική ζώνη με τρεις επιτρεπόμενους ορόφους. Μεταξύ του υπό μελέτη τεμαχίου και της θάλασσας υφίσταται ο παραλιακός ξύλινος πεζόδρομος Πρωταρά – Περνέρας.

Ο χώρος ανάπτυξης του ξενοδοχείου βρίσκεται εντός της περιοχής Κοκκινοχωριών, η οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ευπρόσβλητη σε Νιτρορύπανση και απέχει περίπου 3 χλμ από την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, που έχει χαρακτηρισθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας με την ονομασία «Θαλάσσια Περιοχή Νησιά».

Η πλησιέστερη περιοχή νερών κολύμβησης είναι η περιοχή «Περνέρα» που βρίσκεται σε απόσταση 150μ από το υπό μελέτη τεμάχιο. 

Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τέσσερεις ορόφους και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 58 δωμάτια, εξωτερική και εσωτερική πισίνα, εστιατόρια και μπαρ καθώς και 33 χώρους στάθμευσης εκ των οποίων οι 2 για ΑμεΑ. Θα υδροδοτείται από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του δήμου Παραλιμνίου ενώ οι πισίνες θα γεμίζονται μια φορά το έτος από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού κατάλληλης χρήσης για κολυμβητικές δεξαμενές.  

 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, το βάθος εκσκαφής για τη θεμελίωση του κτηρίου της προτεινόμενης ξενοδοχειακής μονάδας δεν θα ξεπεράσει τα έξι μέτρα.

Στις τρεις γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο κατά το στάδιο της εκπόνησης γεωλογικής μελέτης, η στάθμη του νερού βρέθηκε στα 6,2μ στα 6,7μ και στα 7μ αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους μελετητές του έργου κατά το στάδιο της κατασκευής της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν αναμένεται να χρειαστεί να γίνουν οποιεσδήποτε εργασίες αποστράγγισης αφού το βάθος εκσκαφής για τη θεμελίωση του κτηρίου δεν θα ξεπεράσει τα έξι μέτρα.

Όροι κατά τη λειτουργία του έργου

Μεταξύ των όρων κατά τη λειτυργία του έργου είναι όπως τα οικιακά υγρά απόβλητα που θα παράγονται θα πρέπει να διοχετεύονται στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου. 

Η περιβαλλοντική αρχή έχει επίσης θέσει τις εξής απαγορεύσεις:

  • Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τα νερά έκπλυσης των φίλτρων των κολυμβητικών δεξαμενών / πισινών (backwash), σε απορροφητικούς λάκκους / τάφρους. 
  • Τα βρώσιμα έλαια / τηγανέλαια και λίπη από τη λειτουργία του εστιατορίου, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες.
  • Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα και η χρήση χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs.
  • Συστήνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακά πλαίσια για παραγωγή ζεστού νερού και φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρισμού).
  • Προτείνεται η εφαρμογή των πιο κάτω, ως μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτισμός με αισθητήρες στους χώρους όπου δεν κρίνεται απαραίτητος ο συνεχής φωτισμός, χρήση βελτιωμένης ποιότητας καυσίμων θέρμανσης.
  • Απαγορεύεται η απόρριψη ή διαρροή πετρελαιοειδών επί του εδάφους από τη λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας.
Της Ηρώς Ευθυμίου