You are here

Στη μέγγενη της κρίσης οι εργολάβοι

13/05/2022 07:20

Οι συνέπειες των περιοριστικών διαταγμάτων αλλά και της αλματώδους αύξησης του κόστους των υλικών και μεταφορικών έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους των έργων και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τους, δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συνδέσμων εργολάβων οικοδομών Στέλιος Γαβριήλ.

Στην ομιλία του στην τελετή έναρξης του 113ου συνεδρίου της F.I.E.C. ο κ. Γαβριήλ τόνισε επίσης ότι οι εργοληπτικές εταιρείες καλούνται να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος, πράγμα το οποίο όμως δεν είναι πάντα εφικτό.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας συνεχίζει να συμβάλλει κατά 6,1% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης υφισταμένων συμβάσεων, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, είναι ορατό όσο ποτέ άλλοτε.

Συνεχίζοντας είπε ότι οι επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, προβάλλουν εκ νέου τη μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου και των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα ενέργειας με αναμενόμενη την περαιτέρω αύξηση στις τιμές των καυσίμων αφενός και την εγκατάλειψη, διακοπή ή στασιμότητα έργων χρηματοδοτούμενων από Εταιρείες ρωσικών συμφερόντων αφετέρου.

Η αύξηση του πληθωρισμού, οι τεράστιες και χωρίς προηγούμενο αυξήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια των πρώτων υλών, και των υλικών γενικότερα από το εξωτερικό, έχουν θέσει την οικοδομική βιομηχανία σε μεγάλη αβεβαιότητα, επανέλαβε.

Εστιάζοντας στην πανδημία είπε ότι ήδη άλλαξε τις προτεραιότητες της Βιομηχανικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, που είχε στόχο τη στήριξη της διπλής μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και την ενίσχυση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Με την αναθεωρημένη στρατηγική του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε 14 οικοσυστήματα προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου και του «Κατασκευαστικού Οικοσυστήματος» και εισήγαγε την έννοια των «μεταβατικών οδών», οι οποίες θα δημιουργηθούν από κοινού με τη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δράσεων για τις «δίδυμες μεταβάσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε για τον σκοπό αυτό στη δημιουργία ενός φόρουμ Υψηλού Επιπέδου σε 3 ενότητες:

  • Περιβάλλον
  • Ψηφιοποίηση
  • Ανθεκτικότητα

«Γνωρίζουμε ότι θα επηρεαστούν άμεσα οι κατασκευαστικές μας εταιρείες και ο τομέας μας γενικότερα. Γνωρίζουμε ότι η διπλή μεταβατική μας πορεία θα είναι δύσκολη ίσως και οδυνηρή. Αντλούμε όμως δύναμη και αισιοδοξία από την ιδιότητα του μέλους της FIEC, «όπλα» με τα οποία αντιμετωπίσαμε δεκάδες άλλα φαινόμενα που έπληξαν τον τομέα μας, όπως η πρόσφατη οικονομική κρίση, όπως το σύνδρομο των αφύσικα χαμηλών τιμών παλαιότερα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός διαχρονικά, η διασφάλιση της απασχόλησης στον τομέα, η ανάγκη για μείωση της χρήσης ενέργειας, η πρόσφατη πανδημική κρίση και άλλα», επεσήμανε.   

H.E.