You are here

ΥΠΕΣ: Επίκεντρο ο άνθρωπος στο πακέτο στήριξης της υπαίθρου

25/02/2021 15:13

Το πακέτο μέτρων και κινήτρων για την ύπαιθρο, μέσα από το οποίο ενισχύεται η οικονομία και η επιχειρηματικότητα, έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

 Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα του ΚΟΑΓ, ο κ. Νουρής ανέφερε ότι το πακέτο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα βελτιωμένα στεγαστικά σχέδια για στήριξη των οικογενειών που διαμένουν στην ύπαιθρο, στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές μας περιοχές, καθώς και προσέλκυση νέων κατοίκων σε αυτές.

 Παράλληλα περιλαμβάνει, είπε και την παραχώρηση ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, για την παραγωγή προσιτής κατοικίας και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου στα αστικά κέντρα και συγκεκριμένες οικιστικές περιοχές και ζώνες σε αυτά.

«Μέσω του νέου πλαισίου στεγαστικής πολιτικής αποσκοπούμε, αφενός μεν στη διάθεση κρατικών πόρων σε ομάδες πληθυσμού σε στοχευμένες περιοχές για απόκτηση στέγης, όπως τις 258 ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και αφετέρου στην αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων για προσιτή στέγαση με πολεοδομικά κίνητρα και εργαλεία για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου», πρόσθεσε.

Πολεοδομικά Κίνητρα για προσιτή κατοικία και προσιτό ενοίκιο

Ο κ. Νουρής, είπε ότι τα πολεοδομικά κίνητρα που παρέχονται μέσω των διαφόρων σχεδίων λειτουργούν σαν εργαλεία για τη δημιουργία αγοράς προσιτής στέγης ικανοποιώντας ταυτόχρονα τον στόχο της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών.

Θέσαμε σε εφαρμογή, είπε, τρία βελτιωμένα, ελκυστικά πολεοδομικά κίνητρα με σκοπό την κινητοποίηση των επενδύσεων στην αγορά στέγης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή οικονομικά προσιτών οικιστικών μονάδων.

Παραχωρείται αύξηση στον συντελεστή δόμησης μέχρι και 45% σε οικιστικές ζώνες εκεί όπου ισχύει συντελεστής ίσος ή μεγαλύτερος από 1,20:1, νοουμένου ότι η αύξηση του 20% θα παραχωρηθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) υπό μορφή ετοιμοπαράδοτων οικιστικών μονάδων ώστε αυτές να διατεθούν με το σχέδιο της προσιτής κατοικίας.

Παραχωρείται ακόμα αύξηση 25% στο συντελεστή δόμησης σε οικιστικές ζώνες με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,00:1 με υποχρέωση, είτε να διατεθεί το 10% στον ΚΟΑΓ, είτε το 50% των οικιστικών μονάδων της ανάπτυξης να ενοικιάζεται για πέντε τουλάχιστον χρόνια, με στόχο τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου.

Ο ΚΟΑΓ ανέλαβε πλέον ένα νέο ρόλο ως Φορέας Διαχείρισης των συγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Πρόσθετα, ο Οργανισμός προχωρεί και με δικό του Πρόγραμμα Δημιουργίας Προσιτών Οικιστικών Μονάδων.

Σήμερα, είπε ο Υπουργός, παρουσιάζουμε τον προγραμματισμό του Οργανισμού για την πόλη της Λευκωσίας, όπου τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να αναπτυχθούν 190 οικιστικές μονάδες. Την ίδια ώρα έχουν ήδη τροχοδρομηθεί αναπτύξεις και σε άλλες πόλεις της Κύπρου. Θυμίζω την ήδη υπογραφείσα συμφωνία με τον Δήμο Λεμεσού για την ανέγερση 600 οικιστικών μονάδων στο χώρο των πρώην εργατικών κατοικιών.

Είναι η πεποίθηση μας, συνέχισε, ότι πέραν του ΚΟΑΓ και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και οι τοπικές αρχές θα αξιοποιήσουν τα κίνητρα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα σχέδια και προγράμματα που εξαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής μας, τόσο στις περιοχές της υπαίθρου, όσο και στις αστικές περιοχές θα αξιοποιηθούν από τους πολίτες και θα δοθεί η δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους.

Στεγαστικά Σχέδια

Ο κ. Νουρής, αναφέρθηκε στα δύο Στεγαστικά Σχέδια που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξαγγείλει, τα οποία, σε πλήρη εναρμόνιση με τα σχέδια του ΚΟΑΓ, συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης.

Αναφορικά με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, είπε ότι καλύπτει 130 πρόσθετες Κοινότητες από ότι το Σχέδιο του 2019. Στο νέο Σχέδιο μετέχουν 258 Κοινότητες. Κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου οι σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων που επιτρέπουν τη συμμετοχή ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτητών.

Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες. 

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου, το οποίο επεκτείνει και συμπληρώνει τη στεγαστική πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο. Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνω ότι τα σχέδια δεν τερματίζονται με το τέλος της φετινής χρονιάς. Αυτά θα αξιολογηθούν και θα επαναπροκηρυχθούν για το 2022 με διορθωτικές αλλαγές που ενδεχόμενα θα προκύψουν μέσα από την εφαρμογή των σχεδίων.