You are here

Ομόφωνα ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ

20/01/2022 19:46

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), με την πλειοψηφία των ομιλητών να χαιρετίζουν τον αναβαθμισμένο ρόλο του Οργανισμού, αλλά και να ψέγει αδυναμίες που υπάρχουν ακόμα.

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας  ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά αναφέρθηκε στο νέο αναβαθμισμένο ρόλο του ΚΟΑΓ, σημειώνοντας ότι Παγκύπρια βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή πέραν των 1000 κατοικιών.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης αφού αναφέρθηκε θετικά στο σχέδιο προσιτού ενοικίου, δήλωσε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Οργανισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και  στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι αγοραστές με την έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας στο συγκρότημα «Δάφνη» στον Στρόβολο.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παννίκος Λεωνίδου από την πλευρά του αφού χαιρέτησε το αναβαθμισμένο ρόλο του Οργανισμού,  αναφέρθηκε σε κωλυσιεργία και αδράνεια που παρατηρείται στο Οργανισμό αναφορικά με την διάθεση ακινήτων, αλλά και σε αποτρεπτικούς όρους για τους νέους να προχωρήσουν σε αγορές από το ΚΟΑΓ.

Την αύξηση του αριθμού των κατοικιών που κατασκευάζει και την διάθεση τους σε ακόμα ποιο χαμηλό κόστος σε οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και την πανδημία ζήτησε από το βήμα ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος ανέφερε πως θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό του οργανισμού.

Ο κ. Τρυφωνίδης έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις τιμές των ακινήτων, χαρακτηρίζοντας της άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία των νέων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, ενώ προχώρησε περαιτέρω και σε εισήγηση για ενιαίο φορέα στέγασης.

Σε ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος αφού ανάφερε ότι θα ψηφίσουν το προϋπολογισμό, εξέφρασε την ευαρέσκεια τους για την έναρξη του σχεδίου προσιτού ενοικίου, σύμφωνα με το οποίο θα ανεγείρονται κατοικίες και θα διατίθενται σε οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα με χαμηλό ενοίκιο.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης εξάλλου αφού ανέφερε ότι θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό είπε ότι έχει αναβαθμιστεί ο ρόλο του Οργανισμού τα τελευταία χρόνια και πως έχουν αυξηθεί τα  έργα που διαθέτει.

Δήλωσε όμως ότι χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των έργων του Οργανισμού και διάθεση τους με ευνοϊκότερους όρους στους πολίτες από την κυβέρνηση και τον Οργανισμών, οι οποίοι έχουν πληγεί τόσο από την οικονομική κρίση όσο και την πανδημία.

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός

 Έλλειμμα πέραν του €1 εκατ. παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης  Γης (ΚΟΑΓ) για το 2022, ενώ στο σύνολο των εσόδων του περιλαμβάνονται εισπράξεις €200 χιλιάδες από πολιτογραφήσεις και πρόσθετο συντελεστή δόµησης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για την οικονομική χρήση του έτους 2022  προβλέπει έσοδα €22.1 εκατ. και έξοδα €23.4 εκατ. µε προσυπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2022 να είναι €7.5 εκατ.

 Το ποσό των εσόδων θα προκύψει κυρίως από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων €6.2 εκ., από αναλήψεις από δάνεια 15 εκατ., τόκους εισπρακτέους €470 χιλ., είσπραξη ποσού €100 χιλ.  από πολιτογραφήσεις, €100 χιλ. από πρόσθετο συντελεστή δόµησης και €219 χιλ. από άλλα έσοδα.

 Οι δαπάνες για το 2022 αφορούν αποδοχές προσωπικού €2 εκατ.,  €802 χιλ. αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα €838 χιλ. λοιπές διοικητικές δαπάνες, κεφαλαιουχικές δαπάνες  €11.5 εκατ. και για αποπληρωµές δανείων/οφειλών επιστροφές ποσών Σχεδίου Χαμηλά Αμειβομένων ποσό €8 εκατ..

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί ένα από τους κύριους φορείς υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, είτε εφαρμόζοντας δικά του Σχέδια ή αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και προώθηση Κυβερνητικών Στεγαστικών Σχεδίων που διαχρονικά βοήθησαν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

 

Της Ελένης Χαραλάμπους