You are here

Έξοδος από την πανδημία με την Πράσινη Συμφωνία

21/09/2021 18:14

Την Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και το πακέτο Fit-for -55 παρουσίασε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παντελή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη αποδοτική ως προς την χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία και να καταστήσει της ΕΕ παγκόσμιο ηγέτη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία εξασφαλίζει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από την χρήση πόρων και δίκαιη μετάβαση όπου κανένας άνθρωπος και καμία περιφέρεια δεν μένουν  στο περιθώριο.

Ο κ. Παντελή ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι επίσης η πόρτα εξόδου από την πανδημία του Covid 19, καθώς το ένα τρίτο των επενδύσεων από το σχέδιο Νέα Γενιά ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μαζί με πόρους από τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και το πρόγραμμα InvestEU.

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Πρόσθεσε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αντανακλώνται και στο κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα έκανε αναφορά σε τέσσερα έργα που εμπίπτουν στις πολιτικές, αλλά και στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης.

Οι εν λόγω στόχοι περιλαμβάνουν τα εξής:

-Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ, δήμους, κοινότητες και το ευρύτερο δημόσιο τομέα.

-Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ατομικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά με άτομα με ειδικές ανάγκες.

-Μείωση των εκπομπών CO2 σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

-Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.

Βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Ο διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε τις βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Οικονομίας οι οποίες αφορούν:

Κλίμα – Κλιματική φιλοδοξία: Για να γίνει ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας νομικά δεσμευτικός. Για το σκοπό αυτό θεσπίστηκε ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ο οποίος προνοεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ενέργεια – Καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια: Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνεται για περισσότερο από το 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της και ως εκ τούτου η απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των κλιματικών στόχων.

Βιομηχανία- Νέα βιομηχανική στρατηγική: Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την βιομηχανία να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και θα οδηγήσει την πράσινη ψηφιακή μετάβαση για να γίνει ο κλάδος ακόμα πιο ανταγωνιστικός.

Οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων

Μεταφορές – Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα: Σήμερα οι εκπομπές από τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ,  Θα πρέπει μέχρι το 2050 να μειωθούν κατά 90% οι εκπομπές αερίου που σχετίζονται με τις μεταφορές

Γεωργία- Οικολογικός προσανατολισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής (από το αγρόκτημα στο πιάτο): για ένα δίκαιο και υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.

Περιβάλλον και ωκεανοί: Δράσεις για την διατήρηση και προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε πως η πράσινη συμφωνία αποτελεί μια προσπάθεια που θα δημιουργήσει μια εντελώς νέα οικονομική παραγωγική βάση, η οποία θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη, θα σέβεται το περιβάλλον και θα οδηγήσει μέχρι το 2050 σε μία απολύτως κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωσε πως η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε σήμερα το πώς η Κύπρος, πετυχαίνει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και εφαρμογή αυτών των πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν φορολογικές, επενδυτικές και ρυθμιστικές πτυχές.

Σημείωσε ότι εξαιρετικά σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι βεβαίως η πλήρης χωρίς όρους, χωρίς επιφυλάξεις εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που είναι το εργαλείο που περιέχει τις χρηματοδοτήσεις που θα επιτρέψουν πραγματικά και στην Κύπρο να δημιουργήσει ένα νέο βιώσιμο, παραγωγικό μοντέλο απολύτως συμβατό με τους υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει. Το ζήτημα θα συνεχίσει να τυγχάνει συστηματικής παρακολούθησης από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί την πλέον μεγαλεπήβολη και φιλόδοξη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 30 χρόνια και δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί, όπως τόνισε, ότι μπορεί και πρέπει να κτίσει ένα βιώσιμο μέλλον για εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι η υλοποίησή της, απαιτεί μια τεράστια και μεθοδευμένη προσπάθεια του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι πρώτον, να συνδιαμορφώσουμε την τελική μορφή της Στρατηγικής, με προσαρμογή σε αναπόφευκτες ιδιαιτερότητές μας ως χώρα, αλλά και με εξάλειψη των αδυναμιών και δεύτερο, να εφαρμόσουμε αυτή τη Στρατηγική, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

«Ως Δημοκρατικό Κόμμα, υπογραμμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν πρέπει να είναι ο πήχης που δεν θα περνά η Κύπρος τα επόμενα χρόνια, αλλά οι στόχοι που θα υλοποιούμε, τόσο ως κράτος, όσο και ως κοινωνία», είπε.

 

 

Ε.Χ.