You are here

Αυξάνει κεφάλαιο η Woolworth

11/12/2017 13:48
Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Woolworth αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έγινε σήμερα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από €57.800.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια σε €74.800.000 διαιρεμένο σε 220.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια δια της δημιουργίας επιπρόσθετων 50.000.000 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ €0,34 η κάθε μια.

Παράλληλα, υιοθετήθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καταβληθεί μέρισμα ύψους €15,8 εκ. από τα κέρδη του 2015, υπό τον όρο ότι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποπληρωμή νέων συνήθων μετοχών που θα εκδοθούν από την εταιρεία στην ονομαστική αξία €0,34 (Τιμή Έκδοσης) έκαστη και οι οποίες θα παραχωρηθούν ως πλήρως εξοφληθείσες μετοχές στους δικαιούχους του μερίσματος.

Η παραχώρηση νέων μετοχών στους Μετόχους θα υπολογισθεί σύμφωνα με το καθαρό πληρωτέο μέρισμα.

Όπου προκύπτει υποχρέωση αποκοπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθεί θα είναι μειωμένος κατ’ αναλογία της αξίας της εισφοράς.

Ο αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν σε κάθε μέτοχο θα καθοριστεί με τη διαίρεση του συνολικού καθαρού πληρωτέου μερίσματος που αναλογεί σε κάθε μέτοχο με την Τιμή Έκδοσης για κάθε συνήθη μετοχή της Εταιρείας. Όπου ο αριθμός μετοχών ο οποίος αναλογεί σε μέτοχο περιλαμβάνει και δεκαδικό, σε περίπτωση που ο δεκαδικός αριθμός είναι μικρότερος του 0,5 θα αγνοείται, ενώ σε περίπτωση που ισούται ή είναι μεγαλύτερος του 0,5, θα παραχωρείται μία ολόκληρη μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί όπως υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, στην ίδια κατηγορία των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, δηλαδή στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ.

Η Woolworth ανακοίνωσε κέρδη €4,9 εκ. το 2016 έναντι ζημιών €26,3 εκ. το 2015.

Το εξάμηνο του 2017 τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στις €739 χιλ. από ζημιές €469 χιλ. το εξάμηνο του 2016 με τη θετική διαφοροποίηση να αποδίδεται στην αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης χώρων και άλλων εισοδημάτων.

Γ.Χ.