You are here

Αυξημένες ζημιές για CLR Inv.

28/07/2010 10:19
Αυξημένες ζημιές κατέγραψε το εξάμηνο του 2010 η CLR Investment λόγω της αρνητικής πορείας των χρηματιστηρίων. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ανήλθε στα €2,6 εκ. σε σύγκριση με ζημιά ύψους €1,8 εκ. το εξάμηνο του 2009.

Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία ύψους €1,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €899,9 χιλ. τον αντίστοιχο εξάμηνο του 2009. Η ζημιά αυτή περιλαμβάνει ποσό ύψους €292 χιλ. που αφορά στις επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το πρώτο εξάμηνο του 2009 ήταν ζημιά ύψους €1 εκ. Επίσης περιλαμβάνει ζημιά ύψους €1,5 εκ. από την πώληση και επανεκτίμηση των εισηγμένων επενδύσεων σε σύγκριση με κέρδος ύψους €144 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, που ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κατά 33,20% και 34,69% αντίστοιχα, το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με άνοδο κατά 26,18% και 23,70%, αντίστοιχα, το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Το μερίδιο αποτελεσμάτων των συνδεδεμένων εταιρειών ανήλθε σε ζημιά ύψους €245,5 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €360,1 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, κυρίως λόγω των ζημιών της συνδεδεμένης εταιρείας Finikas Ammochostou Plc, που προήλθαν από το κόστος χρηματοδότησης για την αγορά των επενδυτικών ακινήτων της και από συναλλαγματικές διαφορές.

Τα μερίσματα και οι πιστωτικοί τόκοι που εισέπραξε το Συγκρότημα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε €51,2 χιλ. και €52,4 χιλ. σε σύγκριση με €80,8 χιλ. για μερίσματα και €154,7 χιλ. για τόκους το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν στις €554,2 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 από €445 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, κυρίως λόγω ενός έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου εξόδου που αφορά αποζημίωση για τερματισμό υπηρεσιών ύψους €128,1 χιλ.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα ανήλθαν στα €306,6 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010 παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Οι επιδεινωμένες λειτουργικές συνθήκες για τους χρεώστες και οφειλέτες του Συγκροτήματος έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα τους να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους με αποτέλεσμα το Συγκρότημα να προβεί σε περαιτέρω απομείωση στην αξία των επενδυτικών του δανείων κατά €349,6 χιλ.

Όσον αφορά τις προοπτικές, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, επηρεάζονται από την πορεία των χρηματιστηρίων όπου είναι επενδυμένο το χαρτοφυλάκιο του και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες του τόπου που επηρεάζουν τις πλείστες των επενδύσεων του, εισηγμένες και μη. «Οι υπάρχουσες αρνητικές και δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου, όσο αφορά ρευστοποιήσεις συμμετοχών σε ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις επενδυτικές δραστηριότητες», τονίζει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη CLR Inv., oι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας αναμένονται να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται οποιοδήποτε θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς, ενώ η οποιαδήποτε ανατροπή στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών στο ΧΑΚ και ΧΑ αναμένεται να έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2010.

Γ.Χ.