You are here

Πολλές οι προκλήσεις για κυβέρνηση λένε οι οικονομολόγοι

05/02/2018 16:02

Πολλά προβλήματα  που αφορούν την οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη στη νέα της θητεία εκτιμούν οικονομολόγοι επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αργοπορία για απόδοση δικαιοσύνης αλλά και τα επίπεδα διαφθοράς.

Οι οικονομολόγοι ζητούν επίσης να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών, να αναζητηθούν νέες τομείς πέραν των παραδοσιακών για την ανάπτυξη τονίζοντας και την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ποιοτική παιδεία.

Ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάριος Ζαχαριάδης, αναφέρει στη StockWatch ότι το πιο άμεσο ζήτημα της οικονομίας βρίσκεται ακόμα στον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τα επίπεδα και τον χειρισμό των NPLs. Επιπρόσθετα, αναφέρει, η αργοπορία που υφίσταται στην απόδοση δικαιοσύνης επιβαρύνει τον τραπεζικό τομέα αυξάνοντας τις ανάγκες του αλλά και την υπόλοιπη οικονομία βλάπτοντας άμεσα την επιχειρηματικότητα.

«Η ύπαρξη ενός σωστού περιβάλλοντος εντός του οποίου να μπορούν να δρουν ισότιμα και αποδοτικά οι επιχειρηματίες αφορά την επιτάχυνση στην απόδοση δικαιοσύνης και άλλες αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που θα υποβοηθούσαν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Αυτό θα ήταν χρήσιμο και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας».

«Τα επίπεδα διαφθοράς, η αναξιοκρατία και η σημαντικότητα των πολιτικών διασυνδέσεων επηρεάζουν επίσης αρνητικά την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ενδυνάμωση των σχετικών θεσμών», σημειώνει.

Τέλος, μακροπρόθεσμα, η πρόσβαση των παιδιών του μέσου πολίτη σε ποιοτική παιδεία αποτελεί το πλέον σημαντικό ζήτημα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αφού θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το βιώσιμο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τα επίπεδα οικονομικής ανισότητας σε βάθος χρόνου. Επίσης, τονίζει, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει πλέον τεράστια σημασία στην παιδεία και την δικαιοσύνη, αρχίζοντας από την επιλογή υπουργών στα αρμόδια υπουργεία με μοναδικό κριτήριο τις γνώσεις και ικανότητα τους να αναδιαμορφώσουν αυτούς του δύο κρίσιμους τομείς.

Μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τον καθηγητή χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σταύρο Ζένιο «έχουμε τα προβλήματα που έχουν πολυ-συζητηθεί, όπως τα εξυπηρετούμενα δάνεια και καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης που επηρεάζει αρνητικά την έννοια του συμβολαίου».

Τονίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών και η προώθηση ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στηριζόμενου στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.  «Αυτά δεν έχουν συζητηθεί προεκλογικά  και ούτε ήταν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης την τελευταία πενταετία. Χωρίς συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις στον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων για να έχουμε υγιείς τράπεζες και όχι τράπεζες zombie και αναπτυξιακό σχεδιασμό, θα παραμένουμε καθηλωμένοι στους χαμηλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας», επισημαίνει. 

Νέοι τομείς δραστηριοποίησης

Ο αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο CIIM, Γιώργος Θεοχαρίδης, σημειώνει ότι σημαντικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι μεταρρυθμίσεις (δημόσια υπηρεσία, ιδιωτικοποιήσεις, νομικό σύστημα, ΓΕΣΥ, κλπ.), η ανάπτυξη και δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας, προσέλκυση καινούργιων επενδύσεων, και στόχευση και σε άλλους τομείς (όχι παραδοσιακούς) όπως τεχνολογία και καινοτομίας και έρευνας αλλά και η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Εποπτικές πιέσεις

Ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης επισημαίνει ότι οι προκλήσεις για την οικονομία παραμένουν σημαντικές, τόσο στο δημοσιονομικό μέρος όσο και στο χρηματοπιστωτικό. «Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι πιέσεις από τους εποπτικούς μηχανισμούς για εξεύρεση πιο άμεσων λύσεων αναμένεται να είναι από τα ζητήματα που θα βρεθούν υψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης», αναφέρει.

Επιπλέον, συνεχίζει, η διατήρηση της οικονομίας σε σταθερούς θετικούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης με την ενίσχυση νέων τομέων και επαναξιολόγηση της πορείας των παραδοσιακών τομέων την οικονομίας και των κινήτρων που παραχωρήθηκαν αποτελεί πρόκληση για την Κυβέρνηση.

Επίσης, συνεχίζει, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όπως το ΓΕΣΥ και η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και η διαχείριση του δημόσιου χρέους αποτελούν ζητήματα που θα καλεστεί να διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση. 

Της Γεωργίας Χαννή