You are here

ΠτΔ: Σηματοδοτείται νέα ενεργειακή εποχή για την Κύπρο

10/07/2020 00:09

Στη σημαντική αναβάθμιση της ενεργειακής πολιτικής της Κύπρου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου των εγκαταστάσεων του Τερματικού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στην περιοχή Βασιλικού.

Τόνισε ότι θα  χαρακτήριζα ως ένα πραγματικά ιστορικό ορόσημο τη σημερινή μέρα, αφού σηματοδοτείται και επίσημα πλέον η υλοποίηση ενός μεγαλεπήβολου στρατηγικής σημασίας και εθνικής αξίας έργου.

Ενός έργου το οποίο θέτει την Κύπρο σε τροχιά μιας νέας ενεργειακής εποχής, διανοίγοντας ισχυρές προοπτικές τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και την ευρύτερη πρόοδο του τόπου και των πολιτών βεβαίως.

Είναι άκρως σημαντικό να αναφέρω, πως χαρακτηριστικό της σημασίας του έργου είναι η καθολική στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς αναγνωρίστηκε ως ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εντάσσεται και η συνολική κάλυψη του κόστους κατασκευής του έργου, που ανέρχεται σε 290 εκ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους είτε από απευθείας χρηματοδότηση που ανέρχεται σε 101 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» είτε μέσω δανεισμού, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν σημείωνα πως στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ, για την κατασκευή του έργου, συμμετέχει η ΑΗΚ με ένα σημαντικό ποσό που ανέρχεται στα 43 εκ. ευρώ.

Με τη σημερινή κατάθεση θεμέλιου λίθου τερματίζεται επιτέλους μια πολυετής προσπάθεια έλευσης Φυσικού Αερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μια προσπάθεια, με πολυάριθμα προβλήματα, άλλοτε οφειλόμενα σε σκοπιμότητες ή σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ή ακόμα και στην έλλειψη της απαιτούμενης αποφασιστικότητας.

Ακόμα και κατά το τελευταίο στάδιο, τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, υπήρξαν κάποιοι που με ανεδαφικά επιχειρήματα προσπάθησαν να ματαιώσουν το όλο εγχείρημα εν γνώση τους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει ότι δεν θα χρηματοδοτεί από το 2020 έργα που αφορούσαν ενεργειακά προγράμματα με κύριο συστατικό το Φυσικό Αέριο.

Σήμερα, αφήνοντας κατά μέρος το παρελθόν, με την αποφασιστική στήριξη της Πολιτείας στη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου, αλλά και τη σημαντική συμβολή της ΡΑΕΚ, γίνεται κατορθωτό, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, να υλοποιήσουμε την απόφαση του Γενάρη του 2003.

Η σημερινή, ιστορικής σημασίας μέρα, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό τίθεται σαν κύρια προτεραιότητα η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού,  η διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος, ενώ, ταυτόχρονα, προωθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού, την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω πως ο επιδιωκόμενος στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας και της ενεργειακής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα έχει ως τελικούς αποδέκτες των πολλαπλών ωφελημάτων, τους ίδιους τους πολίτες.

Ενδεικτικά, και μόνο, αναφέρω ότι σαν αποτέλεσμα της εισαγωγής Φυσικού Αερίου όσο και της μελλοντικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων που έχουν εντοπιστεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, μεταξύ άλλων, θα επιτευχθεί:

  • Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας και η σταδιακή απεξάρτηση από τα εισαγόμενα υγρά καύσιμα, μέσα από τη χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στις τουριστικές μονάδες και στις μεταφορές.
  • Η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος κατά 30%, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί μια πιο καθαρή μορφή ενέργειας από ό,τι τα ρυπογόνα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή, η μείωση των εκπομπών ρύπων θα περιορίσει το οικονομικό κόστος των καταβαλλομένων τελών για τις εκπομπές ρύπων.
  • Ένα άλλο στοιχείο είναι η απαραίτητη ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρισμού, ούτως ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Η μείωση του 15% έως και 25% στο μεταβλητό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής έναντι της συνεχούς χρήσης υγρών καυσίμων, με αυτονόητα τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
  • Με την εισαγωγή φυσικού αερίου και το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού το 2021, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για ακόμη χαμηλότερο κόστος κατανάλωσης

Πέραν των όσων προανέφερα, επιτρέψετε μου να αναφερθώ στις, επίσης, υψηλές προοπτικές που διανοίγονται για την περιοχή Βασιλικού ως Ενεργειακού Κέντρου.

Συγκεκριμένα, προχωρούμε στην αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Βασιλικού, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την κοινωνική διάσταση.

Προς τον σκοπό αυτό, πέραν των υποδομών εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης έργα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη τριετία.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τα εύλογα αιτήματα που έθεσαν οι εννέα Τοπικές Αρχές των κοινοτήτων της περιοχής, στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται αντισταθμιστικά έργα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν αναπτυξιακά έργα προς όφελος των εν λόγω κοινοτήτων.

Στο σημείο αυτό, χωρίς να εισέρχομαι σε απαρίθμηση των όσων οι εννέα κοινότητες θα ωφεληθούν, θα ήθελα να επισημάνω πως τα δικαιώματα των κοινοτήτων κατοχυρώνονται πλέον με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε τα ετήσια τέλη που θα καταλήγουν στο ειδικό ταμείο αντισταθμιστικών ωφελημάτων κοινοτήτων Βασιλικού, θα διανέμονται, ως ο νόμος ορίζει, για εκτέλεση  έργων τοπικού ενδιαφέροντος για τις κοινότητες.

Ανάλογης σημασίας είναι και τα οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής που θα προκύψουν από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα όχι μόνο από την κατασκευή των έργων,  αλλά και από τη γενικότερη τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Συναφώς, η δρομολογηθείσα ανάπτυξη στο Βασιλικό, θα προσφέρει σταδιακά σημαντικά πλεονεκτήματα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής τα οποία μάλιστα αναμένεται να αυξηθούν προοδευτικά με την ολοκλήρωση όλων των έργων που υλοποιούνται.

Ολοκληρώνοντας, θα ήτο παράλειψη εάν δεν εξέφραζα τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

-Τον απερχόμενο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο Λακκοτρύπη και το προσωπικό του Υπουργείου.

-η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου,

-Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

- Την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

-Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου.

Και δεν είναι τυχαία η έκφραση ευχαριστιών προς τους πιο πάνω συντελεστές, διότι μέσα από την αγαστή τους συνεργασία και την εργατικότητα που επέδειξαν έφεραν εις πέρας την τεράστια προσπάθεια του σχεδιασμού και έναρξης του έργου, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού της Κυβέρνησης.

Οφείλω, επίσης, να συγχαρώ την επιτυχούσα κοινοπραξία για την ανάπτυξη των υποδομών, η οποία, είμαι βέβαιος, όπως και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδεικνύοντας τον ίδιο με τον μέχρις στιγμής ζήλο, θα συνεργαστούν αρμονικά, έτσι ώστε οι υψίστης σημασίας υποδομές φυσικού αερίου να παραδοθούν εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Εύχομαι να είναι πραγματικά εντός του τακτού χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε να έχω την τύχη, όχι μόνο να βάζω το θεμέλιο λίθο, αλλά να τελέσω και τα εγκαίνια.