You are here

Υπερψηφίστηκε σε νόμο ο κρατικός προϋπολογισμός 2020

11/12/2019 19:00

Με τις 29 θετικές ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της Αλληλεγγύης  ψηφίστηκε σε νόμο ο κρατικός προϋπολογισμός 2020 ενώ προηγήθηκε η ψήφιση σωρεία δεσμεύσεων και σταυρώματος κονδυλίων.

Οι 23 παρόντες βουλευτές του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, της Συμμαχίας Πολιτών, των Οικολόγων και η βουλευτής του κινήματος Ανεξάρτητοι καταψήφισαν τον προϋπολογισμό.

Γύρω στις 7 το βράδυ ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, στην παρουσία του νέου υπουργού οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη.

​Από τις 60 και πλέον τροπολογίες που κατέθεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα υπερψηφίστηκαν οι περισσότερες που ήταν αποτέλεσμα συμμαχιών.

Οι τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγων

- Δέσμευση κονδυλίου για τον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, που αφορά την αστική λεωφόρο Ελλάδος. Ποσό δαπάνης €4,2 εκ.

Εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, 18 εναντίον και δυο αποχές.

-Αποκοπή ποσοστού ύψους 5%, από όλες τις συμβουλευτικές δαπάνες και δαπάνες έρευνας με εξαίρεση δαπάνες που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες για την Υγεία, την Παιδεία, τους Αγνοούμενους και το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγκρίθηκε με 49 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον.

-Δέσμευση κονδυλιών ύψους €2,6 εκ., τα οποία είναι στην διάθεση υπουργών για διάφορα έργα. Υπερψηφίστηκε με 49 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον.

-Δέσμευση των κονδυλίων για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους καθώς και κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας. Η δαπάνη ανέρχεται στα €4 εκ.  Υπερψηφίστηκε με 49 ψήφους υπέρ και 4 ψήφους αποχή.

-Αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων (Cyta), κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, πλην των κονδυλίων για ανάπτυξη του λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας, τα κονδύλια για την ανάπτυξη Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών και το Ταμείο Αλληλεγγύης. Εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον και μια αποχή.

-Αποκοπή ποσοστού ύψους 5% για λειτουργικές δαπάνες. Εξαιρούνται οι αγορές νερού, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών.

-Δέσμευση του 50% για τις δαπάνες για το «Σχέδιο Εστία». Δαπάνη ύψους €33 εκ. Πέρασε με 46 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον και 2 αποχές.

Οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Οικολόγων και Ανεξάρτητων είναι:

-Δέσμευση του 50% των δαπανών ύψους €811 χιλ., για συντηρήσεις κτιρίων στη δικαστική υπηρεσία και ποσό το οποίο προορίζεται για εγκατάσταση του  δευτεροβάθμιου εφετείου και του εμπορικού δικαστηρίου στο ξενοδοχείο Φιλοξενία. Εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ, 21 εναντίον και 2 αποχές.

Οι τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Οικολόγων είναι:

-Δέσμευση ποσού για τους συμβούλους και συνεργάτες του προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών, των υφυπουργών,, του υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 24 εναντίον.

- Δέσμευση κονδυλιών για την εκπαίδευση σε θέματα υδρογονανθράκων. Δαπάνη €3,3 εκ. Εγκρίθηκε με 49 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον.

- Δέσμευση κονδυλιών ύψους €2,9 εκ. για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με συμμετοχή του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ. Πέρασε με 50 ψήφους υπέρ και ένα ψήφο εναντίον.

Τροπολογία  ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι

-Δέσμευση του κονδυλίου €40 εκ. που προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο. Εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον.

Τροπολογία ΑΚΕΛ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι

-Δέσμευση κονδυλίου ύψους €7,5 εκ. για οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων με υψόμετρο 600 μέτρα και άνω, πέρασα με 52 ψήφους υπέρ και μια εναντίον.

Επιπρόσθετες  τροπολογίες

-Επιπρόσθετα με 47 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον εγκρίθηκε αποκοπή 5% από το κονδύλι για την εκπαίδευση Προσωπικού/ Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα από όλα τα υπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία.

-Με 27 ψήφους υπέρ και 25 εναντίον σταυρώθηκε ποσό €3.000.000 που αφορά την παροχή χορηγιών σε δικαιούχους με βάση το Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ με 31 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον δεσμεύτηκε το κονδύλι των €95.000, που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο».

 -Με 35 ψήφους υπέρ και με 18 εναντίον τέθηκε σημείωση ώστε να ενημερώνεται να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η επιτροπή οικονομικών για τις πιστώσεις που βρίσκονται στη διάθεση του γενικού λογιστηρίου της Δημοκρατίας για σκοπούς παραχώρησης χορηγιών και συνεισφορών οι οποίες δεν καθορίζονται στον προϋπολογισμό.

-Με 48 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον αποφασίστηκε η σταύρωση για το κονδύλι των το 75% του κονδυλίου των €5 εκ, για την προμήθεια προς την εταιρεία  JCC Payment Systems για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες από τους ταμίες όλων των κυβερνητικών τμημάτων. Η τροπολογία που αρχικά κατατέθηκε προέβλεπε σταύρωμα του 50% της δαπάνης, αλλά η δέσμευση αυξήθηκε στο 75% μετά από εισήγηση του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,  οποίος είπε πως προτείνει τη δέσμευση σε αυτό το ποσοστό επειδή η κυβέρνηση πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί  και να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς υπάρχουν και άλλοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες όπως είπε. Πρόσθεσε πως οι μέτοχοι της JCC είναι οι τράπεζες.

-Μετά από τροπολογία του ΔΗΣΥ που πέρασε με 30 ψήφους υπέρ και 21 εναντίον οι πιστώσεις που αφορούν τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μεταφέρθηκαν από τις πολιτιστικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών.

-Με 31 ψήφους υπέρ  και 22 εναντίον η ολομέλεια της βουλής απέκοψε το κονδύλι για έργο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, που θα είχε στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς και στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

-Με 27 ψήφους υπέρ και 23 εναντίον η βουλή σταύρωσε το κονδύλι που αφορά τη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης Κεφαλαίου.

Προϋπολογισμός 

 ​Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού, τα συνολικά έσοδα του κράτους θα ανέλθουν στα €10 δισ. και οι δαπάνες στα €9,4 δισ.

Οι κοινωνικές δαπάνες θα ανέλθουν στα €920 εκ. , οι δαπάνες στον τομέα της υγείας θα φθάσουν στο €1 δισ.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας θα φθάσει στο 2.9%. Ο πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω στο 1.2% και η ανεργία θα μειωθεί στο 6%. Το δημόσιο χρέος θα κυμανθεί γύρω στο 97,4% του ΑΕΠ.  

Της Ηρώς Ευθυμίου