You are here

Κλείδωσε η κεντρική ισοτιμία (1)

10/07/2007 14:40
• €1 = £0,585274

• £1 = €1,7086

• Κομισιόν: Ανάγκη για διαρθρωτικές πολιτικές

• Χ. Αλμούνια: Η συμμετοχή στην ΟΝΕ έχει και ευθύνες

• Δέσμευση Σαρρή για δημοσιονομική πειθαρχία


Κλείδωσε η κεντρική ισοτιμία της λίρας με το ευρώ στο πλαίσιο της συνεδρίας του Ecofin. H λίρα «κλειδώθηκε» με το ευρώ στο επίπεδο που ήταν κατά την ένταξη στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ τον Μάιο του 2005, δηλαδή £1 = €1,7086 ή €1 που θα ισοδυναμεί με 0,585274 της αξίας της λίρας. Οι υπουργοί έδωσαν στην Κύπρο και στη Μάλτα το πράσινο φως για να υιοθετήσουν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα σε συνεδρία τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίσημη απόφαση που έλαβε σήμερα το Συμβούλιο Ecofin, με την οποία επιτρέπεται στην Κύπρο και στη Μάλτα να υιοθετήσουν το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο καθόρισε επίσης σε 0,429300 την ισοτιμία μετατροπής της μαλτέζικης λίρας σε ευρώ. Κατά τους προσεχείς πεντέμισι μήνες οι δύο χώρες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις κρίσιμες πρακτικές προετοιμασίες τους, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση στο ευρώ, όπως έγινε ήδη φέτος στη Σλοβενία.

Ο υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου Ecofin για την ένταξη στην ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2008, σημείωσε ότι πρόκειται για μια επιβράβευση της σωστής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί και αντανακλά την πολύ καλή οικονομική κατάσταση της οικονομίας. Ταυτόχρονα, ο κ. Σαρρής σημείωσε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ καθησύχασε τις ανησυχίες των πολιτών για ενδεχόμενη στρογγυλοποίηση των τιμών προς τα πάνω.

«Είμαι ευτυχής, διότι η Κύπρος και η Μάλτα θα υιοθετήσουν το ευρώ, αυξάνοντας έτσι σε 15 τον αριθμό των χωρών και σε περίπου 320 εκ. τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν ένα νόμισμα, προοπτική του οποίου είναι να αποτελέσει κάποια μέρα το μοναδικό νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Χοακίν Αλμούνια. «Χάρις στην οικονομική και νομισματική ένωση, η ζώνη του ευρώ απολαμβάνει τώρα μια χωρίς προηγούμενο περίοδο σταθερότητας τιμών και χαμηλών επιτοκίων. Αλλά η συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση συνεπάγεται και επιπλέον ευθύνες έναντι των άλλων μελών, ευθύνη για υγιή δημόσια οικονομικά και συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με στόχο περισσότερη ανάπτυξη και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους», πρόσθεσε.

Σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τα επίσημα κείμενα που είναι αναγκαία για να υιοθετήσουν το ευρώ η Κύπρος και η Μάλτα από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ανάγκη συνέχισης των πολιτικών με στόχο τη σταθερότητα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποτέ ο πληθωρισμός και τα επιτόκια δεν ήταν τόσο χαμηλά σε τόσες πολλές χώρες της ΕΕ και για τόσο μεγάλο διάστημα, όσο από τότε που υιοθετήθηκε το ευρώ το 1999. Ο μέσος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε καθηλωμένος σε περίπου 2% από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων συνέκλιναν σε περίπου 5% από τα διψήφια επίπεδα που ήταν σε ορισμένες χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Κύπρος και Μάλτα θα έχουν τα ίδια οφέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους και την άσκηση σταθερών μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό, τους μισθούς, καθώς και τους τομείς των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων και εργασίας.

Τελικές πρακτικές προετοιμασίες

Συνιστάται επίσης στην Κύπρο και στη Μάλτα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν κατά τους προσεχείς πεντέμισι μήνες για την εξασφάλιση ομαλής μετάβασης.

Η παραγωγή των κερμάτων θα αρχίσει πολύ σύντομα, μετά τη σημερινή απόφαση του ECOFIN, στο νομισματοκοπείο της Φινλανδίας για τα κέρματα της Κύπρου και στο γαλλικό νομισματοκοπείο (για τα κέρματα της Μάλτας), κατόπιν σχετικών δημόσιων διαγωνισμών. Τα κέρματα του ευρώ έχουν μία κοινή και μία εθνική όψη.

Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή αναμένεται να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία των πρακτικών προετοιμασιών για το ευρώ στις χώρες της ΕΕ που δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει και δεν έχουν νόμιμη ρήτρα μη συμμετοχής (opt - out). Η πέμπτη έκθεση για την πρόοδο των πρακτικών προετοιμασιών όσον αφορά τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ θα εστιάζεται στην Κύπρο και στη Μάλτα, λόγω της προσεχούς ημερομηνίας μετάβασης των δύο χωρών στο ευρώ.

Η Επιτροπή της 16ης Μαΐου 2007 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος και Μάλτα ανταποκρίνονται στα κριτήρια σύγκλισης και πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

Χαιρετίζει η κυβέρνηση

Η απόφαση της ΕΕ για το κλείδωμα της ισοτιμίας του ευρώ με την κυπριακή λίρα αντανακλά την υγιή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και την ευρωστία της οικονομίας, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βασίλης Πάλμας. «Το κλείδωμα της ισοτιμίας αποτελεί το επιστέγασμα της ορθής οικονομικής πολιτικής, που ακολουθείται με συνέπεια από την Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και παράλληλα αποτελεί την επιβράβευση για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τα οργανωμένα σύνολα και όλους τους πολίτες προς την επίτευξη του στόχου αυτού», υπογράμμισε.

Παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση του Ecofin

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να επιτρέψει στην Κύπρο και στη Μάλτα να υιοθετήσουν το ευρώ ως νόμισμά τους, διευρύνοντας έτσι τη ζώνη του ευρώ σε 15 κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Επίσης υιοθέτησε κανονισμούς που θέτουν τη μόνιμη ισοτιμία της κυπριακής λίρας και της λίρας Μάλτας έναντι του ευρώ και ρυθμίζουν ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα παραμέτρους για την υιοθέτηση του ευρώ.

Η Κύπρος και η Μάλτα θα εκδώσουν χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του ευρώ. Οι ισοτιμίες ορίζονται σε 0,585274 λίρες Κύπρου στο ευρώ και 0,4293 λίρες Μάλτας στο ευρώ, που αντιστοιχούν στην ισχύουσα κεντρική ισοτιμία, αμφοτέρων των νομισμάτων εντός του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΜΣΙ ΙΙ.

Το Συμβούλιο παρότρυνε την Κύπρο και τη Μάλτα να συνεχίσουν με τις κατάλληλες πολιτικές για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να αντλήσουν το μέγιστο από τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο ευρώ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική αυστηρότητα, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους.

Δεκατρία από τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν σήμερα το ευρώ ως νόμισμά τους: το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Φινλανδία. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ εισήχθησαν σε 12 από τις χώρες αυτές την 1η Ιανουαρίου του 2002 και στη Σλοβενία την 1 Ιανουαρίου 2007.

Γ.Χ.